Bezerédj Amália

Egy írónő, a reformpolitikus Bezerédj István felesége: Bezerédj Amália férjével együtt a Tolna megyében lévő hidjai birtokukon „kisiskolát” - azaz óvodát állítottak jobbágyaik gyermekei számára. Amália volt az első, aki a magyar irodalomban is a gyermekvilággal foglalkozott. - A kisdedóvás buzgó terjesztője volt, az arisztokrata hölgyek körében arról is nevezetes, hogy ő maga foglalkozott saját gyermekei nevelésével is. 1804-ben született, betegsége miatt nagyon rövid életet élhetett, - 1837-ben érte utol a halál. Az ifjúság számára írott erkölcsnevelő olvasókönyvei sokáig szolgálhattak „okulásul”. A Flóri könyve tizenkilenc kiadást is megért. Másik könyve, amely napvilágott látott: a Földesi estvék fellapozása közben kifejezetten erkölcsnevelő célzattal írott elbeszélésekkel találkozhatunk.
Kiállítások 2007
Tovább