„Bolyai az imaginarius mennyiségekről, különösen a nem Euklides-féle geometriáról közzétett felfogásával átalakította a mathematika filozófiáját. Ez a két felfogás volt kezdete annak a föllendülésnek, mellyet az analízis és a geometria terén a következő időszakban tapasztalunk. Nem mondható, hogy Bolyainak hatása a mathematika fejlődésére olyan volt, mint amilyen érdeme szerint lehetett volna. Munkái sokáig az ismeretlenség homályában maradtak és utódainak, a nélkül, hogy követői lehettek volna, olyan dolgokra kellett rátalálni, a melyeket ő már ismert. Ez azonban egyáltalában nem csökkenti az ő érdemét; ezért ő nem kevésbé előd és igazi feltaláló, mert idő szerint első. Ez a hatalmas szellem korát megelőzte.”

Henri Poincaré

Tovább a kiállításra

Összeállította Horniczky Anikó (2003).