Rabinovszky Máriusz
Rabinovszky Máriusz (Budapest, 1895. dec. 14. – Budapest, 1953. febr. 7.) Művészettörténész, kritikus, a művészettörténet-tudományok kandidátusa. Felesége Szentpál Olga, koreográfus és táncművészeti pedagógus, a Színművészeti Főiskola tanára. A Budapesti Egyetemen Pasteiner Gyulánál, majd a berlini és a müncheni egyetemen tanult. 1918-tól a Pester Lloyd című lap színház- és művészeti rovatának munkatársa. Az 1910-es évek második felétől képzőművészeti kritikái a Magyar Iparművészetben, az Ars Unában, majd a Nyugatban, a Magyar Művészetben stb. jelentek meg. Évtizedeken át a modern képzőművészeti törekvések kritikusa volt. A II. világháború után a hazai művészettörténet-tudomány egyik újjászervezője. 1948-tól haláláig a Képzőművészeti Főiskola Művészettörténeti Tanszékét vezette. Az 1951-től működő Művészettörténeti Dokumentációs Központ egyik alapítója. Egyforma felkészültséggel tárgyalta a régi és a modern művészet kérdéseit, érdeklődött a művészetelméleti problémák iránt is. Művészetelmélettel, a festészet történetével foglalkozott, s mint művészeti kritikus jelentős tevékenységet folytatott a haladó magyar művészet elismertetéséért.

Összeállította: Szabó Zsuzsanna (2003)

Somogyi-könyvtár