A szegedi Kisgrafika Barátok Köre csoport jelenlegi titkára, nem lankadó szenvedéllyel, 1981 óta kapcsolódik a szervezetéhez és gyűjt ex libriseket. Első lapját Kopasz Márta készítette, aki magával ragadó lendülettel pártfogolt minden, kisgrafika iránt elhivatott érdeklődőt.
Rácz Mária gyűjteménye két fő részre bontható: külföldi, illetve magyar művészek alkotásaira. Ezen belül művészenként vannak elkülönítve a lapok. A magyar művészek esetében külön csoportot alkotnak a fa-, és rézmetszés technikájával készült könyvjegyek. Ez utóbbi anyag egyébként kisebb hányada csupán a gyűjteménynek.

(Részlet Gavenda Gabriella könyvtár szakos hallgató Ex libris-élet Szegeden az ötvenes évektől napjainkig című szakdolgozatából.)


A kiállított anyag Rácz Mária gyűjteményének része, a nevére készült ex librisekből és cserelapjaiból válogatva. Négy tárlóban 92 kisgrafika szerepel.

Az elsőben a Rácz Mária nevére készült ex librisek kerültek kiállításra: Bakacsi Lajos, Bagarus Zoltán, Bálint Ferenc, Fery Antal, Kass János, Kopasz Márta, Nagy László, Lázár Petry Béla, László Anna, Sterbenc Károly, Tóth Rózsa, Vén Zoltán, Hornhaver, P. Kulakov és Oriol Divi művészektől.

A második tárlóban Kopasz Márta kisgrafikái láthatók, melyeket Rácz Mária a 97 éves művésznő köszöntésére válogatott gyűjteményéből.

A harmadik és negyedik tárlóban szereplő grafikák Rácz Mária cserével gyarapított gyűjteményének gazdagságát mutatják. A lapok alkotói: Bordás Ferenc, Buday György, Deák Ferenc, Dániel Viktor, Dinnyés Ferenc, Feszt László, ifj. Feszt László, Kazinczy Gábor, Müller Árpád, Tempinszky István, N. Török István, Vertel József, Varga Nándor Lajos, Xantus Géza, Kós Károly, Cseh Gusztáv, Vadász Endre, a külföldiek közül: Backer, Severin, Ivo Von Damme, Joris Mommen, Elly de Koster és három japán művész.

Somogyi-könyvtár, 2008