Hagyomány és örökség

A család
A Batthyány család közismert címerét Batthyány Boldizsár kapta 1481-ben Mátyás királytól. A kiterjesztett szárnyú fehér pelikán, amely csőrével a mellét tépve, fiókáit táplálja, szemléletes megjelenítése egyben az önfeláldozásnak is, amellyel a család számos tagja a nemzet ügyét szolgálta. Ezt fejezi ki a család „Fidelitate et fortitudine” (Hűséggel és bátorsággal) jelmondata is.
Batthyány Lajos apja, gróf  Batthyány József Sándor (1777 körül született) a cs. kir. hadseregben katonáskodott, majd kilépett a hadseregből, átvette birtokait; többek között az ikervárit is, majd 1804-ben megházasodott. Feleségül vette a szép, de nem hozzá illő Skerlecz Borbálát. Batthyány Lajos Pozsonyban született 1807. február 10-én. Röviddel születése után a szülők különváltak. A grófné gyermekeivel, Amáliával és Lajossal Bécsbe költözött.

Perben az örökségért
Amikor Batthyány József Sándor gróf Ikerváron meghalt (1812. július 13-án), minden vagyonát Lajosra hagyta. Lajost anyja 1815-ben bécsi nevelőintézetben helyezte el. A nehezen nevelhető, koraérett Batthyány Lajos makacs követelései oda vezettek, hogy 1819 tavaszán anyja kivette a nevelőintézetből, és hazaküldte az ikervári birtokra. Az 1819-20-as tanévet a győri bencés gimnáziumban végezte, majd 1821 márciusában ismét Bécsbe került, s itt folytatta tanulmányait.