Impresszum
               

Sándor János

A szegedi színjátszás krónikája
A kőszínház és társulatainak története
1883 -1944

Szeged, 2003

A kötetet szerkesztette és tervezte Tandi Lajos.

Borítóterv: Majzik Andrea

A szerző köszönetet mond
a Szegedért Alapítványnak, Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének,
a Csongrád Megyei Levéltárnak, dr. Blazovich László igazgatónak és Somogyi Zsuzsanna munkatársnak,
a Móra Ferenc Múzeumnak, dr. Vörös Gabriella igazgatónak és Fári Irén muzeológusnak,
a Somogyi-könyvtárnak, dr. Gyuris György igazgatónak,
Juhászné Kiss Edit és Horváth Mihály könyvtárosoknak
valamint
Hernádi Gyulánénak, Lakatos Katalinnak, Sándor Emesének és Sándor Attilának.

© Sándor János, 2003

Minden jog fenntartva

Jelen könyvet vagy annak részleteit a kiadó és a szerző engedélye nélkül reprodukálni tilos!
ISBN 963 9347 80 9

Kiadja a Szegedi Dugonics Társaság támogatásával a Bába Kiadó

Nyomdai előkészítés: Bartos és Társa 2000 Bt.
Telefon: (20) 9 568 523

Nyomdai munka: Bába és Társai Kft.
Szeged, Cserzy Mihály u. 11. Telefon: (62) 464 015
Felelős vezető: Dr. Majzik István

A digitális változat 2008-ban készült a Somogyi-könyvtárban.