Impresszum
               

Sándor János

A szegedi színjátszás krónikája
Theszpisz szekerén
1800 -1883

Szeged, 2007

A kötetet szerkesztette és tervezte Tandi Lajos.

Borítóterv: Majzik Andrea

A szerző köszönetet mond
a Csongrád Megyei Levéltárnak,
dr. Blazovich László igazgatónak és Somogyi Zsuzsanna munkatársnak;
a Somogyi-könyvtárnak igazgatójának, Szőkefalvi-Nagy Erzsébetnek,
valamint könyvtárosainak;
Simon Ferencnek, a hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Gimnázium könyvtárosának;
dr. Majzik Istvánnak és a Bába Kiadó munkatársainak;
Bartos Ferencnek;
Sándor Attilának és Sándor Juditnak

munkáját megkönnyítő segítségükért.

© Sándor János, 2007

Minden jog fenntartva

Jelen könyvet vagy annak részleteit a kiadó és a szerző engedélye nélkül reprodukálni tilos!
ISBN 963 9347 80 9

Kiadja a Szegedi Dugonics Társaság támogatásával a Bába Kiadó

Nyomdai előkészítés: Kreatív Nyomdai Előkészítő 1994 Bt.
Telefon: (20) 247 6152
Nyomdai munka: Bába és Társai Kft.
Szeged, Cserzy Mihály u. 11. Telefon: (62) 464 015
Felelős vezető: Dr. Majzik István

A digitális változat 2012-ben készült a Somogyi-könyvtárban.