Ifjúkora

I. Rákóczi Ferenc

Zrínyi Ilona

I. Rákóci Ferenc
választott erdélyi fejedelem,
Sáros vármegye főispánja (1645-1676)
Zrínyi Ilona,
gróf Zrínyi Péter horvát bán lánya (1643-1705)

Borsi - Rákóczi szülõhelye

II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelem (1676-1735), I. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelem és gróf Zrínyi Ilona fia 1676. március 27-én látta meg a napvilágot Borsiban (Zemplén megye). Alig négyhónapos, amikor apját elvesztette. A fiú anyjának szeme-fénye volt, aki férjének halála után fiával együtt az anyósához (Báthory Zsófiához) költözött Munkácsra.

sub rosa mennyezetfreskója - Sárospatak

A következő éveket a kis Rákóczi már Sárospatakon töltötte.

 

A sub rosa szoba reneszánsz mennyezetfreskója és az ország jelképe

Sárospatak - mennyezetfreskó

 

A négyesztendõs Rákóczi Ferenc
 

A négyesztendős Rákóczi Ferenc
(A képet csak a múlt században fedezték fel, festője ismeretlen).

Zrínyi Ilona Munkács várát három éven át védte a császáriak támadásától. Rákóczi 1685-tõl 1688-ig anyjával az ostromlott várban tartózkodott.

"Ínség bilincseit kerülő magyarság:
Egy Munkács várába szorult az szabadság.
Kit egy Zrínyi-szívű tartott meg asszonyság-
Hol vagy s hálát nem adsz egész magyarság?"

Rákóczi Ferenc köszöntőverse Zrínyi Ilona születésnapjára (1685. május 22.)

A vár feladása után elszakították családjától, a bécsi udvar Csehországba vitette, és Habsburg-hű szellemben neveltette.

Madarász Viktor festménye
Madarász Viktor: Zrínyi Ilona vizsgálóbírái előtt (1859.)

Neuhaus
Neuhaus - II. Rákóczi Ferenc neveltetési helye

A neuhausi kolostorban jezsuiták nevelték. Maga Rákóczi írja: "Ismertem a betűt, de nem értettem a szellemet". A neuhausi kolostorból 1690-ben a prágai egyetemre vitték, s itt nagy szorgalommal folytatta a matematikai, építészeti és hadtudományi művek tanulmányozását.


Szabadságharc Rákóczi, az író A bujdosó fejedelem Rákóczi és Szeged Nyitólap