Királyi fametsző

Nyitólap


Buday György Nagy-Britanniába érkezésével új korszak kezdődött az angol sokszorosított grafika történetében. Neve már ismert volt a szigetországban: Mauriac Jézus élete című könyvének illusztrációi ott is nagy sikert arattak. Mindössze egy esztendővel Angliába települése után, 1938-ban,  már az angol királyi fametsző társaság kültagja, majd néhány év múlva rendes tagja lett. Ezután, mint a „Királyi fametsző” cím viselője, rendszeresen részt vett a társaság grafikai tárlatain.

1939-ben a New Yorki Limited Editions Club felkérésére fametszet-sorozatot készített Shakespeare Athéni Timonjának amerikai bibliofil kiadásához. Az eredetileg hat darabból álló sorozatot később négy újabb metszettel egészítette ki. A tragédia főhősének arcképeit metszette fába, a tíz képmás változásával fejezve ki Timon tragikus sorsának fokozatos beteljesedését.

1941-ben készült el híres Britannia 1940-41 című fametszete, amely a Times Literary Supplement április 5-i, tavaszi különkiadásának címlapjára került. A kép Anglia fasizmus elleni küzdelmének jelképévé vált.

Ugyanebben az esztendőben Pablo Picasso társaságában megválasztották az Angol Királyi Akadémia tagjává (abban az évben külföldiként csupán kettejüknek jutott ez az elismerés).

Buday György a második világháború alatt az angliai magyar emigráció egyik igen aktív szereplője, Károlyi Mihály munkatársa volt. Zsilinszky Antallal és Révai Andrással együtt rádiónyilatkozatban ítélte el Magyarország hadba lépését a németek oldalán. Ezért 1941. október 11-én a Bárdossy-kormány „a magyar nemzet érdekeit sértő tevékenység” címén megfosztotta állampolgárságától.

Buday a BBC Petőfi Rádió néven működő magyar nyelvű adásának szerkesztője és bemondója lett. A háború végéig nem csak a híreket olvasta föl, hanem bátorító, reményt keltő rádiójegyzeteit is.

1943-ban George Buday's Little Books címmel könyvsorozatot indított. Az évente megjelenő könyvecskék magyar népmeséket és angliai kultúrtörténeti érdekességeket közöltek Buday szerkesztésében és illusztrációival.

1947-ben, tíz esztendei távollét után Magyarországra látogatott. Előadásokat tartott angliai tapasztalatairól, kiállítása nyílt a fővárosi Vígadóban. Megbízták a Londoni Magyar Intézet létrehozásával és irányításával.
A magyar állam a Szépművészeti Múzeum grafikai gyűjteménye számára megvásárolta az Athéni Timon sorozatot.