„A szabadkõmûvesek Cincinnati 133. sz. páholya érdemes fõmesterének, felügyelõinek és testvéreinek.
     Alulírottak alázatos kérelme azt bizonyítja, hogy miután hosszú idõ óta kedvezõ véleménye volt az Önök õsi intézményérõl, vágyódik arra, hogy mint tag felvétessék, ha erre érdemesnek találtatik.
     Mivel számûzött, a szabadság ügye miatt nincs állandó lakóhelye; most Cincinnatiban tartózkodik; kora 49 1/2 év; foglalkozása visszaszerezni hazájának, Magyarországnak nemzeti függetlenségét és más nemzetekkel együttmûködve megteremteni a polgári és vallásszabadságot Európában.

Cincinnati 1852. febr. 18.
Kossuth Lajos”

Balassa József fordítása