Társulati névsorok
               

565  

A társulatok névsorát a még fellelhető tanácsi és igazgatói iratok, színházi zsebkönyvek, színlapok, plakátok, valamint a korabeli sajtó tudósításai alapján állítottam össze. A neveknél megőriztem a lelőhely szerinti írásmódot.


Kelemen László Jádzó Magyar Társasága

1800. május 6. - 28.

Szmollény Nándor szerint:
Színészek: Kelemen László, Pesty László, Bagolyi Antal, Pataky Benedek, Varsányi Ferenc, Várady Mihály, Papp Gábor, Rózsa Márton, Nemes András, Károlyi István, Török
Színésznők: Kelemenné Lipcsei Mária, Váradyné

Kutatásaim szerint:
Színészek: Kelemen László, Kontz József, Láng Ádám János, Bagolyi Antal, Papp Gábor
Színésznők: Kelemenné Lipcsei Mária, Kontzné Bajkó Terézia, Lángné Járdos Anna, Kótsiné Fejér Rozália
Súgó és korrepetitor: Szerelemhegyi András


Kótsi Patkó János Kolozsvári Nemzeti Jádzó Társasága
1803. szeptember 6. - október 3.

Színészek: Kótsi Patkó János, Jantsó Pál, Kemény János, Székely József, Magyar György súgó is, Horváth Sándor, Simonfy György színmester is, Borsos, Székelyfi József, Sáska János, Láng Ádám János
Színésznők: Kótsiné Fejér Rozália, Lángné Járdos Anna, Simény Borbála, Sáskáné, Kótsi Katica, Lefevre Teréz és 2 gyermek
Karmester: Lavotta János, valamint Seltzer János és Irch Leopold zenészek

Az OSzK színlaptárában fennmaradt színlapok alapján:
Színészek: Kótsi Patkó János, Kemény János, Sáska János, Láng Ádám János, Székely József, Székelyfi József, Magyar György, Simonfy György, Jantsó Pál, Békefi
Színésznők: Kótsiné Fejér Rozália, Lefevre Therézia, Lángné Járdos Anna, Sáskáné, Kótsi Katica

566  
Ernyi Mihály Magyar Nemzeti Játszó Társasága
1806. október 18. - 1807. április 3.

Színészek: Ernyi Mihály, laborfalvi Benke József, Kántor Gerzsony, Kemény János praeceptor, Némethy Sándor, Magyar György súgó, Nagy János, Simonfy György színmester, Andrád Elek, Murányi Zsigmond
Színésznők: Ernyiné Termetzky Franciska, Szikszay Juliska, Lefevre Teréz

Szilágyi Pál emlékezése szerint Láng Ádám János is a társulat tagja volt.
Enyedi Sándor Az erdélyi színjátszás kezdetei című 1972-ben kiadott könyve szerint Magyar György Erdélyben maradt.
Benke szereplésének az OSzK Színháztörténeti Tárának színlapjain nincs nyoma. Viszont a Hazai Tudósítások 1806. Karátson hava 31-i számában a 17-én kelt tudósításban szerepel Benke neve, sőt a fellépők közül kiemeli a tudósító még Kántor nevét is. Nem említi Benkét Könyves Máté sem a Játékszíni Koszorú című könyvében!


Láng Ádám János Új Nemzeti Jádzó Társasága
1816. július 28. - 1817. tavasza

Színészek: Láng Ádám János, Kilényi Dávid, Ujfalusy Sándor, Farkas József, Szentpéteri Zsigmond, Kontz József, Várady Károly, ifj. Láng Lajos, Halábori Miklós, Kramits János
Színésznők: Bősi Anna, Láng Mária, Mester Francziska, Thellerné Borbála

Hódmezővásárhelyi színlapjaikon szerepel még: Fanni Leány Asszony és Johanka kisasszony neve. ( Ez utóbbi feltehetően Ecsédi Jozefa, vagy talán Kilényi későbbi felesége, Széppataki Johanna.)
A Honművész 1833. május 18-i száma szerint 1817-ben Szegeden csatlakozott hozzájuk Megyeri Károly is.


1808. márciusában Szegeden járhattak

Színészek: Ernyi Mihály, Andrád Elek, Simonfy György, Némethy Sándor, Láng Ádám János
Színésznők: Ernyiné Termetzky Franciska, Némethyné Szikszay Juliska


Kilényi Dávid Magyar Színjátszó Társasága
1818. november vége - 1819. március 1.

Lehetséges tagok: Kilényi Dávid, Láng Ádám János, Láng Lajos, Szentpéteri Zsigmond, Farkas József, Nagy Károly, Bartza Károly
Ecsédi Jozefa
A Tudományos Gyüjtemény szerint: Sáska Borbála és Molnár Karolina is!

567  
Wándza Mihály Debreczeni és Nagyváradi Társasága
1823. július - augusztus

A 18 színészből álló társulat Szegeden feltételezhetően megfordult tagjai Indig Ottó: A nagyváradi színészet másfél évszázada, és Kerényi Ferenc: A régi magyar színpadon adatai szerint: Wándza Mihály, Udvarhelyi Miklós, Ujfalussy Sándor, Megyeri Károly, Váradi
Wándzáné, Udvarhelyiné Juhász Júlia, Sáskáné Koronka Borbála, Ujfalusyné Sáska Biri, Feketéné


Kilényi Dávid Nemzeti Színművész Társasága
1826. május 27. - július 22. (?)

Színészek: Szőke, Nagy, Balog, Sóvári István, Szőlösi Lajos, Mészáros, Király, Döme Lajos, Hubenay Ferenc, Molnár, Németh, Magyar János
Színésznők: Dellné, Szalainé, Széppataky Johanna
(A névsor a Szegedi Híradó 1873. július 6-án megjelent számában ismertetett, 1826. július 22. szombati napi plakát alapján.)


Kilényi Dávid Erdélyországi Énekes Társulata
1827. július 9. - július 22.

Színészek: Mátéfi József, Pály Elek, Szerdahelyi József, Szentpétery Zsigmond, Szilágyi Pál, Udvarhelyi Miklós, Váradi Károly, Bartha János, Konti Károly, Körössy Ferenc, Sipos János, Szökő Mihály, Szaplonczay Mihály, Pataki Benedek, Parázsó János
Színésznők: Borsi Klára, Boros Karolina, Déryné Széppataki Róza, Udvarhelyiné, Parázsóné, Körössyné Stromb Katalin, Széppataky Johanna
Heinisch József a muzsikai kar vezetője, 24 tagú muzsikai kar
Kontz József súgó

A színészek lehetséges névsora Déryné naplója (I. kötet 595-96 p.); Garay Béla: Az ekhósszekértől a forgószínpadig (28 p.) és dr. Cenner Mihály: Magyar színészet Székesfehérvárott és Fejér megyében (122 p.) alapján.


Kilényi Dávid Nemzeti Színművész Társasága
1828. augusztus (?)

Színészek: Szőke, Farkas József (borzas), Hubenay Ferenc, Kiss, Török, Fejér, Nagy, Kilényi
Színésznők: Fejérné, Dellné, Széppataky Johanna
(A nevek az OSzK SzT-ben lévő színlapok alapján.)

568  
Abday Sándor Nemzeti Szín művész Társasága
1832. szeptember 15. - november 17.

Színészek: Abday Sándor, Kilényi Dávid, Namer, Erdős, Parázsó János, Török, Szákfy József, Szántay János, Molnár, Magyar, Hazafi
Színésznők: Böszörményi Johanna, A. Rosina, B. Zsanett, Széppataki Johanna, R. Sófia, Parázsóné Nádudvary Katalin, Szántainé, Udvarhelyiné, M. Júlianna
(A nevek az OSzK SzT-ben lévő színlapok alapján.)


Kilényi Dávid társulata
1833. május 5. - augusztus 31. és szeptember 28. - október 23.

Színészek: Szákfy József, Sárkány, Jánosy, Magoss, Szakácsy István, Latabár Endre, Király János, Kiss Mihály, Szőke Mihály, Nagy István, Szaplonczay Mihály, Farkas József táncos-színész, Sárosy, Kálmán György, Körösi Ferenc, Gubits, Gyöngyösi, Boronkai, Medgyessi
Színésznők: Szalayné, Széppataky Johanna, Magossné, Bányainé, Szaplonczayné, Liptay Klára, Körösyné Stromb Katalin, Farkasné, Parázsóné
Gyermekszereplő: Körösi Mimi
Súgó: Csokonay József


Kilényi Dávid társulata
1834. május 6. - 11.

Szegeden felléptek: Farkas József, Szőke Mihály, Kiss Mihály, Szákfy József, Erdős, Szaplontzay Mihály
Szalayné, Udvarhelyiné Juhász Júlianna, Széppataky Johanna, Szaplontzayné, Szőkéné
Mint vendég: Megyeri Károly


Balla Károly társulata
1834. július 19. - szeptember 17.

Színészek: Balla Károly, Hetényi, Ajtay, Szántay János, Kovács, Kőszeghy Alajos, Lázár, Török, Szilágyi József, Végh József, Pataki, Várady Pál
Színésznők: Balláné Molnár Karolina, Miskolczi Lilla, Soós Anasztázia, Váradyné, Hetényiné
Gyermekszereplők: Hetényi Pepi és Balla Mari
Súgó: Bottos József (táncol is!)

569  
Balla Károly társulata
1835. május 3. - -július 3.
Június 14-étől egyesül Pály Elek társulatával.

Színészek: Végh József (táncol is), Kőszeghy Alajos, Várady Pál, Szilágyi József, Kováts, Török, Pataki, Lázár, Szöllősy Lajos (táncos), Nagy József, Szaplonczay Mihály, Baranyi, Földváry, Pály Elek, Kiss Mihály, Döme Lajos, Kállay
Színésznők: Júlia k.a., Váradyné, Balláné, Parázsóné, Pályné, Szaplonczayné, Buzás Therézia
Súgó: Bottos József


Pály Elek társulata
1835. július 19. - augusztus 19.

Színészek: Világosváry, Szaplonczay Mihály, Földváry, Cselei József (táncol is), Szilágyi József, Döme Lajos (díszletet is fest), Nagy József, Szikszay János, Böjthe János, Pápai István
Színésznők: Buzás Therézia, Pályné Botos Karolina, Pály Nóra, Szaplonczayné


Demjén Mihály társulata
Átutazóban 1836. március 18. - március 27. vagy április 2. között

Vélhetőleg fellépett Szegeden: Cseley József, Kálmán György, Demjén Mihály, Futó, Szebrényi, Polgár, Erdélyi, Szalai, Döme Lajos
Váradyné, Júlia k.a., Demjénné Oláh Mária


Abday Sándor társulata
1836. április 4. - június 1. és július 30-31.

Színészek: Marosy Lajos, Szalatnay Károly, Erdős János, Munkácsi Pál, Kun, Gyarmati János, Bohári András, Derecskei, Várady Pál, Szatmári Sándor, Szerbényi jános, Emődi Pál
Színésznők: Abdayné Böszörményi Johanna, Szántainé Némethi Júlianna, Erdősné Dain teréz, Telepiné Bohus Jozefa
Gyermekszereplő: Abday Róza 8 éves
Mint vendégek: Könyves Máté, Kálmánné Magyar Júlia, Kálmán György

570  
Abday Sándor társulata
1837. március vége és április 6. közötti időtől június 25-ig
(Azonban 1837. július 8-áról még ismerünk szegedi színlapot!)

Színészek: Szalai Benjamin, Munkácsi Pál, Baranyi Antal, Szerbényi János, Kálmán György, Sipos Dániel, Bohári András
Színésznők: Abdayné Böszörményi Johanna, Munkácsiné Mészáros Anna, Boháriné, Kálmánné Magyar Júlia, Abday Róza

Május közepétől Debrecenből csatlakoznak a társulathoz:
Színészek: Pergő Czelesztin, Kubay (Chiabay) Pál, Szákfy József, Kovács József, Gyarmathy János, Döme Lajos
Színésznők: Kubayné (Chiabayné) Éder Antónia, Farkasné Magda Terézia, Udvarhelyiné Juhász Júlianna, Vasváryné Kovács Rozália, Szákfy Máli


Farkas - Keszy - Kőrösy társulat
1838. április 29. - július 12.

Színészek: Árvai István, Baranyi Péter, Deésy Zsigmond, Egedi Károly, Farkas József, Földváry Vince, Keszy József, Kőrösy Ferenc, Szőts Imre, Tolnay Ödön, Udvary István
Színésznők: Borsodi Júlia, Kőrösyné Stromb Katalin, Kántor Katica, Miskoltzi Lilla, Szabó Júlia, Udvariné Soós Johanna, Vári Nina
Szerepvivő gyerekek: Kőrösy Kálmán, Kőrösy Mimi, Kőrösy Ági
Súgó: Botos József, segédsúgó: Breznay Mihály
Segédszemélyzet: Fekete János díszrendező, Miklósi Ferenc festő, Papp József öltözet készítő
Pénzszedő: Kassai Rózsa
Czédula osztók: Horváth Mihály és Szőtsné asszony


Keszy - Kőrösy - Pergő (Petheő) társulat
1839. április 1. - július 13. és augusztus 24.

Színészek: Keszy József igazgatótag és ellenőr, Kőrösy Ferenc igazgatótag és pénztárnok, Petheő Celesztin igazgatótag és rendező, Árvai István, Baranyi Péter, Deésy Zsigmond, Egedi Károly, Kiss Sámuel, Medgyesi Dániel táncművész, Posonyi Alajos, Tolnai Ödön
Színésznők: Árvainé Kántor Katalin, Keszyné Szabó Júlia, Kőrösyné Stromb Katalin, Miskolczi Lilla, Posonyiné Pivári Anna, Vári Nina. A kritika még Farkasnét is említi!
Gyermekszereplők: Kőrösy Kálmán, Kőrösy Mimi, Kőrösy Ágnes

571  

Súgó: Göntzy Sámuel.
Pénzszedő: Kassai Róza.
Díszmester: Balog József, Magyar János díszrendező.
1 öltönykészítő, 2 czédula osztó, 1 szolga.
Mint vendég: Lipcsei Klára.


Komlóssy Ferenc társulata
1840. október 4. - 1841. szeptember 5.

Színészek: Almásy István, Balázsi János, Baranyi Péter, Bartók József, Bíró József, Cseri, Gócs Engelbert, Havi Mihály, Hubenay János, Kovács András, Kovácsy Károly, Kővári, Lengei, Lossovi János, Molnár József, Nagy József, Somogyi Sándor, Szilágyi József, Udvarhelyi Miklós, Vad, Szép Edvárd, Kálmán György, Kacvinszky János, Mezei Salamon, Városi József, Kajetán táncmester
Színésznők: Baranyiné Bartók Eszter, Darvas Etelka, Egressyné Szentpétery Zsuzsanna, Komlóssyné Ida, Komlóssy Paulina, Szilágyiné, Gusztinyi Júlia, Bartókné, Kálmánné. Az 1840. november 21-i színlapon szerepel még Erkelné, Gócsné, Haviné és Somogyi Nina neve is!
Karmester: Hahnel Frigyes, 16 zenekari taggal.
Mint vendégek: Egressy Gábor, Erkel József, Lendvay Márton, Szakácsy István, Szerdahelyi József.


Komlóssy Ferenc társulat
1842. február 17. - március 17.

Színészek: Komlóssy Ferenc, Almásy, Nagy, Szilágyi, Éder György, Várossy
Színésznők: Komlóssyné, Szilágyiné, Várossyné
Az 1842. január 15-i, szabadkai Raupach: Molnár és leánya színlap alapján feltételezhetően ők megfordultak Szegeden.


Kovácsi Károly társulata
1842. július 22. után - szeptember

Kovácsi Károly, Fekete Soma (Több név nem ismert.)


Latabár Endre - Kecskés Károly társulata
1842. október vége - december eleje

A társulat névsorát nem ismerjük.

572  
Komlóssy Ferenc társulata
1843 húsvétján feltehetőleg néhány előadást játszott.

A társulat névsorát nem ismerjük.


Bartók - Egri társulat
1843. július 22. - szeptember 3.

Színészek: Bartók József, ifj. BartókAntal, Bernárdi Ferenc, Demjén Mihály, Egri János, Futó Lajos, Kövessy József, Tóth Károly
Színésznők: Bartókné Darvas Etelka, Demjénné Janka Mari, Egriné Kratochvill Antónia, kövessyné Nehezovits Petronella, Molnárné Navarra Mari
Súgó: Turcsányi Imre
Gyermekszereplő: Demjén Károly
Világosító: Gray Babet, színmester: Gray Lőrinc, ruhatári felügyelő: Neuvirth Albert, jegyszedő: Szalay Mária, Ketrell Franciska, Pál Júlia, színlaposztó: Gray Lőrincné, 2 cseléd
Mint vendég: Laborfalvi Róza, Egressy Gábor


Szerdahelyi - Szabó - Havi Erdélyi Dalszín Társasága
1844. április 8. - június 25. és szeptember 12. - október 21.

Színészek: Albisi, Almási, Balázsi, Döme, Ercsei, Gyulai, Hódi, Károlyi, Kaczvinszki, Kovács, Laczkó, Kálmán, ifj. Kovács, Szabó, Szerdahelyi, Szombati, Zsivora, Zombori, Temesváry Antal, Molnár József
Színésznők: Erkelné, Éder Lujza, Kaczvinszkiné, Laczkóné, Lukácsy Antónia, Navarra Anna, Róza
Súgó: Vasadi József
Ruhatárnok: Grün János


Hevesy Imre és Török Benjamin társulata
1845. február 12. - március közepe

A feltehetően Szegeden járt tagok neve Garay Béla: Az ekhósszekértől a forgószínpadig című műve 30. oldalán megjelent lista alapján:
Csengeri Pál, Gyöngyösi Pál, kontai Béla, Nagy Károly, Poltai Erneszt, Szántó István, Szerémi György, Zolnai István, Zombori József
Berzeviciné, Hevesyné, Gusztinyi Júlia, Kissné, Munkácsyné
Gyermekszereplők: Munkácsy Flóra, Lakatos Gergely és Tera

573  
Gócs Ede Erdélyi Dalszín Társasága
1846. március 1. - május 10.

Színészek: Gócs Ede, Szuper Károly, Kiss, Nagy J., Palatkai, Szerbényi, Mezei, Nagy István, Marossy, Gábori, Egedi, Lessák, Hegyessy, Keresztszegi, Szabó, Kovács, Zsivora, Molnár
Színésznők: Gócsné, Szuperné Morócza Antónia, Pallainé, Bertényiné, T. Katicza, K. Anikó, R. Teréz, N. Biri
Mint vendég: Andrássy Miklós, Gusztinyi Júlia


Kilényi és Veszter társulata
1846. május - augusztus

Színészek: Kilényi Dávid, Veszter Sándor, Szuper Károly, Szabó Mózsi, Komáromi Soma, Farkas Lajos, Chiabay Pál, Futó Lajos
Színésznők: Széppataky Johanna, Polyákovicsné, Déryné, Szuperné Morócza Antónia, Szabó Mózsiné, Chiabayné, Bányai Róza
Váli könyve - Az aradi színészet története 44 p. - szerint a társulat tagjai még:
Hillei Milcsi, Kovács Lujza, Tóth Samu


Havi - Szabó - (Komlóssy ?) - féle társulat
1846. május 11 - június 1.

Színészek: Almási, Bartók, Fekete, Filippovics, Follinusz, Foltinyi, Hajós, Hódi, Kaczér, Kovácsi, Kaczvinszky, Temesváry, Zólomi
Színésznők: Kaczvinszkyné, Bartókné, Kaczérné, F. Josephina
(A névsor az Erdélyi Híradó 1846. 143. száma alapján készült.)


Havi Mihály - Szabó József dal- és táncztársasága
1847. április vége - május eleje

A társaság 24 tagú, ebből 14 dalnok:
Havi Mihály, Szabó József, Zólomy Ferencz, Almási István, Grill Ede, Andrási Miklós, Hajós István, Kovácsi János, Bartók József, Vasvári Béni, Zsivora József, Vincze József, Hódi János, Temesváry Antal
Karmester: Bőhm Gusztáv
3 táncos, 2 táncosnő és 4 zenész

574  
Hevesy Imre társulata
1847. május vége

Részvétlenség miatt játék nélkül elmentek.


Lakatos - Szöllősy tánctársasága
1847. augusztus

A társulat tagjait nem ismerjük.


Kőrösy Ferenc társulata
1848 tavasza

(Kőrösy Ferenc 1852. május 7-én Nagyváradról írt levele, és 1848. december 18-i SzVT űlés jkv. 4259/1848 sz határozata alapján feltételezhetően az 1848-as forradalom kezdetén ők játszottak Szegeden. A társulat névsorát az OSzK 0538 számú színházi zsebkönyve - Kecskemét 1848. Fehérváry K. Antal súgó szerk. - tartalmazza.)
Igazgató: Kőrösy Ferenc
Színészek: Baranyi Péter, Egri János, Farkas József. Fehérváry Antal, Kiss János, Kovács József, Kocsi Alajos, ifj. Kőrösy Kálmán, Kőrmendy Lajos, Nagy József, Szalay Béni
Színésznők: Farkasné, Hollay Nina, Kőrösyné, Kőrösy Mimi, Kőrösy Ágnes, M. Laura
Gyermekszereplő: Kőrösy Tóni
Díszmester: Nagy Pál, ruhatárnok: Szalay Béni, színlaposztó és szertárnok: Marton József, jegyszedők: Nagyné, Martonné, szolga: Balogh Feri


Havi Mihály társulata
1849. július 24. - 30.

Színészek: Házi, Lakatos, Futó, Nagy, Fehérvári Antal, Hódi János, Havi Mihály, Benke, Szabó Mózes, Várady, Török Béni, Latabár Endre, ifj. Szabó Károly, Döme Lajos
Színésznők: Törökné, Kőrösi Mimi, Kőrösi Anikó, Lakatosné, Haviné, Tóthné, Latabárné, Munkácsi Flóra, H. Nina, Gócsné, Szabóné Balázsi Viktória
Karmester: Hahnel Frigyes
Mint vendég: Szentpétery Zsigmond
(A színészek névsora a Szegedi Hírlapban megjelent szereposztások alapján készült.)

575  
Latabár Endre - Tóth József - Döme Lajos társulata
1850. június 16 - július 30. majd december 2. - 28.
Valójában 1851. március végéig Szegeden játszanak.

1850. július 30. és december 2-ika között "körülményei miatt kényszerülvén elutazni, - Kecskeméten működött a társulat." (Ároki Szilágyi Imre: Játékszíni Emlékkönyv.)
Színészek: Ároki Szilágyi Imre súgó, Benedek József, Demjén Mihály, Döme Lajos, Fekete Károly, Kecskés Károly rendező, Latabár Endre, Szathmáry Károly, Tóth Károly díszítő is, Tóth József, Zsivora József
Színésznők: Erdősné Dein Terézia, Gyulai Krisztina, Kecskésné Győri Mari, Kapócsi Navarra Mina, Laczkóné, Latabárné, Páli Lina, Tóth Józsefné
Gyermekszereplők: Laczkó Ida, Kecskés Róza
Pénztárnok: Demjénné, ruhatárnok: Veisberg Sándor, színlaposztók: Balog Lajos, Molnár Lajos

A társulat névsora Ároki Szilágyi Imre Játékszíni Emlékkönyv 1851-re alapján készült. (Szeged, Grünn kiadó, 1850.)
Szegedi plakáton szerepelnek még: Gönczi, Török, Zsigmond, Erős, Erdős (?), Kocsisovszky, Hubenay, Feketéné, Göncziné
Mint vendég: Csercser Natália, Zsolnai


Szabó József aradi dal és színésztársasága
1850-ben fellépett Szegeden.

Szereplésükről egyetlen plakát maradt, szeptember 3-án Szigligeti Gritti-jét adták.


1852-ben nem járt magyar társulat Szegeden.


Hetényi József társulata
1853. július 23. - december 29.

Színészek: Fekete Pál ügyelő, Gönczi József, Gönczi Soma festő, Hetényi Béla, Hetényi Gyula, Hetényi István, Hetényi József, Horváth György, Ketskés Károly rendező, Pesti Béla, Szöllősi Károly súgó, Zlethény Gyula
Színésznők: Hetényi Béláné, Hetényi Józsefné, Hetényi Amália , Hetényi Laura, Horváthné, Ketskésné, Kapócsiné, Szilágyiné
Gyermekszereplők: Hetényi Antónia, Hetényi Emilia, Ketskés Róza, Szilágyi Nina, Szilágyi Terka
A társulattól elmentek: Jánosfi Mihály, Nagy Ignácz, Nagy István, Szedlák József, Szentkuti Mihály, Zombori József, Fehér Karolina, Szabó Krisztina

A társulat névsora Játékszíni Emlény 1854-ik újévre alapján készült.

576  
Latabár Endre társulata
1854. május eleje - június 19. és augusztus 26.- december 11.

Színészek: Ároki Szilágyi Imre súgó, Berzsenyi Károly, Foltinyi Vilmos, Gönczi Soma, Házi János, Kecskés Károly rendező, Molnár György, Molnár József, Németi György, Szentkuti Mihály, Tímár János, Török Antal ügyelő, Török István
Színésznők: Benke Jozefa, Csercser Natália, Felekiné Szákfy Amália, Kecskésné Győri Amália, Komárominé Csorba Zsuzsánna, Komáromi Ida, Latabárné Török Mária, Mátyásiné Kárevich Mária
Gyermekszereplők: Latabár Dezső, Kecskés Róza
Kartanító: Laczkó Gergely, tánczmester: Zarkavölgyi János, színlaposztó: Mátyási József 2 segéddel, ruhatárnok: Kovács István, cseléd: Balog Lajos

A társulat névsora Játékszíni Emlékkönyv 1854 alapján készült.
Molnár György emlékiratában szerepel még Benedek József és Zólyomi is.
Mint vendég: Szentpétery Zsigmond, Fáncsi Etelka.


Latabár Endre társulata
1855. április 15. - május 31.

Színészek: Berzsenyi Károly rendező, Bohári András, Csabi Ferenc, Jánosi Emil, Kecskés Károly, Lengyel György, Martén Frigyes súgó, Molnár György, Nagy József, Szencsei József, Szűcs Zsigmond, Takács Ádám, Török Antal ügyelő, Zoltán Károly
Színésznők: Bíróné, Farkas Jozefa, Jánosiné Júlia, Kecskésné Mária, Komárominé Zsuzsánna, Komáromi Ida, Latabárné Mária, Nagyné Krisztina
Gyermekszereplők: Latabár Dezső, Kecskés Róza, Libera Gizella, Nagy Lujza
Táncmester: Luigini Mihály, táncosnő: Libera Mária, ruhatárnok: Kovács István, színlaposztó: Mátyásy József, segéde: Klausz István, világosító: Balogh István, cseléd: Szabó András

A társulat névsora Játékszíni Emlékkönyv 1855 alapján készült.


Pázmán Mihály társulata
1855. november 3. - 1856. január 7.

Színészek: Budai József, Döme Lajos rendező, Dienes Sándor dísztítő, Gárdonyi Lajos, Gyöngyösi Pál, Ligeti Sándor, Lányi Kálmán Súgó, Nyíri Lajos, Szalai Béni, Váradi Ferenc ügyelő
Színésznők: Döméné, Doboziné, Füziné, Miklósiné, Pázmánné, Váradiné
Gyermekszereplők: D. Lina, V. Tóni
Szabó: Pásztor József, 1 színlaposztó, 2 jegyszedő, 1 zártszéknyitó, 1 világosító, 1 szolga

577  

Évad közben elmentek: Ország István, Országné, Bertényiné, Bertényi Berta
A társulat névsora Játékszíni Emlény 1856 alapján készült.
Mint vendég: Schier testvérek groteszk táncosok, Bulyovszkyné, Feleki Miklós, Szerdahelyi Kálmán


Havi Mihály és Hegedűs Lajos társulata
1856. április 5. - október 12.

Színészek: Aladár, Alajos János, Berzsenyi Károly rendező, Barbaro Leonard, Boér János, Barta János ügyelő, Döme Lajos, Égeni Elek súgó, Foltényi Vilmos, Fehérvári Antal fődíszítő, Gócs Ede karnagy, Hetényi Béla, Mezei Vilmos, Macsik Gusztáv, Mészáros Károly, Pintér Ádám kartanító, Pulay Ede, Rákosi Márton, Simonyi Károly Szabó Mózes, Tímár János, Tóth János, Zoltán Károly, Vadász József
Színésznők: Alajosné, Boérné, Baranyiné, Döméné, Egedi Mária, Felekiné, Ferenczi Izabelle, Fehérváriné, Grim Lilla, Hegedűsné Bodenburg Lina, Hervei Ida, Kőrösiné, Nagy Róza, Schafetli Minka, Váradi Róza
Pénztárnok: Valterné, gazdasági felügyelő: Botenburg András, ruhatári személyzet: Mahotka Antal 2 segéddel és Kleány Ferenc, szertárnok: Kiss Sándor 1 segéddel és Grim József, fodrász: Peron Lajos, házmester: Szántai János, segéd díszítő: Maronyai János, jegyszedők: Kheil Józsefné, Szántai János, Szántai Jánosné, kézbesítő: Sánta István, szolga: Rozsai István

A névsor a Nemzeti Játékszíni Emlény 1856 alapján készült.
Plakáton és kritikákban szerepelnek még: Ujfalussy, Deésy, Folinusz, Erdélyi, Lakatos, Beke, Erdélyi Mari, Deésyné, Veisz Karolin, Follinuszné és gyermekként V. Róza, Havi Lajos és Libera Gizella nevei


Havi Mihály és Hegedűs Lajos társulata
1857. április 27. - október 11.

Színészek: Alajos János, Berzsenyi Károly rendező, Bartha Elek, Döme Lajos, Dózsa József, Égeni Elek súgó, Gócs Ede karnagy, Hetényi Béla, Kőrösi Kálmán ügyelő, Mezei Vilmos, Macsik Gusztáv, Orlai Ede, Pintér Ádám kartanító, Paulay Ede, Prielle Péter, Rónai Gyula, Rákosi Márton, Simonyi Károly, Szilágyi Béla, Szuper Károly, Szabó Mózsi, Singer Bernát, Vincze József
Színésznők: Alajosné, Baranyiné, Döméné, Egedi Mária, Hegedűsné Bódenburg Lina, Hetényiné, Kőrösiné, Rónainé, Sch, Minka, Szilágyiné, Szabóné, Singer Róza, Váradi Róza
Pénztárnok: Valterné, gazdasági felügyelő: Botenburg András, díszmester: Brand György 3 segéddel, ruhatárnok: geck Béla 3 segéddel, szertárnok: Kleány J. 2 segéddel, fodrász: Peron József, szereposztó: Bódi János

578  

A névsor a Színházi emlékkönyv 1857 alapján készült.
Plakáton és kritikákban szerepelnek még: Hervey Ida, Follinuszné, Fehérváriné, Zoltán, Deésy, Csiszér neve is.
Mint vendég: törpe társulat 18 alkalommal, Kilányi és neje táncospár, Garzó, Bodorfi, Szatmáriné, Szatmári, Lakóczyné, Muharay Etelka, Prielle Cornélia


Szabó József társulata
1858. szeptember 4. - október 30.

Színészek: Almási István, Benedek József rendező, Berzsenyi Károly, Chován Sándor ügyelő, Deésy Zsigmond, Egri Alajos, Égeni Elek súgó, Foltényi Vilmos, Ferdinánd Ignác, Komáromy A. rendező, Kőrösi Kálmán, Lőrinczi János, Németi József, Macsik Gusztáv, Nagy József, Filippovits István, Zöldy Miklós
Színésznők: Benedekné, Berzsenyiné, Bokorné, Egriné, Felekiné, Kesziné, K. Anikó, Kőrösiné, Némethi Irma, Filippovitsné, Szöllősi Rózsa és Piroska táncosnők, Sch. Toni, Szabó Gizella, Tőkés Emília
Gyermekszereplő: Tőkés Gyula
Táncmester: Szöllősi Szabó Lajos, pénztárnok: Hegedűs Horác, főruhatárnok: Püspöki Imre 2 segéddel, fodrász: Jaczkó György, színházfestő: Ottó, díszmesterek: Pecht József, Brand György 4 segéddel, színházszolga: Bihari József, 5 jegyszedő, 3 színlaposztó

A névsor a Színházi Emlékkönyv 1858 alapján készült.


Szabó József társulata
1859. július 16. - szeptember 27. és november 5. - 1860. március 29.

Színészek: Almási István, Berzsenyi Károly, Chován Sándor, Deésy Zsigmond, Egri Alajos, Égeni Elek súgó, Filipovics István, Foltényi Vilmos, Jánosi Emil rendező, Kőnig Ferenc, Károlyi Lajos, Kőrösi Kálmán, Klár Lajos karmester, Mezei Vilmos, Miklósi Ádám, Németi József, Pataki István, Prielle Péter, Szathmáry Károly, Szabó Ödön ügyelő, Szentkuti Mihály, Szalai János, Sándori Ignác, Zarkavölgyi János táncmester, Váradi Gusztáv
Színésznők: Berzsenyiné, Dalnoki Rózsa, F. Szabó Amália, Filipovicsné, grim Lilla, Kőnigné, Károlyiné, Kovácsné, Kőrösiné, Kali Anna, Kovács Mari, Makfai Nina, Németi Irma, Szerdahelyi Nelli, Sz. Kolonics Alfonza, Szentkutiné táncosnő, Sch. Antónia, Tőkés Emilia
Gyermekszereplők: Tőkés Gyula, Brand Hermina, Jaczkó Mimi
Pénztárnok: Hegedűs Horác, ruhatárnok: Püspöki Imre 2 segéddel, fodrász: Jaczkó György, díszítő: Brand György 4 segéddel, színlaposztó: Grim József 2 segéddel

A névsor a Nemzeti Színházi Emlékkönyv 1860-dik évre alapján készült.

579  

A társulat az októbert Szabadkán töltötte.
Plakáton és kritikákban szerepelnek még: Benedek József, Zöldy Miklós, id. Bogdán, ifj. Bogdán, Nagy, Bokodi, Tar, Matsik, Bihari, Szagmeister, Czapkó, Eötvös Borcsa, Szöllősi Róza és Piroska
Mint vendég: Kilányi és neje táncművészek, Szerdahelyi Kálmán, Kövérné Komlóssy Ida, Molnár György, László József, Feleki Miklós
Aranyvári Emilia fellépte elmaradt!


Molnár György társulata
1860. szeptember 7. - 1861. március 25.

Színészek: Aradi József, Beödi Balogh Gábor, Bényei István, Dósa József, Együd István, Fehérvári Antal és Vilmos, Füredi Keöd József, Gonda Sándor, vasvári Kovács József és Dezső, Kovács István, Král István, Ormódi Ödön, Simonyi Mihály, Sághi Antal, Szép József, Szöllősi Szabó Lajos, Virágh Gyula, Vincze János, Zarkavölgyi János, Zöldi Miklós
Színésznők: Beődiné Antónia, Fehérvári Anna, Harmathné Jozefa, Harmath Emma, Hetényiné, Király Júlia, Király Teréz és Mari, Kovácsné Karolin, Liberáné Mari, Libera gizella, Molnárné Laura, Szépné Mátrai Laura, Szöllősi Rózsa és Piroska, Tóth Rózsa, Zöldiné Júlia, Zöldi Róza.
A zenekar Erdélyi Náci és Boldizsár István helybeli társulatából.


Szabó József és Philippovics István társulata
1861. május 11. - május 30.

Színészek: Berzsenyi Károly, Bod Ferenc, Bogdán György, Bozsó Vilmos, Deésy Zsigmond, Fekete János, Füzi Kálmán, Jani János, Kőrösi Kálmán, Krasznai Mihály, Marosi József, Márki Bertalan, Murányi Gusztáv, Sennyei Károly, Szathmáry Károly, Tóth Antal, Vincze József
Színésznők: Berzsenyiné Szakonyi Etelka, Dékány Judit és Teréz, Farkas Róza, Philippovicsné Kőrösi Mimi, Kőrösiné Eötvös Mari, Megyeri Nina, Polákovicsné Boros Nina, Ponori Róza, Tőkés Emilia
Gyermekszereplők: Tőkés Gyula, Hevesi Mari


Nyíri György társulata
1861. július 27. - augusztus 27.

Jelesebb tagok: Döme, Egri, Némethy György, Temesvári, Horváth, Nyíriné Németh Anna, Sepsiné, Tóth Lina, Bálint Rozália
Mint vendég: Lendvay Márton, Lendvayné Fáncsi Ilka

580  

1861. október 5-től, a szegedi vásár alatt néhány előadást adott Takács Ádám dráma és népszínmű társulata, azután vége szakad az előadásoknak és 1861-62 telén nincs színház a városban.


Szigeti Imre társulata
1862. március 2. - június 18.

Színészek: Boros, Döme, Erdélyi, Hegyesi, Jánosfi, Kecskés, Kecskeméti, Odry Lehel, Sennyei, Tamási József, Zarkavölgyi János, Kölesi Antal, Hegyesi, Várady Ferenc
Színésznők: Angyal Ilka, Asztalos Kati, Borosné, Csabainé, Kecskésné, Kecskés Róza, Laczkóné, Szigetiné Hirtling Mari, Erdélyiné, Döméné, Váradyné Németh Emília, Kölesiné Ponti Lujza
Gyermekszereplő: Kölesi Lujza (a későbbi Blaha Lujza!)


Hubay Gusztáv társulata
1862. augusztus 16. - október 25.

Jelesebb tagok: Bodroghy Dénes, Csiszér, Deésy Zsigmond, Gonda Sándor, Mándoki Béla, Őri, Rónai Szabó Ödön, Sztupa Andor, Csiszérné, Hubayné, Kolonics Alfonza, Lengyel Lina, Rónainé, Szatmári Janka


Láng Boldizsár társulata
1862. november 8. - 1863. március 28.

Színészek: Balla Mihály, Barna Bálint, Benkő Sámuel, Deési János, Döme Lajos, Egressy Árpád, Kis Antal, Nagy, Némethy Mihály, Némethy István, Pap Béla, Pozsonyi Alajos, Váradi Ferenc. Veres László, Zombory József, Zsigmond József
Színésznők: Barna Katalin és Mari, Döméné, Feketéné, Kőrösi Ilka, Lángné, Lenkeiné, Papné, Ponori Róza, Pozsonyiné, Szigetiné, Szilágyiné, Szilágyi Teréz, Váraddiné, Váradi Aranka
Mint vendég: Prielle Kornélia, Füredi Mihály, Szépné, Molnár György, Apraxin Júlia, Bényei István


Szabó József és Philippovics István társulata
1863. április 7. - június 23.

Színészek: Aradi Gerő, Barta Elek, Balogh György, Brandl György, Cantarelli Mateo, Jenő Béla, Krasznai Mihály, Marczell Géza, Morvai Alajos, Németi Jakab, Reményi József, Tanner István
Színésznők: Aradiné Erzsi, Brandtné Mari, Jekelné Antónia, Jekel Amál, Konti Francziska, Majosházi Klára, Málosi Lujza, Marczellné Mari, Megyeri Emilia,

581  

Philippovicsné Mari, Ponori Róza, Reményi Róza, Radeczky Irma, Schinek Jozefa, Szöllősi Hermina, Ujfalussiné Júlia
Plakáton és kritikában szerepelnek még: Sándor, Ujfalussi Sándor, Tímárné
Mint vendég: Dalnoki Róza, a berlini opera tagja


Latabár Endre társulata
1863. szeptember 5. - október 11.

Színészek: Bercsényi Béla, Csehfalvi Antal, Jánosi Emil, Kalocsányi Antal, Kecskés Károly, Kendy Gusztáv, Lászy Vilmos, Marosi Nagy János, Prielle Péter, Szentgyörgyi István, Sz. Kovács Elemér, Tímár János, Tiszaháti Lajos, Tóth Károly, Török István, Várhidi Sándor, Zarkavölgyi János
Színésznők: Bajuszné Kecskés Róza, Bercsényi Fáni, Fóthi Erzsi, Kalocsányiné, Kecskésné, Kendiné, Kőrössy Ilka, Lászyné, Latabárné, Lang Berta, Szabó Sándorné, Szigetiné Hirtling Mari, Törökné, Zsirai Róza
Plakáton és kritikában szerepel még: Prielléné
Mint vendég: Tamássy József, Szerdahelyi Kálmán


Latabár Endre társulata
1864. október 1. - 1865. április 19.

Színészek: Hegyesi Ferenc, Jánosi Emil, Iván Nándor, Lászy Vilmos, Marosi János, Nagy Imre, Prielle Péter, Pető, Szentgyörgyi István, Sz. Kovács Elemér, Tímár János, Török István, Zádor Zoltán, Zsigmondi
Színésznők: Bajuszné, Jánosiné Zsirai Róza, Halmy Fáni, Tóth Erzsi, Fürediné, Kalocsányiné, Kecskésné, Lázsyné, Latabárné Török Mária, Prielléné, Szigetiné Hirtling Mari
Táncosok: Rott Erzsi, Lővei Viktória
Díszítő: Balogh József
Plakáton és kritikában szerepelnek még: Hegyesy Ferenc, Fóthi Erzsi, Lang Berta, Hegyessy Terka
Mint vendég: Prielle Kornélia, Szerdahelyi Kálmán, Füredi Mihály, Molnár György, Kövérné Komlóssy Ida


Kocsisovszky Jusztin társulata
1865. október 28. - 1866. március 25. és 1866. június 16. - július 8.

Színészek: Gonda Sándor, Homokai László, Jánosi Gábor, Jávorfi Tivadar, Keleti László, Kárpáti Zoltán, Rajz János, Szabó Károly, Vajdafi Béla, Várnai Fábián, Várhidi Sándor

582  

Színésznők: Budai Nelly, Homokainé Barna Mari, Jávorfiné, Kocsisovszky Mari és Borcsa, Kopocsiné Nina, Kézsmárky Mari, Keletiné Teréz, Nagy Irma, Szöllősi Piroska, Szabó Károlyné, Várnainé Júlia
Év közben szerződött: Palotainé
Plakáton és kritikákban szerepelnek még: Kiss Sámuel, Miskolczi Imre, Nagy Sándor, Tóth Antal, Tari László, Debrői, Horváth, Eperjesi Irén, Nyiri Kornélia
Mint vendég: Szöllősy Lajos, Glück Emil, Jókainé Laborfalvy Róza, Felekyné Munkácsi Flóra, Tóth József


Kocsisovzsky Jusztin társulata
1866. október 20. - 1867. április 14.

Színészek: Aradi József, Bércszy Ödön, Bódi János, Chován Sándor, Deésy Zsigmond, Gönczi Soma, Gyulay Gyula, Horváth Ferenc, Jánosi Gábor, Juhász Károly, Kiss Soma, Klár József, Rajz János, Rozai József, Sánta István, Szigetközi Zsigmond, Tóth Jenő, Vajdafi Béla
Színésznők: Beleznay Katalin, Csery Teréz, Gesztessy Etelka, Gyulayné Laura, Király Júlia, Klárné Angyal Ilka, Kocsisovszky Borcsa, Kocsisovszkyné, Máténé Ida, Rónainé Gizella, Szigetköziné Hetényi Antónia, Tímárné Nagy Róza.
Év közben szerződött: Bogyó Alajos, Deréki Antal, Egressy Ákos
Plakáton és kritikákban szerepelnek még: Mezei Péter, Szabó Júlia, Técsi Mária
Mint vendég: Molnár György


Follinus János társulata
1867. május 30. - június 18.

Színészek: Dalfi Lőrinc, Marczell Géza, Tóthfalusi Gusztáv, Dalnoki Béni, Kállay Rezső
Színésznők: Marczellné, Miskovits Irma, Konti Fáni, Megyaszay Ilka
Karmester: Káldy Gyula
12 férfi és 10 női kardalnok
Plakáton és kritikákban szerepelnek még: Kovács Gyula, Lukácsiné, Follinusné


Kocsisovszky Jusztin társulata
1867. október 12. - 1868. január 7.

Színészek: Árky Károly, Bokodi Antal, Deréki Antal, Dancz Lajos, Fái József, Gyulai Gyula, Horváth Ferenc, Juhász Károly, Kis István, Kovács Mór, Lenárd Pál, Simonyi Károly, Soós Mihály, Szigetközy Zsigmond, Tamási József, Tolnai Gyula, Vajdafi Béla

583  

Színésznők: Berényi Katica, Budai Nelly, Czakóné Irma, Dériné Paulina, Gyulainé Laura, Komáromi Kati, Kopócsiné Anna, Kovácsné Laura, Lenárdné Emilia, Szabó Ilka, Tímárné Róza
Táncosnő: Lővei Viktória
Karmester: Klár József, súgó Czakó Endre
Plakáton és kritikákban szerepelnek még: Drágus Károly, Komáromi Lajos, Várnay Fábián, Sághy Zsigmond, Ligeti Ferenc, Szabó Imre, Drágus Károlyné, Klárné Angyal Ilka, Sághy Zsigmondné, Király Júlia, Mán Jolán, Krecsányi Irén, Némethy Júlia, Várnay Fábiánné
Mint vendég: Kocsisovszky Borcsa, Hirtling Mária, Tímár János


Szathmáry Károly társulata
1868. május 26. - augusztus 9.

Az összesen 20 férfi és 13 nőből álló társulat ismert tagjai:
Színészek: Jánosi, Tóth Jenő, Rózsa, Szathmáry Árpád, Sztupa Andor, Szilágyi, Zombori, Zeyk, Bercsényi, Ferenczi, Komáromy Lajos, Zoltán Gyula, Szigligeti József
Színésznők: Lénárdné, Demjénné Varga Anna, Tárnokiné, Kézsmárky Mari, Kolonics Alfonza, Rózsáné, Bercsényiné, Horváth Ida
Mint vendég: Szathmáryné Laczkóczy Mária


Aradi Gerő társulata
1868. október 17. - 1869. május 4.

Színészek: Balog Károly, Barátosi Jenő, Beniczky Vidor, Bercsényi Béla, Gárdonyi Antal, Gallo Dániel, Győri János, Komáromy Lajos, Kövesy Gyula, Lovászy Dezső, Marosi Károly, Mikei Lajos, Pataki, Szathmáry Árpád, Szép János, Sipos Károly, Vezéri Ödön, Völgyi Sándor, Zeik Elemér
Színésznők: Aradiné Liszka, Bercsényiné Emes, Beretvás Mari és Teréz, Dékány Teréz, Erdész Irma, Harányiné Kornélia, Kézsmárky Mari,Lenárdné Emília, Marosiné Karolin, Kocsiné Ilka, Szathmáryné Hermin, Siposné Lina, Ujhelyi Mari
Év közben szerződött: Balla Béla, Bokor József, Pártényi János, Tóth Soma, Balláné Gildai Ernesztina, Pártényiné, Ércziné.
Színházi festő: Kocsi Lajos


Temesvári német opera
1869. május 26. - június 30. (?)

Igazgató: Reimann Ede

584  

Karmester: Urban
Férfi szólisták: Lafontain, Fekete, Rauch, Rosenberg, Skuhra, Stelzer, Khals, Scharf, Hermann
Női szólisták: Falkenberger k. a., Polaczek k. a., Reimann Adél, Zeidler k. a.


Aradi Gerő társulata
1869. július 3. - 1870. április 10.

Színészek: Balla Béla, Bús Károly, Deréki, Eőry Gusztáv, Érczy Ferenc, Fábián, Fodor, Gonda, Győri János, Halmi Ferenc, Katona, Kovács, Lábdi, Lovászy, Komáromy Lajos, Marosi Károly, Pataki, Sághy, Sántha István, Sipos Károly, Szathmáry Árpád, Szép János, Takács, Tóth Antal, Vezéry Ödön, Virágháthy Lajos
Színésznők: Aradiné, Balláné Gildai Ernesztina, Beretvás Teréz, Berzsenyi Júlia, Derzsi Irma, Dékány Róza, Dániel Tini, Erdész Irma, Eőryné, Fodorné, Földesi Lenke, Gyallai Ida, Harányiné, Kovácsné, Gózon Ida, Lovászyné, Marosiné, Mesterházy Vilma, Sághyné, Sántháné, Szathmáryné, Virágháthyné
Karmester: Gócs Ede
Díszletfestő: Pártényi János
Mint vendég: Felekiné, Vincze József, Vízváriné, Szakáll Antal, Boer Emma, Kocsisovszky Borcsa, Némethy György, Eötvös Borcsa


Temesvári német opera
1870. április 18. - május 30.

Igazgató: Reimann Ede
Férfi szólisták: Avany hőstenor, Jochimer lírai tenor, Lafontain bariton, Rauch basszista, Scharff bass-buffo, Tholmann, Schimmer, Skuhra
Női szólisták: Eder k. a. drámai szoprán, Frankensberg k. a. coloratur, Schwarz k. a. alt, Reimann-né mezzo, Röder k. a. operett, Polaczek k. a., Zeidler k. a.


Mannsberger Jakab társulata
1870. október 1. - 1871. április 2.

Színészek: Bús Károly, Császár Miklós, Csaby Imre, Csetri Gyula, Csatár Győző, Érczy Ferenc, Győri János, Hegedűs István, Kőmíves Imre, Kuthy Béla, Kováts Mór, Kápolnay János, Nagy Imre, Eőry Gusztáv, Szeles József, Solymosi Elek, Tóth Antal, Tímár János, Vígh Károly, Váradi Ferenc
Színésznők: Bényeiné harmath Emma, Beretvás Teréz, Csabiné, Daniel Ida, Daniel Tini, Hegedűsné Mária, Kovácsné Buday Laura, Lukácsiné Mária, Maár Júlia, Nagyné Fanni, Eőryné Borcsa, Pécsy Leopoldina, Váradi Ferencné, Váradi antónia

585  

Táncosok: Roth Erzsi és Mari
Mint vendég: Siposné, Rákosi Szidi


A Nemzeti Színház alkalmi társulata
1871. június 24. - július 5.

Színészek: Réthy, Szigeti Imre, Molnár György, Náday, Várföldi, Karikás, Lővei, Palotai, Vasvári, Kováts
Színésznők: Szathmáryné, Márkus Anna, Taraszovits Margit, Fürediné


Mannsberger Jakab társulata
1871. október 5. - 1872. március 25.

Színészek: Tímár János, Szeles József, Hegedűs Lajos, Gerőffy Andor, Korády Gyula, Marossy Károly, Kápolnay János, Érczy Ferenc, Várnay Fábián
Kardalnokok: Csatár Győző (festő is), Aranyosy József (ruhatárnok is), Nagy Imre (ügyelő is), Juhász József (díszmester is), Arady Sándor, Jámbory György, Gyöngyösi Kálmán
Színésznők: Tőkés Emília, Vincze Mari, Gyöngyösi Elma, Klárné Ilka, Vinczéné Teréz, Bényeiné Harmath Emma, Zádorné Petrovits Ilka, Tímárné Erzsébet, Rott Mari, Marosiné Teréz, Várnayné Jozefa
Kardalnoknők: Aradiné Lina, Hegedűs Lajosné, Reményi Nina, Hegedűs Istvánné, Nagyné Terka
Karmester: Lusztig Károly, súgó: Hegedűs István
Mint vendég: Rákosi Szidi, Megyaszay Ilka, Némethy Irma


Mannsberger Jakab társulata
1872. október 5. - 1873. április 6.

Színészek: Aranyossy Gyula, Bús Károly, Csatár Győző, Eőry Gusztáv, Érczy Ferenc, Falvy Jenő, Győri János, Hatvani sámdor, Komáromy László, Komlossy Gyula, Kőmíves Imre, Marossi Károly, Mátyás József, Püspöki Imre, Szathmáry Károly, Sebők Lajos, Szeles József, Tihanyi Miklós, Zoltán József
Színésznők: Aranyossyné Mann Jolán, Eőryné Tóth Gizella, Hatvaniné, Horváth Paula, Jánosi Vilma, Kasztai Teréz, Keresztesiné Németh Lenke, Klárné Angyal Ilka, Láng Etelka és Irén, Lendvai Ilka, Lovassi Jozefa, Marossiné Karolin, Peleki Karolin, Sebőkné Borsódi Mari, Siposné Dobozy Lina, Vízváriné Krecsányi Sarolta, Zoltánné Sprencz Liszka
Karmester: Klár József, balettmesterné: Perreyné Auguszta

586  

Plakáton és kritikákban szerepelnek még: Berzsenyi Júlia, Kórádi Gyula, Solymosy Elek.
Mint vendég: Nikó Lina, Bercsényi Béla.


Sztupa Andor társulata
1873. október 4. 1874. március 31.

Színészek: Ajtai Károly, Aranyosi József, Balla Béla, Balog Árpád, Berzsenyi Károly, Jakab Lajos, Kiss Sámuel, Komáromy Lajos, Kovács József, Lábdy Gáspár, Lánczy Pál, Németh József, Szathmáry Árpád, Szombathelyi Béla, Várady Miklós
Színésznők: Ajtayné, Berzevicziné, Búsné, Csolnokiné, Faeberné, Fabriczi Gizella, Hegedűsné, Jakabné, Jánosy Vilma, Kissné, Nagy Lujza, Nikó Lina, Nyilvay Irma, Peleki Karolina, Sántáné, Szathmáryné, Sztupáné Kolonits Alfonza
Év közben szerződött: Lukácsy Sándor rendező.
Karmester: Faeber Henrik
Plakáton és kritikákban szerepelnek még: Balog József, Faeit Károly, Fábián István, Hegedűs István, Sánta István, Veres László, Plachi Mari, Veresné
Mint vendég: Halmy, Eőry Gusztáv, Miklósy Gyula, Krecsányi Sarolta, Rónai Gyula, Szakáll Antal


A Nemzeti Színház tagjaiból alakított alkalmi együttes
Az Üstökös kertjében 1874. július 21-től 19 előadás

Színészek: Bercsényi Béla, Balázsi Sándor, Deletter Sándor, Eőry Gusztáv, Komáromy Alajos, Pongrácz Soma, Palotai Gyula, Sántha Antal, Szepesi Ágoston, Tihanyi Miklós, Tóth Ede, Várföldi Elek
Színésznők: Császárné, Gaál Irma, Helvey Laura, Komáromy Mariska, Lendvayné Fáncsy Ilka, Palotai Piroska, Szathmáryné Nagy Julcsa
A turnén részt vett néhány akadémista is.


Sztupa Andor és Hubay Gusztáv társulata
1874. október 3. - 1875. április 24.

Színészek: Csaplovits, Hubay Gusztáv, Izsó, Körösi, Kuthy, Lukácsy Sándor, Mikei Lajos, Németh, Parragh, Prielle Péter, Szakáll Antal, Szombathelyi Béla, Sztupa Andor, Váradi Miklós
Színésznők: Kőmívesné, Liptai Laura, Márkus Anna, Nikó Lina, Nyilvai Irma, Rákosi Fanni, Rózsáné Nagy Lujza, Schwarz Emma, Szentesi Vilma, Sztupáné Kolonits Alfonza

587  

1875 húsvét után játszottak még: Csapó, Csatár Győző, Traversz István, Kovács József.
Karmester: Lusztig Károly.
Mint vendég: Kapunovitsné Laura, Gerőffy Andor, Solymossy Elek.


Sztupa Andor társulata
1875. október 10. - 1876. március 20. és augusztus 3. - szeptember 16.

Színészek: Csatár Győző, Demidor Imre, Egressy Ákos, Komáromy Lajos, Lukácsy Sándor, Mikei Lajos, Szathmáry Károly, Sztupa Andor, Traversz István, Tóth Antal, Valentin József
Szinésznők: Csabainé, Jakabné, Kőmívesné, Lukácsyné, Liptay Laura, Nikó Lina, Rónai Mari, Rónainé, Sztupáné Kolonits Alfonza
Karmester: Matausok Ferenc, titkár: Jakab Lajos.
1876 márciusától szerződtek: Nyilvay Irma, Érczy Ferenc
Szerződött tag volt még 2 táncosnő és 10 segédszínész, közöttük: Lukácsy István, Szöllősy József, Virág Adél.
Mint vendég: Prielle Kornélia, Tóth Ede, Balla Béla, Molnár György.


Aradi Gerő társulata
1876. október 7. - 1877. március 26.

Színészek: Báródi Károly, Bodroghy Dénes, Dancz Lajos, Győry János, Jászay Árpád, Mihálkovics Pál, Miskolczi Bertalan, ifj. Latabár Endre, Nagy Imre, Somogyi Károly, Szabó Ödön, Szabadfi József, Szabó Sándor, bágyoni Szabó Ödön, Térey Vilmos
Színésznők: Aradiné, Bera Paula, Béresi Mari, Bogdánné, Bodroghyné, Hetényi Antónia, Győryné, Nagyné, Nagy Rózsa, Nikó Lina, ifj. Latabárné, Orsainé, Somogyiné, Szirmainé, Virág Adél


Aradi Gerő társulata
1877. október 6. - 1878. április 15. és 22.

Színészek: Bella Béla, Bodroghy Dénes, Mikei Lajos, Demidor Imre, Mihályfi Károly, Kiss Feri, Falvi, Faludi, Hazai Sándor, ifj. Latabár Endre, Szepesi, Tóth Antal, Völgyi
Színésznők: Bercsényiné Takács Emes, Beczkóné, Belláné E. Anna, Kissné Árpási Katalin, Hegedűsné Demjén Mari, ifj. Latabárné, Mészáros Ilka, Völgyiné
Karmester: Langer Vilmos
Mint vendég: Prielle Kornélia, Bulyovszky Lilla, Jászai Mari

588  
Aradi Gerő társulata
1878. október 5. - 1879. március 3.

Színészek: Bodroghy Dénes, Berényi Gyula, Baksai, Bereghy, Csenteri, Halász, Faludi, Képolnai, Kolozsvári József, Liptai, Mezei Péter, Nagy István, Németh, Prielle Péter, Rónaszéky Gusztáv, Somogyi Károly, Tóth Antal, Zoltán
Színésznők: Bodroghyné, Baksainé, Bereginé, Csillag Fanny, Halászné, Enyvári Sarolta, Jankovich Ida, Lipcsei Judit, Mezeiné, Nagy Borcsa, Németi Etel, Rónaszékyné, Rott Mari, Pertő Júlia, Serfőzi Mari, Somogyiné, Ujhegyi Berta
Mint vendég: Bogdani, a bécsi opera tagja, B. Nikó Lina, Lovászy Dezső, Prielle Kornélia


Aradi Gerő társulata
1879. november 29. - 1880. április 19.

Színészek: Somogyi Károly, Bodroghy Dénes, Rónaszéky Gusztáv, Munkácsi Gyula, Megyeri Dezső, Makó Lajos, Peterdi Sándor, Kertész Gyula, Ferenczi Béla, Tóthfalusi, Sebők, Fehérvári, Tóth Antal, Gonda László, Baksai, Szabó, Deréki Antal, Hortobágyi, Kiss, Bánáthy, Németh
Színésznők: Somogyiné, Rónaszékyné, Beczkóiné, Bodroghyné, Vécsei Anna, Peterdiné, Tóth Ilka, Somogyi Róza, Gondáné, Nagy Julcsa, Bereginé, Kővári Veron, Baksainé, Fehérváriné, Ferencziné
Gyermekszereplő: Bodroghy K.
Karmester: Skriván Hermann
A pótszezonban föllépett még: Siposné, Halmainé, Gálosi, Enyváry Sarolta, Berki, Berkiné, Aradi Emília, Váradi József, Langer Viktor karmester.
Mint vendég: Prielle Kornélia, Szathmáry Károly, Felekyné Munkácsy Flóra, Halmy Ferenc, Erdélyi Marietta, Csige Lajos, Újházi Ede


Aradi Gerő társulata
1880. október 5. - 1881. április 11.

Színészek: Abonyi Gyula, Baksai L., Beregi Viktor, Bodroghy Dénes, Ferenczi Béla, Fehérvári József, Gonda László, Gyöngyi Izsó, Halamai Imre, Kövesi Gyula, Mátrai Gyula, Makó Lajos, Nagy Pista, Szabó Bandi, Szeles József, Verő György, Tóth Mihály, Zilahy Gyula
Színésznők: Aradi Emília, Bodroghyné, Baksainé, Bereginé, Enyvári Sarolta, Fehérváriné, Gondáné, Halmainé, Hamári Jolán, Kövesiné, Kutasi Janka, Nagyné Könyves Mari, Siposné Dobozi Lina, Somogyi Nelli, Szöllősi Mari
Karmester: Vígh Károly, díszletfestő: Beczkói József

589  

Mint vendég: Prielle Kornélia, Vízvári Gyula, Traversz István népszínműénekes, Helvey Laura, Király Amália, Megyeri Dezső, Bodroghy Liza


Csóka Sándor és Erdélyi Marietta társulata
1881. augusztus 6. - 10.

Színészek: Vihary, Hegedűs, Fekete I., Boross, Kiss Pista, Györe, Kulcsár, Gireth Károly, Bokor, Kelemen, Szilágyi Némethy? Szabó, Nagy D., Lovászy Dezső, Váry
Színésznők: Erdélyi Marietta, Honti Mariska, Csókáné, Szilágyiné, Olasz Terka, Váry Janka, Györené, Somogyi Róza, Radó Anna, Kocsis Irma, Szilágyi Mariska, Hegedűsné, Tharaszovits Marietta


Aradi Gerő társulata
1881. október 1. - 1882. április 3.

Színészek: Bodroghy Dénes, Demény Albert, Makó Lajos, Nagy Pista, Szeles József, Mátrai Béla, Megyeri, Nagy József, Benedek bonviván, Fenyvesi szerelmes, Temesváry Lajos jellem és szerelmes, Lubinszky Ödön lírai szerelmes, Veres Sándor bariton, Rónaszéki komikus
Férfi kar: Halász Albert, Csepregi József, Marosfi, Verő György, Bocskai József, Gonda László könyvtárnok is, Kiss, Németh
Színésznők: Bodroghy Lina, Temesváryné Farkas Irma, Nagy Linda, Virág Nelli, Siposné Lina, Abonyiné népszínmű és operett énekes, Vécsei Anna, Beczkóiné, Bodroghyné, Aradi Emilia, Veresné Molnár Erzsi koloratur, Hajnal Ilka, Papp Laura
Női kar: Hollósi Matild, Bereginé, Gondáné Róza, Szöllősi Mari, Kővári Veron, Benedekné Berra Róza, Somogyi Nelli, Erdélyi Margit
Gyermekszereplők: Abonyi Gyula, Bodroghy Károly és Árpád, Balogh István, Szeles Józsi
Karmester: Balogh Gusztáv, súgó: Beregi Viktor, ruhatárnok: Zombory Imre, szertárnok: Tóth M., 1 pénztárnoknő, 4 szertárnok, 22 zenész, 1 festő, 3 díszítő, 2 szolga, 8 jegyszedő
Mint vendég: Molnár György, Nagy Ibolyka, Enyvári Sarolta, Prielle Kornélia, Újházi Ede


Aradi Gerő társulata
1882. szeptember 30. - 1883. április 30.

Színészek: Bodroghy Dénes, Bocskai J., Bokodi Antal rendez is, Csepregi J., Deák Péter, Gireth Károly, Gonda László, Hunfy Imre, Juhász Sándor, Kazaliczky Antal rendez is, Lovászi Dezső, Makó Lajos, Marosfi E., Némethy József, Pálfy György, Sajó

590  

Bandi, Szabó L., Temesváry Lajos rendez is, Tiszai Dezső rendez is, Tóth, Török Miklós, Ujj Ferenc, Zajonghy Elemér.
Színésznők: Bodroghyné, Bodroghy Lina, Bereginé, Beczkóiné, Bokodi Giza, Czecs Katinka, Gondáné, Hajnal Ilka, Kovács Lidi, Krecsányi Srolta, Litzenmayer Poldi, Litzenmayer Szidi, Lovászyné, Réthy Laura, Szigethy k. a., Temesváryné Farkas Irma, Törökné Szakáll Róza.
Karmester: Balogh Gusztáv.
Mint vendég: Feleky Miklós, Felekyné Munkácsy Flóra, Fáy Szeréna, Nagy Ibolyka, Szathmáry Árpád.


1883 virágvasárnapjától a "pótszezonban" Aradi pécsi társulatából föllépett

Színészek: Arányi Dezső, Bánáti Ede, Bóránd Gyula, Demidor Imre, Érczy Ferenc, Gulyás Mihály, Halász Albert, Hazai J., Komlósi József, Kömley Gyula, Kölcsi E., Réthi István, Somogyi Károly, Tordai Károly, Tóth, Zombory Imre
Színésznők: Aradi Emília, Arányiné Vilma, Bánátiné, Csekő Aranka, Cservári Ilona, Kissné, Kovács Ilka, Kövesi Róza, N. Könyves Mari, Somogyiné, Szigeti Izabella
Mint vendég: Márkus Etel akadémiai hallgató, Újházi Ede, Vízvári Gyula