Szeged történetének válogatott bibliográfiája
Főoldal


237
 

50 éves a szegedi Kossuth Zsuzsanna Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Szakiskola. Szerk. Hegedűsné Pálus Margit-Majsáné Iván Gizella. Szeged. Kossuth Zs. Gimn. 1998. 167 p.

75 éves a Gabonatermesztési Kutató Közhasznú Társaság. A történeti összefoglalót írta Sellei Ferenc. Szerk. Tóth Szeles István. Szeged. Gabonatermesztési Kutató Kht. 1999. 34 p.

A 75 éves szegedi felsőoktatás jubileumi ünnepségei. Szerk. Szentirmai László-Ördögh Mária-Ráczné Mojzes Katalin. Szeged. JATE. 1997. 47 p.

120 éves a Szeged Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság, 1879-1999. Szeged. Bába és Társai Kft. 1999. 39 p.

Ábrahám Ambrus: "Életem a Főiskoláért". Ábrahám Ambrus önéletrajzi írása. Írások a főiskola történetéről. Szerk. Horváthné Szélpál Mária. Szeged. JGYTF K. 1993. 211 p.

Ábrahám Ambrus: A szálfaember. Ábrahám Ambrus önéletírása. Sajtó alá rend. Annus József. A szómagyarázatokat összeáll., utószó Farkas L. Gyula. Szeged. JATEPress. 1993. 132 p.

Ajtay Endre: A volt cs. kir. 46. gyalogezred világháborús története 1914-1918. Szeged. Délmagyarország. 1933. XIII, 319 p.

Alföldi Tudományos Gyűjtemény. Az Alföldi Tudományos Intézet évkönyve I. 1944-1945., II. 1946-1947. Szerk. Bartucz Lajos. Szeged. Alföldi Tud. Int. 1946-1948. 420, 342 p.

Almanach. A Tisza-parti Általános Iskola 100 éves fennállásának emlékére, 1896-1996. Összeáll. és szerk. Elekes Tamás-Hajdu Andrásné-Máté Eszter. Szeged. Tiszaparti Ált. Isk. 1997. 112 p.

238
 

(A)Mitől tanárképző a Főiskola?(.). Válogatás a hetven éves Békési Imre tanárképzős tevékenységével kapcsolatos írásaiból. Szerk. Tandi Lajos. Szeged. SZEK Juhász Gy. Felsőoktatási K., 2006. 312 p.

Andó Mihály: A Délkelet-Alföld természeti földrajzi adottságainak jellemzése. Kandidátusi értekezés. Szeged. 1964. Kézirat az MTA könyvtárának kézirattárában. Apró Ferenc: Babits Szegeden. Szeged. Somogyi-kvt. 1983. 226 p. (A Somogyi-könyvtár kiadványai 28.)

Apró Ferenc: Babits Szegeden. Szeged. Somogyi-kvt. 1983. 226 p. (A Somogyi-könyvtár kiadványai 28.)

Apró Ferenc: Gergely Sándor az aktivisták szobrásza. Szeged. Móra F. Múz. 1986. 51 p. (Szeged művelődéstörténetéből 3.)

Apró Ferenc: Hol sírjaink domborulnak ... A föld alatti Szeged lakói (I.). Szeged. Temetkezési Váll. 1998. 77 p.

Apró Ferenc: Írások Juhász Gyuláról. Szeged. Somogyi-kvt. 1993. 55 p. (Szegedi arcélek 2.)

Apró Ferenc: Szegedi képeslapok - a képeslapok Szegedje. Szeged. Grimm K. 1999. 81 p.

Apró Ferenc-Péter László: Szeged. A Városról lakóinak és vendégeinek. Szeged. Grimm K. 2002. 240 p.

Apróné Laczó Katalin-Pitrik József: Szegedi Tanárképző Főiskola, 1873-1998. [1.] Történet. Almanach. Szeged. JGYTF K. 1998. 577 p.

Arató László-Bátyi Zoltán: Szeged a palotás város. Fotók Kukucska András, Karnok Csaba, Pápai Zoltán. Térképek Firbás Térkép Stúdió. Szeged. MJV Önkorm. és az IKV Rt. 2002. 130 p.

Arató László-Bátyi Zoltán: A Csillag. Börtönkönyv. Szeged. Délmagyarország Könyv- és Lapkiadó és Nyomdaipari Kft. 2000. 253 p.

Árvai Mária: Portrék a Szegedi Tudományegyetemről. Szerk. Döbör András és Jancsák Csaba. Fotók Antal János, Cséka Ervin. Szeged. Messzelátó és a Szegedi Tudományegyetem Polgáraiért Egyesület. 2002. 340 p.

Bakonyi Tibor: Magyar Ede. Sajtó alá rend Kubinszky Mihály. Bp. Akad. K. 1989. 28 p., 48 t. (Architektúra)

Bali Mihály: Szegedi sportolók az olimpiákon, 1896-2004. Szeged. Bába K., 2006. 344 p.

239
 

Bálint Csanád: Dél-Magyarország a X. században. Bp. 1975. Kandidátusi értekezés. Kézirat az MTA könyvtárának kézirattárában.

Bálint László: 1956. A forradalom Szegeden. Szeged. Magyar Politikai Foglyok Szövetsége. 2000. 306 p.

Bálint László: "Betyár" fedőnevű célszemély. Bálint Sándor születésének 100. évfordulójára. Bp. Mikes K. 2004. 131 p.

Bálint László: Fedőneve "Bán László". Szeged. Bába K. 2005. 216 p.

Bálint László: Ki kicsoda? 1956-ban a forradalomban és a megtorlásban Szegeden és Csongrád megyében. Szeged. Magyar Politikai Foglyok Szövetsége, 2006. 316 p.

Bálint László: Ki kicsoda 1956-ban Szegeden és Csongrád megyében. Szerk., az utószót írta Péter László. Szeged. Somogyi-kvt. 1999. 117 p.

Bálint László: Kováts József (1926-1958). Szeged. Belvedere. 2004. 103 p. (Szemtanú. Fiatalok, mint a történelem szereplői 4.)

Bálint László: Különleges szervezkedések Szegeden és környékén, 1945-1953. A hírhedt koncepciós eljárások és ítéletek első magyar példái. Szerk. Fejér Dénes. Szeged. Belvedere. 2005. 269 p. (Szemtanú, VII.)

Bálint László: A megtorlás Szegeden. Szerk. Fejér Dénes. Szeged. Belvedere. 2004. 276 p. (Szemtanú, VI.)

Bálint Sándor: Az 1522. évi tizedlajstrom szegedi vezetéknevei. Bp. Magyar Nyelvtudományi Társaság. 1963. 79 p. (A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 105.)

Bálint Sándor: A hagyomány szolgálatában. Összegyűjtött dolgozatok. Bp. Magvető. 1981. 245 p.

Bálint Sándor: Szeged reneszánszkori műveltsége. Bp. Akad. K. 1975. 185 p. (Humanizmus és reformáció 5.)

Bálint Sándor: Szeged városa. Bp. Képzőművészeti Alap. 1959. 171 p., 1 térk. Hasonmás kiadás: Szeged. Lazi Bt. 2003. 178 p.

Bálint Sándor: Szeged-Alsóváros. Sajtó alá rend. Tomisa Ilona. Bp. Szent István Társulat. 1983. 201 p., 8 t. (Templom és társadalom)

240
 

Bálint Sándor: A Szeged-Alsóvárosi templom. Bp. Panoráma. 1966. 52 p. (Műemlékeink)

Bálint Sándor: A szegedi nép. Bp. Gondolat. 1968. 174 p., 24 t.

Bálint Sándor: A szegedi népélet. Szeged. MJV Idegenforgalmi Hiv. 1958. 81 p.

Bálint Sándor: A szegedi népélet 2. Szerk. Németh István. A képek Benedek László, Drien Károly, Liebmann Béla és a Móra Ferenc Múzeum felvételei. Szeged. MJV Idegenforgalmi Hiv. 1958. 81 p.

Bálint Sándor: A szegedi paprika. Bp. Akad. K. 1962. 138 p.

Bálint Sándor: A szegedi papucs. Szeged. TIT. 1955. 19 p. (Csongrádmegyei füzetek 12.)

Bálint Sándor: Szegedi példabeszédek és jeles mondások. Bp. Magyar Nyelvtudományi Társaság. 1972. 171 p. (A Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadványai 127.)

Bálint Sándor: Szegedi szótár. 1-2. kötet. Bp. Akad. K. 1957. 863, 704 p.

Bálint Sándor: A szegedi tanyavilág benépesedése helyneveinek tükrében. Szeged. JATE BTK. 1963. 10 p. (Néprajzi dolgozatok 9.)

Bálint Sándor: A szögedi nemzet. A szegedi nagytáj népélete I. MFFMÉ 1974/75/2. II. MFMÉ 1976/77/2. III. MFMÉ 1978/79/2. Mutató. Összeáll. Gyuris György. Szeged. Móra Ferenc Múz. 1976-1980.

Banner János: Szeged közgazdasága. Szeged. Dugonics Társaság. 1922. 54 p.

Baricz Zsoltné: Évszázadok sodrában. Fejezetek a Rókusi Iskola történetéből. Szeged. Rókusi Isk., 2005. 160 p.

A Baross Gábor Gyakorlógimnázium tanárai. Szeged, 1935-1951. Szerk. Molnár Imre, Hajász Bertalan. Szeged. Bába K., 2006. 148 p.

Bátyai Gitta: Az újszegedi liget. Szeged. Múzeumi Tudományért Alapítvány. 1998. 103 p., 4 t.

Bátyai Gitta: Újszegedi mozaikok. A fotókat kész. Nagy Ádám, Pápai Zoltán és Schmidt Andrea. Szeged. Bába K. 2002. 168 p.

241
 

Bátyai Gitta: Úszóházak a Tiszán. A fotókat kész. Dusha Béla, Kosztolányi Gyula, Pápai Zoltán. Szeged. Bába K. 2003. 113 p.

Bátyai Jenő: Szegedi malomhistória. Szeged. Csm-i Gabonaipari és Malomipari Váll. 1991. 237 p.

Bátyai Jenő-Bátyai Gitta: A Kass. Szeged. Múzeumi Tudományért Alapítvány. 1998. 126 p.

Bátyi Zoltán: A szegedi Konzervgyár története 1940-1980-ig. Szeged. Konzervgyár. 1984. 453 p.

Becker Vendel: Az alsófokú gazdasági szakoktatás problémája és a Szegeden felállítandó "Gazdasági Szaktanítóképző Főiskola". Szeged. Új Nemzedék Lapváll. é. n. 34 p.

Belényi Gyula: A termelőszövetkezeti mozgalom története Szegeden és a szegedi járásban, 1948-1953. Szeged. JATE. 1975. 77 p. (Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae Sectio scientiae socialismi. Tudományos szocializmus 14.)

Berényi Zsuzsanna Ágnes: Szeged szürke eminenciása. Bp. Heraldika K. 2003. 320 p. [Csongor Győző]

Berta Tibor: A szegedi községi tanyai iskolák adattára. Szeged. Csongrád M. Lev. 2002. 328 p. )Tanulmányok Csongrád megye történetéből 31.)

Berta Tibor-Géczi Lajos-G. Tóth Ilona: Szeged Város Levéltára, 1359-1950. Szeged. Csongrád M. Lev. 1995. 256 p. (A Csongrád Megyei Levéltár kiadványai. Segédletek 6.)

Blazovich László: Városok az Alföldön a 14-16. században. A térképeket kész. Kratochwill Mátyás. A fotókat kész. Lőkös Sándorné. Szeged. Csongrád M. Lev. 2002. 271 p., 1 térk. (Dél-alföldi évszázadok 17.)

Bóday Pál: A könyvtáros Móra Ferenc. Szeged. Egyetemi Kvt. 1954. 42 p. (A Szegedi Egyetemi Könyvtár kiadványai 17.)

Bokor Pál: Szegedországtól Magyarországig. Visszamlékezések a szegedi ellenforradalmi napokra. Szeged. Stádium. 1939. 141 p.

Bóna Endre: Medicina in nummis Szegediensis. Szegedi vonatkozású orvos-gyógyszerész történeti emlékek. Szeged. Somogyi-kvt. 1986. 114 p.

242
 

Both Ödön: Szeged város büntetőbíráskodása 1848-ban. Szeged. Egyetem. 1958. 63 p. (Acta Juridica et Politica 4.)

A célszemély: Bálint Sándor. Ügynökjelentések, pöriratok 1957-1965. Bálint László és Velcsov Márton gyűjtése alapján szerk. Péter László. Szeged. Belvedere. 2004. 364 p. (Szemtanú 5.)

Centenáriumi évkönyv I. II. kötet. Iskolánk száz éve [Radnóti Miklós Gimnázium]. Szerk. Tóth Béla-Udvari-Nagy István. Szeged. Radnóti Miklós Gimn. 1998. 291, 440 p.

Chikán Ágnes: A sikér biológiájától a siker lélektanáig. Barabás Zoltán emlékére. Bp. Agroinform K., 2002. 160 p.

Cs. Sebestyén Károly: Szeged középkori vára. Szeged. Városi Ny. 1928. 39 p. (A Szegedi Alföldkutató Bizottság Könyvtára II. Szakosztály közleményei 2.)

Cs. Sebestyén Károly: A szegedi Palánk. Szeged. Hírlapkiadó- és Nyomdaváll. Rt. 1927. 14 p.

Cs. Sebestyén Károly: Szegedi utcák. Kultúrtörténeti tanulmány. Szeged. Szegedi Szemle. 1928. 24 p. (A Szegedi Szemle könyvei 1.)

Csaba Jenő: A piaristák vezetése alatt álló Szegedi Városi Főgimnázium kétszázados jubileumának emlékkönyve. Szeged. Juhász István Kny. 1922. 184 p.

Csajkás Bódog: Szeged egészségügye a 18. században. Szeged. Szab. Kir. Város. 1944. 267 p., 8 t.

Csaplár Ferenc: A Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma. Bp. Akad. K. 1967. 187 p. (Irodalomtörténeti füzetek 52.)

Csapody Miklós: "Nehéz útra keltem...". Beszélgetések Bálint Sándorral. Szeged. Bába K. 2004. 216 p.

Csapody Miklós: "A világban helytállni...". Bálint Sándor élete és politikai működése, 1904-1980. Bp. Korona K. 2004. 615 p.

Csegezy Géza: Szeged ártézi kútjairól. Szeged. Ferencz József Tudegy. Közegészségtani Int. 1926. 56 p.

Csernovics Agenor: A tanyai vasútról. Szeged. Engel Lajos Kny. 1906. 30 p.

243
 

Cserzy Mihály: Az öreg Szeged. Szeged. Új "Élet". 1922. 80 p. Új kiadás: Szerk. és utószó Csongor Győző. Szeged. Szegedi Ny. 1981. 245, [2] p.

Csizmazia György: Szeged, Fehér-tó. Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet. Bp. TKM Egyesület. 1989. 16 p. (Tájak-Korok-Múzeumok kiskönyvtára 364.)

Csonka Ferenc-Váradi Géza: A szegedi paprika és a szegedi paprikakereskedelem. Szeged. Engel Lajos Kny. 1906. 64 p.

Czene Gábor: Szeged megyei jogú város utca- és térelnevezéseinek változásai a XX. században. Szeged. Szerző. 1997. 51 p.

Czibula Antal: A gazdag város szegénysége. Előszó Peidl Gyula. Szeged. Délmagyarország Hírlap- és Nyomdaváll. 1927. 176 p.

Czímer Károly: A Szeged Belvárosi Kaszinó százéves története (1829-1929). Szeged. Szegedi Kaszinó. 1929. 296 p.

Czímer Károly: A Szegedi Egyetem. Szeged. Endrényi Imre Kny. 1907. 21 p.

Czímer Károly: A szegedi fogadalmi templom környékének rendezése és belső ornamentikája. Szeged. Hírlap- és Nyomdaváll. 1926. 15 p.

Czímer Károly: A szegedi veszedelem. Szeged. n. n. 1891. 44 p.

Dankó Pista, 1858-1958. Emlékkoszorú a nagy nótaköltő születésének centenáriumára. Összeáll. Csongor Győző. Szeged. HNF. 1958. 72 p.

Dégen Imre-Lászlóffy Woldemar-Károlyi Zsigmond: A szegedi árvíz 1879. Adalékok a Tisza-szabályozás történetéhez. Bp. VDT. 1969. 80 p. (Vízügyi történeti füzetek 1.)

A Dél-Alföld három megyeszékhelye. [Békéscsaba, Kecskemét, Szeged]. Készítették Csillag Áron et al. Szeged. KSH Csongrád M. Ig. 2000. 92 p.

Délalföldi Mezőgazdasági Kísérleti Intézet Szeged, 1957. Közread. a Délalföldi Mezőgazdasági Kísérleti Intézet. Bp. Mezőgazd. K. 1958. 123 p.

A Délmagyarország fél évszázada, 1910-1960. Jubileumi évkönyv. Szerk. Lőkös Zoltán-Péter László-Simon István. Szeged. Nyomda Váll. 1960. 83 p.

Dér Endre. Szerk. Majzik István. Szeged. Bába és Társai Kft. 1997. 184 p.

244
 

Dér Endre: Párbeszéd a művészetről. Dél-alföldi művészportrék. Szeged. Bába és Társai Kft. 1998. 156 p., 46 t., 9 p. (A Tisza Hangja 3.)

Domokos László: Szeged a háború után. Szeged. Közüzem Kny. 1918. 107 p.

Dugonics András szegedi monográfiája. Sajtó alá rend. Lugosi Döme. Szeged. Hírlap- és Nyomdaváll. 1929. 32 p.

A Dugonics Társaság évkönyve. Szeged irodalmáért, művészetéért és tudományáért. Szeged. Dugonics Társaság.
Centenáriumi, Szerk. Bátyai Jenő. 1992. 140 p.
1993-1995., Szerk. Kikli Tivadar et al. 1996. 213, [2] p.
1995-1997., Szerk. Kikli Tivadar és Tandi Lajos. 1998. 187 p.
1997-1999 1999-2001., Szerk. Tandi Lajos. 2002. 331, [2] p.

A Dugonics Társaság ötven éve 1892-1942. Ötven titkári jelentés. Bev. Banner János, Firbás Oszkár, Krammer Jenő. Szeged. Dugonics Társaság. 1943. 352 p., 2 t.fol.

Dugonics-album. A Szeged város közönsége által Dugonics András emlékére emelt szobor leleplezési ünnepélye alkalmából. Szerk. Farkas Antal-Nagy Sándor. Szeged. Burger Zsigmond özvegye. 1876. 158 p.

Dunainé Bognár Júlia-Kanyó Ferenc: A második világháború szegedi hősei és áldozatai. Szeged. Csongrád M. Lev. 487 p. (Tanulmányok Csongrád megye történetéből 23.)

Dusha Béla-Károlyi Attila: Szegedi fények. Szeged. Winter Fair K. 2002. 199 p. 3. átdolg. kiadás. 2004. 224 p.

Eckerdt Elek: Emlékkönyv a Szegedi Filharmonikus Egyesület fennállásának tizedik és Fichtner Sándor karnagyi működésének huszonötödik évfordulója alkalmából, 1918-1928. Szeged. Filharmonikus Egyesület. 1928. 69 p.

Emlékezés Dr. Hetényi Géza professzorra. Szeged. SZOTE. 1994. 75 p.

Emlékezés Vidakovits Kamilló professzorra. In memoriam dr. Kamilló Vidakovits. Összeáll. és szerk. Zallár Andor. Szeged. SZOTE. 1997. 52 p.

Emlékkönyv Banner János születésének 100. évfordulójára. Szerk. Fodor István. Szeged. Móra F. Múz. és M. Nemzeti Múz. 1990. 116 p.

Emlékkönyv a Rókusvárosi II. sz. Általános Iskola 20. évfordulójára. Szerk. Zakarné Lóczi Mária. Szeged. Rókusvárosi II. sz. Ált. Isk. 2002.

245
 

Emlékkönyv a szegedi Fodor József Gimnázium, Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet alapításának 40. évfordulója alkalmából. Szerk. Csó­ti Ildikó et al. Fotó Dávid István. Szeged. Fodor József Gimn. 1996. 70 p.

Emlékkönyv a Szegedi Kegyesrendi Főgimnázium 200 éves jubileuma alkalmából, 1720-1920. Összeáll. Móra Ferenc. Szeged. Dugonics Társ. 1921. 107 p.

Erdei Ferenc: Város és vidéke. Fotók Tóth B. Lajos. Bp. Szépirod. K. 1971. 444 p., 32 t. (Magyarország felfedezése)

Érszegi Géza: Adatok Szeged középkori történetéhez = Tanulmányok Csongrád megye történetéből 6. Szeged. Csongrád M. Lev. 1982. p. 13-51.

Értesítés a szegedi plébániák területi beosztásáról és egyéb viszonyairól. Szeged. 1894. 27 p.

Évkönyv a Szegedi Tisza-parti Gimnázium és Vízügyi Szakközépiskola első 10 évéről, 1964-1974. Felelős szerk. Török László. Szeged. Tisza-parti Gimn. 1974. 51 p.

Fári Irén-Nagy Ádám: Szeged címere. A fényképeket kész. Dömötör Mihály. Szeged. Scriptum - Móra F. Múz. 1998. 64 p.

Fári Irén-Nagy Ádám: Szeged, a Móra Ferenc Múzeum története. Fényképek Dömötör János és a múzeum archívuma. Bp. TKM Egyesület. 2001. 16 p. (Tájak-Korok-Múzeumok Kiskönyvtára 701.)

Farkas Árpád: Szeged város csatornázása. Bp. Pátria Irod. Váll. és Nyomdaip. Rt. 1912. 35 p. + 1. mell.

Farkas Csaba: Csongrád megye jogszolgáltatási szervei a polgári korban 1872-1949. I. A Szegedi Törvényszék büntetőpereinek katalógusa. Szeged, Csongrád M. Lev., 2002. 242 p. (A Csongrád Megyei Levéltár kiadványai. Segédletek, XII.)

Farkas Csaba: Csongrád megye jogszolgáltatási szervei a polgári korban 1872-1949. II. A Szegedi Népbíróság politikai peres ügyeinek katalógusa. Szeged, Csongrád M. Lev., 2006. 265 p. (A Csongrád Megyei Levéltár kiadványai. Segédletek, XVI.)

Farkas László: Vedres István mérnök élete és működése. Szeged. Székesfőv. Háziny. 1937. 163 p., 20 t.

246
 

Farkas Mária Margaréta: Az iskolanővérek szegedi intézetének iskolái, 1873-1948. Szeged. Szegedi Iskolanővérek Alapítvány. 2001.
1. köt. 635 p.
2. köt. 649 p.

Fehér István: Gazdasági és társadalmi változások Szegeden a felszabadulás után, 1945-1962. Bp. Akad. K. 1973. 229 p.

A feltámadt Szeged. Ünnepi emléklap. Írta Enyedi Lukács et al. Szeged. Endrényi Lajos és Társa. 1883. 20 p.

A forradalmak szegedi szemtanúi. Visszaemlékezések 1918-1919-re. Összeáll. Csongor Győző. Szeged. HNF. 1959. 63 p.

A forradalom bölcsőhelye. Ötvenhat és Szeged. Szerk. és tervezte Tandi Lajos. Szeged. Bába K. - Szeged MJV. 2006. 492 p.

Forrai Kornélia-Tóth Attila: A szegedi Hősök kapuja és az Aba-Novák freskók restaurálásának története. Szeged. Bába és Társai Kft. 2001. 131 p. (A Tisza Hangja 135.)

G. Tóth Ilona: Az 1848/49. évi forradalom és szabadságharc szegedi dokumentumai a Csongrád Megyei Levéltárban. Szeged. Csongrád M. Lev. 2000. 470 p. (Tanulmányok Csongrád megye történetéből 28.)

Gaál Endre: Szeged nyomdaipara az 1850-es évektől 1891-ig. Békéscsaba-Gyoma. Kner Ny. 1987. 48 p. (A Kner Nyomdaipari Múzeum füzetei 12.)

Gaál Endre: A szegedi ipari munkásság 1905-1906. évi szakszervezeti mozgalmának főbb kérdései. Szeged. JATE. 1966. 41 p. (Acta Historica 23.)

Gaál Endre: A szegedi munkásság forradalmi harcai 1918-1919-ben. Szeged. HNF. 1959. 55 p.

Gaál Endre: A szegedi munkásság harca a Tanácsköztársaságért, 1917-1919. Bp. Szikra. 1956. 231 p.

Gaál Endre: A szegedi nyomdászat, 1801-1918. Szeged. Csongrád M. Lev. 2001. 350 p. (Tanulmányok Csongrád megye történetéből 30.)

Gaál Endre: A szegedi szakszervezeti mozgalom helyzete és küzdelmei 1907-1914 között. Szeged. JATE. 1967. 29 p. (Acta Historica 25.)

247
 

Gaál Endre: A szegedi szociáldemokrata pártmozgalom az 1890-es évek elejéről 1904 végéig. Szeged. JATE. 1978. 53 p. (Acta Historica 60.)

Gaál Endre: Válogatott dokumentumok a szegedi ipari munkások szocialista szakmai szervezkedésének történetéből 1890-1900. Szeged. JATE. 1972. 45 p. 24 cm. (Acta Historica 42.)

A Gabonatermesztési Kutató Intézet jubileumi évkönyve. Ötvenéves a mezőgazdasági kutatás Szegeden. Szerk. Somorjai Ferenc-Magassy Dániel. Szeged. Gabonatermesztési Kut. Int. 1974. 266 p.

Gál Ferenc: Főiskolai törekvések Szegeden, 1790-1922. Szeged. Hírlapkiadó és Nyomdaváll. 1929. 113 p.

Gerő Dezső: Szeged szab. kir. város hivatásos tűzoltó testületének ötvenéves története. Szeged. Koroknay Ny. 1929. 75 p.

Giday Kálmán: A Dugonics Társaság története, 1883-1948. Szeged. Szerző. 1986. 135 fol.

Giday Kálmán: Vedres István élete és kora. Szeged. Szerző. 1981. 100 p.

Gyuris György: Száz írás Szegedről. Válogatott bibliográfia a Szeged története munkatársai számára. Szeged. Somogyi-kvt. 1978. 15 p.

Gyuris György: A Tiszatáj fél évszázada 1947-1997. Szeged. Somogyi-kvt. 1997. 219 p.

Habermann Gusztáv: Rengey-Aigner Ferdinánd és kora. Szeged. Csongrád M. Múz. Ig. 2000. 1117 p.

Habermann Gusztáv: Személyi adattár a szegedi polgárcsaládok történetéhez. Szeged. Csongrád M. Lev. 1992. 303 p. (Tanulmányok Csongrád megye történetéből 19.)

Hadik András: Szeged, Fogadalmi templom. Bp. TKM Egyesület. 1985. 16 p. (Tájak-Korok-Múzeumok Kiskönyvtára 217.)
2. kiadás. Fképek Barka Gábor. Rajz Kerner Gábor. Bp. 1986., 3. kiadás. Bp. 1988., 4. kiadás. Bp. 1989., 5. kiadás. Bp. 1990., 6. kiadás. Bp. 1991., 7. kiadás. Bp. 1992., 8. kiadás. Bp. 1995., 9. kiadás. Bp. 1997.

Hadik András: Szeged, Fogadalmi templom és Demeter-torony. Fképek Dömötör Mihály. Rajz Kerner Gábor. Bőv., átd. kiad. Bp. TKM Egyesület. 1999. 20 p. (Tájak-Korok-Múzeumok Kiskönyvtára 632.)
2. kiadás. Szerk. Dercsényi Balázs. Fotók Dömötör Mihály. Bp. 2000., 3. kiadás. Bp. 2001.

248
 

Hadik András: Szeged, Városháza. Fképek Barka Gábor. Bp. TKM Egyesület. 1988. 16 p. (Tájak-Korok-Múzeumok kiskönyvtára 304.)

A hagyomány szolgálatában. Történeti ismertető Szeged és Csongrád megye múzeumairól. Szerk. Lengyel András. Fotók archív felvételek és Dömötör Mihály. Szeged. Móra F. Múz. 2002. 267 p.

Halász Miklós: Suttog a város. Kit segít a varázsgömb? Szeged. Novum Kft. 1989. 93 p.

Harcz Lajos-Frányó István: Szeged szab. kir. város hivatásos tűzoltótestületének 25 éves története. Szeged. Endrényi Lajos Kny. 1904. 22, [2] p.

Három hét a szabadságharc történetéből. Szeged, 1849. július 11. augusztus 5. Sajtó alá rend. Vass László. Szeged. Reprostudio. 1998. 368 p.

A hatodik évtized. Összefoglaló kiadvány a Gabonatermesztési Kutató Intézet 1974-1983 közötti munkájáról. Szerk. Magassy Dániel. Az irodalomjegyzéket összeáll. Nagy Júlia. Szeged. Gabonatermesztési Kut. Int. 1984. 266 p.

Hatolykai Pap István: Szeged környéke vízrendezésének megoldása és annak hatása a Fehértói Tógazdaság létesítésére. Bp. M. Kir. Egyetemi Ny. 1935. 21 p.

Hauser Rezső Sándor: A Szeged-városi Kereskedő-tanonciskola évkönyve az intézet 50 éves fennállása alkalmából és harmincnyolcadik értesítője az 1930/31-1933/34. iskolai évekről. Közzéteszi -. Szeged. Traub B. és Társa. 1934. 38 p.

Hegyi András: Szeged mezőgazdasága az ellenforradalom korszakában. Szeged. 1986. Kandidátusi értekezés. Kézirat a JATE Központi Könyvtárában.

Hegyi András: Szeged mezőgazdasága és parasztságának helyzete a Gömbös-kormány időszakában (1932-1936). Szeged. JATE. 1973. 46 p. (Acta Historica 45.)

Hegyi András: A szegedi ipari munkásság helyzete és küzdelmei a Gömbös-kormány idején 1932-1936. Szeged. JATE. 1974. 67 p. (Acta Historica 49.)

Heka László: A szegedi dalmaták. Előszó: Péter László. Szeged. GoldPress Ny. 2000. 272 p.

Hencz Péter: Gróf Klebelsberg Kunó, a harmadik évezred minisztere. Szeged. Bába és Társai Kft. 1999. 69 p., 8 t. (A Tisza Hangja 23.)

249
 

Herke Mihály: Dankó Pista, 1858-1903. Szeged. Ablaka Ny. 1933. 64 p.

Herke Mihály: Szegedi fotográfiák. Szeged. Új Nemzedék Lapváll. Rt. 1935. 193 p.

Hilf László: A szegedi iparosság története. Szeged. Ipartestület. 1929. 272 p.

Hollósi Zsolt: A Tisza-parton mit keresek? Huszonkét szegedi beszélgetés. Szeged. Tiszatáj Alapítvány. 2000. 365 p. (Tiszatáj könyvek)

Homor István: A Szegedi Magyar Királyi Állami Főreáliskola története, 1851-1894. Szeged. Traub B. és Társa. 1895. 377 p.

Horling Róbert: Szeged. Bev. szöveg Trogmayer Ottó. Bp. MTI. 1987. 98 t.

Horváth A. János-Thirring Gusztáv: Szeged és környékének részletes kalauza. Bp. Túristaság és Alpinizmus Lap-, Könyv és Térképkiadó Rt. 1925. 48 p., 1 t.fol. (Részletes helyi kalauzok 5.)

Horváth Dezső: Móra kőpárnája. Szeged. Somogyi-kvt. 1994. 71 p. (Csongrád megyei könyvtári füzetek 21.)

Ifj. Horváth István: Örök színház. Korszerű rendezés a szegedi Hamlet. Sík Sándor előszavával. Hont Ferenc bev. tanulmányával. Bp. Új Színház Kft. 1942. 268 p., 17 t. (Madách-könyvtár 5.)

Igazságot - szeretettel. Glattfelder Gyula élete és munkássága. Szerk. Zombori István. Bp.-Szeged. METEM-KÉSZ. 1995. 203 p.

Irmédi-Molnár László: A szegedi Fehér tó. Szeged. Városi Ny. 1929. 24 p.

Inczefi Géza: Szeged környékének földrajzi nevei. Bp. Akad. K. 1960. 108 p. (Nyelvtudományi értekezések 22.)

Ivánkovits János: A szeged-alsóvárosi Havi Boldogasszonyról címzett fejedelmi templom története. Szeged. Endrényi Lajos és Társa. 1884. 61 p.

Jászai Géza: A Szegedi Szent Rókushoz czímzett r. kath. plébánia 100 éves története, 1805-1905. Szeged. Endrényi Imre Kny. 1905. 454 p.

Jenőfi Éva: Adatok a szegedi német telepesek és céhek történetéhez. Bp. Pfeifer Ferdinánd. 1932. 54, 8 p. (Német philologiai dolgozatok 49.)

250
 

József Attila Tudományegyetem. Kiadja Márta Ferenc. Szeged. JATE. 1971. 81 p.

József Attila Tudományegyetem évkönyve. Szeged. JATE. 1969-2000. (később: Szegedi Tudományegyetem) 1867/68., 1968/69., 1978/79., 1979/80. 1968/87., 1990/91., 1991/92., 1992/93., 1993/94., 1994/95., 1995/96., 1996/97., 1997/98-1999/2000.

József Attila Tudományegyetem Ságvári Endre Gyakorló Általános Iskola. Almanach. Szerk. Jakucs Lászlóné-Makk Ferencné-Németh Kálmán. Szeged. JATE Ságvári E. Gyak. Ált. Isk. 1983. 149 p.

Jubileumi évkönyv a szegedi Kőrösy József Közgazdasági és Kereskedelmi Szakközépiskola alapításának 100. évfordulója alkalmából. A szerk. biz. tagjai Feketü József et al. Szeged. Kőrösy J. Szakközépisk. 1985. 221 p.

Juhász Antal: A szegedi táj vonzásában. Német fordító Sági Norberta. Szeged. Bába K. 2004. 263 p.

Juhász Antal: A szegedi táj tanyái. Szeged. Móra F. Múz. 1989. 270 p. (A Móra Ferenc Múzeum évkönyve 1982-93/2.)

Juhász Kálmán: A szeged-palánki plébánia története, 1199-1895. Bev. Ábrahám István. Szeged. Agapé Ny. 2001. 183 p.

Juratovics Aladár: A Szeged-algyői szénhidrogénmezők kutatási-művelési története, 1965-1990. Szeged. Móra F. Múz. 1995. 419 p.

Káldy-Nagy Gyula: Szegedi török számadáskönyvek az 1585-1588-as és az 1670-es évekből. Szeged. Csongrád M. Lev. 2002. 215 p. (Dél-alföldi évszázadok 18.)

Kálmány Lajos: Szeged népe. Gyűjtötte -.
I., Ős Szeged népköltése. Arad. Réthy Lipót és fia, 1881. 216 p., VII t.
II., Temesköz népköltése. Arad. Réthy Lipót és fia, 1882. 244, IX p.
III., Szeged vidéke népköltése. Szeged. Bába Sándor, 1891. 322 p.

Kanyó Ferenc: Szeged és környéke második világháborús hősei és áldozatai. Szeged. Csongrád M. Lev. 327 p. (Tanulmányok Csongrád megye történetéből 23/a.)

Kanyó Ferenc: Világháborúk szegedi hősi halottai. Szerk. és tervezte Tandi Lajos. Szeged. Bába Ny. 2002. 304 p.

251
 

Karácsonyi János: Szent Gellért csanádi püspök és vértanú élete. Reprint kiadás. Bp. Barnaföldi Gábor Archívum. é. n. 172 p. (Eredeti kiadás: Bp. Szt. István Társ. 1925.)

Karády Viktor-Valter Csilla: Egy országos vonzáskörű szegedi főiskola. A Polgári Iskolai Tanárképző diplomásai (1928-1950). Szeged. Móra F. Múz. 1990. 128 p. (Szeged művelődéstörténetéből 8.)

Karolina Elemi Iskola és Gimnázium Évkönyve az 1992/93. iskolai évről az iskola megnyitásának 119., újraindításának 1. évében. Szerk. Farkas M. Margaréta. Szeged. Karolina Elemi Isk. és Gimn. 1996. 88 p.

Kass János: Ötven év képben és írásban. Szeged. MJV Közgyűlése. 1997. 221 p.

Kelemen Béla: Adatok a szegedi ellenforradalom és a szegedi kormány történetéhez, 1919. Naplójegyzetek és okiratok. A szegedi forradalmi mozgalmak. A bev. részt írta Tonelli Sándor. Szeged. Mars Grafikai Műintézet. 1923. 605 p.

Kellner János: Tudós tanárok. Értekezések a szegedi főreáliskola, Baross Gábor Gimnázium évkönyveiből. Válogatta Kellner János. Szerk. és a bev. írta Péter László. Szeged. Somogyi-kvt. 1994. 180 p.

Kikli Tivadar: Szegedi portrék az ezredvégről I. Szeged. Szerző. 1997. 176 p.

Kiricsi Imréné: Kőrösy József Közgazdasági és Külkereskedelmi Szakközépiskola. Szeged. Kőrösy J. Szakközépisk. 1999. 12 p.

Kisházi-Kovács László: A városi kegyuraság Szegeden (a kezdetektől 1850-ig). Szerk. Berkes Kata, Fülei Gábor. Bp. METEM. 2006. 316 p. (METEM Köny­vek, 59.)

Kisházi-Kovács László: A városi kegyuraság Szegeden, 1917-1948. Szeged. METEM. 2001. 226 p. (METEM Könyvek 30.)

Kiss Ferenc-Tonelli Sándor-Sz. Szigethy Vilmos: Szeged. Bp. M. Városok Monográfiája K. 1927. 422 p. (Magyar városok monográfiája 1.)

Kiss István: "Szögedi" edző a becsületes labdarúgásért, 1960-1992. Szeged. Gépirat. 1990. 320 p., 2 t.

Kiss Tamás: Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége. Szeged - 1956. Szerk. Jancsák Csaba. Fotók Belveder Archívum, Kiss Tamás gyűjteménye, Liebmann Béla. Szeged. Belvedere. 2002. 223 p. (Szemtanú fiatalok, mint a történelem szereplői 2.)

252
 

Klebelsberg Kunóné: Életutunk. Gróf Klebelsberg Kunóné visszaemlékezései. A bev. írta, a szöveget jegyz. ellátta és sajtó alá rend. Máriaföldy Márton. Szeged. KDNP Szeged városi szervezete. 1992. 120 p., 14 t.

Kligl Sándor: Szent István és Gizella. Szerk. Tandi Lajos. Fotók Dömötör Mihály és Veréb Simon. Szeged. Dugonics Társ. 1996. 24 p.

Kónya Sándor: Újszegedi Kender Lenszövő Vállalat 70 éves fejlődésének története. Szeged. Kender Lenszövő Váll. 1958. 36 p.

Kopasz Márta. Szerk. Kopasz Márta és Laczó Katalin. Repr. készítette Dömötör Mihály. Szeged. Scriptum. 1997. 166 p.

Kormányos Benő: A Szegedi Ügyvédi Kamara ötven éves története. Szeged. Ablaka György. 1931. 73 p.

Kovács Ágnes-Nikolényi István-Polner Zoltán: A Szegedi Szabadtéri Játékok kézikönyve, 1931-1991. Szeged. Szabadtéri Játékok Ig. 1991. 222 p.

Kovács János: Szeged és népe. Szeged ethnographiája. Szeged. Dugonics Társ. 1901. 516 p., 9 t.fol.

Kovács János: Szegedi emlékek. Helytörténeti és néprajzi vázlatok. Szeged. Endrényi Lajos. 1895. 180 p.

Kretovics László-Oláh János: A Szeged-rókusi plébánia második 100 éve (1905-2005). Szeged. Szeged-rókusi Róm. Kat. Egyházközség, 2006. 136 p.

Kubinyi András: Városfejlődés és vásárhálózat a középkori Alföldön és az Alföld szélén. Szeged. Csongrád M. Lev. 2000. 197 p. (Dél-alföldi évszázadok 14.)

Kulcsár Péter: Szeged könyvtártörténete az egyetem alapításáig. Szeged. JATE. 1970. 52 p. (AUSz Acta Bibl. VII. 3.)

Kulinyi Zsigmond: Szeged új kora. A város újabb története (1879-1899) és leírása. Szeged. Szab. Kir. Város Közönsége. 1901. 690 p.

Laczó Katalin: Dorogi Imre. A reprodukciókat kész. Dömötör Mihály. Szeged. Szerző. 1998. 155 p.

Lászlóffy Woldemár: A Tisza. Vízi munkálatok és vízgazdálkodás a tiszai vízrendszerben. Bp. Akad K. 1982. 609 p. 1 t. 2 térk.

253
 

Lázár György: Visszaemlékezés a nagy árvíz napjaira. Szeged. Endrényi Imre Kny. 1909. 310 p.

Lechner és Szeged. Emlékülés Szeged Nagyárvíz utáni újjáépítője tiszteletére, 1997. november 21-22. Szerk. Pálfy Katalin. Szeged. Csongrád M. Urbanisztikai Egyesület. 1997. 110 p.

Lechner Lajos: Szeged újjá építése. Bp. Fanda József Kny. 1891. 92 p.
Hasonmás kiadás: Meggyesi Tamás előszavával és Péter László utószavával. Szeged. Csongrád M. Urbanisztikai Egyesület. 2000. 92 p., 2 t., XV p., XVII t., 6 mell.

Legujabb szegedi útmutató. Összeáll. Lugosi Dömötör. Szeged. Árvay Könyvkereskedés. [1909]. 102 p., [2] t.

Lele József, ifj.: Pick szalámi és parasztkolbász. Szerk. Végh Gyula. Szeged. Pick Rt. 2002. 95 p.

Lele József, ifj.: "Az Úr készen találta Őt". Bálint Sándor élete. Kecskemét. Korda K. 1996. 96 p.

Lengyel András: "Közkatonái a tollnak..." Vázlatok Szeged sajtótörténetéhez. Szeged. Bába és Társai Kft. 1999. 494 p. (A Tisza hangja 31.)

Lengyel András: A Szegedi Fiatalok dudari falutanulmányozása. Szeged. Móra F. Múz. 1985. 36 p. (Szeged művelődéstörténetéből 2.)

Lengyel Endre: Szeged-környéki homokfajták összehasonlító kőzettani vizsgálata. Szeged. Városi Ny. és Kvk. 1931. 104 p. (A Szegedi Alföldkutató Bizottság könyvtára VII. Szakosztály közleményei 2.)

Levárdy Ferenc: Szeged, Alsóvárosi templom. Bp. TKM Egyesület. 1980. 16 p. /Tájak-Korok-Múzeumok Kiskönyvtára 44./
2. kiad. Bp. 1983. 16 p., 3. kiadás. Fképek Mihalik Tamás. Bp. 1988. 16 p.

Lippai Pál: A Szegedi Ügyvédi Kamara áldozatai a II. világháborúban. Szeged. Ügyvédi Kamara, 2006. 41 p.

Lőkös Zoltán: Szeged fölszabadulása. Képek a város nagy esztendejéből. Szeged. Csongrád M. kvt. 1954. 27 p. (Csongrádmegyei füzetek 3.)

Löw Immánuel: A szegedi új zsinagóga. Szeged. Traub B. és Társa. 1903. 35 p.

254
 

Löw Immánuel-Klein Salamon: A szegedi chevra 1787-től 1887-ig. Szeged. Szegedi chevra kadisa. 1887. [8], 123 p., [1] térk.

Löw Immánuel-Kulinyi Zsigmond: A szegedi zsidók 1785-től 1885-ig. Szeged. Zsidó hitközség. 1885. XXVI, 373 p., 18 t.

Lugosi Döme: A piaristák szegedi drámajátékai. Szeged. Traub B. és Társa Kny. 1930. 82 p.

Lugosi Döme: A Szeged-Alsóvárosi templom és kolostor kincsei. Szeged. Új Nemzedék Lapváll. 1932. 72 p.

Lugosi Döme: A szegedi Nagy Árvíz P. Máté Jób minorita atya naplójában. Szeged. Új Nemzedék Lapváll. 1939. 16 p.

Lugosi Döme: A Szegedi Szabadtéri Játékok története, 1931-1937. Bp. "Színpad" kiadása. 1938. 131 p., XXVIII t.

Lugosi Döme: A szegedi színészet vázlatos története. Szeged. Délmagyarország. 1929. 24 p.

Lukács Zsuzsa: Szeged, Alsóvárosi ferences templom és kolostor. Fképek Galacanu Efstatia. Rajz Fülöpp Róbert. Bp. TKM Egyesület. 1999. 24 p. (Tájak-Korok-Múzeumok Kiskönyvtára 633.)
Levárdy Ferenc: Szeged, Alsóvárosi templom c. művének 4. átdolg., bőv. kiadása.

A Madách Imre Általános Iskola (Szegedi I. Polgári Fiúiskola) jubileumi évkönyve, 1873-1998. Vál. és szerk. Csajbók Ernőné et al. Szeged. Madách Imre Ált. Isk. 1998. 95 p.

Magyar László: Grimasz. Szegedi panoptikum II. Linoleumba metszett karikatúrák. Juhász Gyula előszavával. Szeged. Szerző. 1928. 109 p.

Magyar László: Szegedi panoptikum. Magyar László karikatúrái Móra Ferenc előszavával. Szeged. Szerző. 1926. 126 p.

A Magyar Tanácsköztársaság dokumentumai Szegeden. Bibliográfia. Szerk. Lisztes László. Szeged. Egyetemi Kvt. 1959. 159 p.

Mandola Aladár: A Szegedi Fogadalmi Templom. Írta -. Az orgonáról szóló részt Antos István írta. Előszóval ellátta Somogyi Szilveszter. Szeged. Endrényi Lajos Kny. 1930. 61 p.

255
 

Mann Miklós-Sipos Péter: A Szegedi Szalámigyár száz éve. Szeged. MTT Üzemtört. Szekció. 1970. 123 p.

Marjanucz László: A szegedi zsidó családok a 19. században. Szeged. Móra F. Múz. 1988. 51 p. (Szeged művelődéstörténetéből 6.)

Márki Sándor: A Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem története 1872-1922. Szeged. Városi Ny. Rt. 1922. 176 p.

Marosvári Attila: Ahol a forradalom lángja föllobbant. 1956 Szegeden. Szeged. Csongrád M. Múzeumok Igazgatósága, 2006. 20 p.

Máté Zsolt: Szeged XVI. századi helyrajza = Tanulmányok Csongrád megye történetéből 16. Szeged. Csongrád M. Lev. 1989. p. 5-75.

Máté-Tóth Andrásné-Németh Zsolt-Takács Anita: Gyálarét társadalma. Szerk. Máté-Tóth András. Szeged-Gyálarét. Bába K., 2005. 140 p.

Matits Ferenc: Tóth Sándor szobrász- és éremművész. Bp. Napkút K. 2005. 94 p.

Mesélő dokumentumok. Szeged története az írott források tükrében. Olvasókönyv az általános és középiskolások számára. Szerk. Farkas Csaba. Szeged. Somogyi-kvt. 1999. 216 p. (Szeged-könyvek, 4.)

Miklós Péter: Város, egyház, társadalom. Tanulmányok a szegedi katolicizmus történetéről. Szeged. Bába K. 2004. 309 p.

Mikszáth szegediekről - szegediek Mikszáthról. Szerk. Apró Ferenc. Szeged. Dugonics Társaság. 1997. 205 p.

Minker Emil: Szeged egyetemének elődei. Szerk. Szentirmai László. Szeged. Szegedi Tudományegyetem. 2003. 138 p., 2 t.

Molnár Antal: Püspökök, barátok, parasztok. Fejezetek a szegedi ferencesek török kori történetéből. A térképeket rajzolta Nagy Béla. Bp. METEM. 2003. 120 p. (METEM Könyvek 41.)

Molnár Judit: Zsidósors 1944-ben az V. (szegedi) csendőrkerületben. Bp. Cserépfalvi K. 1995. 223 p. (Scientia Hungariae)

Monostori László: Szeged könyvkereskedelme és könyvterjesztése, 1835-1998. Szeged. Bába és Társai Kft. 1999. 418 p. (A Tisza Hangja 22.)

256
 

Nagy István: "...fiatal szívek forradalma." A szegedi pedagógiai főiskolások 1956-ban. Szeged. Bába K. 2005. 220 p.

Nagy Pál-Bedő Nándor: A Szegedi Vas- és Fémöntöde gyár- és gyártmányismertetője. Fotók Enyedi Zoltán. Szeged: Vas- és Fémöntöde. 1984. 209 p.

Nagy Zoltán: A Szegedi Kőbárány. Adalékok Szeged XI-XII. századi művészettörténetéhez. Szeged. Gellért Ny. 1947. 12 p., 2 t. (A Tiszatáj füzetei 3.)

Nagy Zoltán-Papp Imre: Szeged. Munkatárs Börtsök László. Bp. Műszaki Kvk. 1960. 287 p., 1 térk. (Városképek-műemlékek)

Nagyalföldi Kőolaj- és Földgáztermelő Vállalat Szegedi Üzeme, 1965-1975. Szerk. a vállalat által kijelölt szerkbiz. Szeged. NKF Váll. 1975. 48 p.

A Nagyvárosok belső tagozódása: Szeged. Készítették Fekete Istvánné et al. Közread. a KSH Csongrád Megyei Igazgatósága. Szeged. KSH Csongrád M. Ig. 2003. 82 p.

A napfény városa. Szerk. Gács György-Németh István. Szeged. MJV Tcs. Idegenforg. Hiv. 1958. 34 p., 4 t.

A napfény városa Szeged. Szerk. Németh István. Szeged. MJV Tcs. Idegenforg. Hiv. 1960. 93 p.

Németh István: Séták és kirándulások Szeged környékén. Rajzok Mayer Gyula munkája. A térképeket Havass Zoltán rajzolta. Szeged. MJV Tcs. Idegenforg. Hiv. 1959. 87 p.

A népmozgalom főbb adatai községenként, 1828-1900. VII. kötet Békés megye, Csongrád megye és Szeged, Hajdú-Bihar megye és Debrecen. Összeáll. Klinger András. Bp. KSH. 1980. 123 p.

Népnevelési kérdések a Szegedi Tankerület iskolafelügyelőinek értekezletén. Közzéteszi Kisparti János. Szeged. Tankerület. 1937. 158 p. (A Szegedi Tankerület közleményei 3.)

Nikolényi István: Szegedi Nemzeti Színház, 1883-1986. Szeged. Nemzeti Színház. 1986. 104 p.

Nikolényi István: A Szegedi Szabadtéri Játékok kézikönyve (1931-2006). Szeged. Bába K. és Szeged MJV Polgármesteri Hiv., 2006. 319 p.

257
 

Nikolényi István-Polner Zoltán: A Szegedi Szabadtéri Játékok kézikönyve (második rész) 1992-1999. Adattár. Szeged. Bába és Társai Kft. 2000. 118 p., XX t. (A Tisza Hangja 74.)

Nónay Dezső: A volt M. Kir. Szegedi 5. Honvéd Gyalogezred a világháborúban. Bp. Szerző. 1931. 191 p., 7 mell.

Október fényei Szegeden. Bibliográfia. Összeáll. Péter László-Tóth Béla. Szeged: Somogyi-kvt. 1967. 21 p. (A Somogyi-könyvtár kiadványai)

Oláh János: A szegedi tankerület működésének legfőbb jellemzői 1919-től 1950-ig. Szeged. 1989. 202 p., 17 p. Kandidátusi értekezés.

Oláh Miklós: A Csillagépület. Szeged. Bába K. 2005. 106 p.

Oláh Miklós: Fejezetek a szegedi várbörtön történetéből, 1784-1832. Szeged. Bába és Társai Kft. 2000. 152 p. (A Tisza Hangja 85.)

Oláh Miklós: A Szegedi Várbörtön és a Szegedi Fegyház és Börtön történeti kronológiája, 1784-1998. Szeged. Bába és Társai Kft. 1999. 172 p. (A Tisza Hangja 29.)

Oltvai Ferenc: Szeged múltja írott emlékekben, 1222-1945. Szeged. MJV Tcs. Műv. Oszt. 1968. 357 p.

Oltványi Pál: Szeged a nagy katolikus város egyik nyílt sebe. Szeged. Endrényi Lajos Kny. 1885. XVI, 76 p.

Oltványi Pál: A Szegedi Plébánia és a T. piarista atyák szegedi krónikája. A piaristák Szegeden 1720-1886 czímű könyvnek bírálatául. Szeged. Bába Sándor. 1886. 195 p.

Ora et Labora. Hitélet és az egyházak tevékenysége a "Csillagbörtönben" a XIX. században és a XX. század végén. (Tanulmányok, dokumentumok, visszaemlékezések). Szerk. Oláh Miklós. Szeged. Bába és Társai Kft. 2000. 199 p. (A Tisza Hangja 79.)

Ozsváthné Csegezi Monika: Sanctus Mychael-től Szeged-Szentmihályig. A város melletti falu története és építészeti értékei. Szerk. Ozsváth Gábor. Szeged. Mó­ricz Zs. Műv. Ház Szeged-Szentmihály és Míves Stúdió Bt. 2003. 171 p.

Ozsváthné Csegezi Monika-Ozsváth Gábor Dániel: Szeged város főmérnökeinek és Mérnöki Hivatalának krónikája. Szeged. Bába és Társai Kft. 2001. 202 p. (A Tisza Hangja 94.)

258
 

Ötvenéves a szegedi Király-König Péter Zeneiskola. Szerk. Szélpál Szilveszter és Tandi Lajos. Interjúk Péterffy Gabriella. Szeged. Király-König P. Zeneisk. 2002. 137.

Pacsika Emília-Tóth Attila-Novák István: Novák István építészeti munkássága. A kötet tanulmányainak szerzői -. A felvételeket Szögi Lackó kész. Szeged. Bába és Társai Kft. 2001. 247 p. (A Tisza Hangja 91.)

Pál József: Ferences harmadik rend Szegeden (1919--1944). Bp. KÉSZ-METEM. 1996. 80 p.

Pálfy Ferenc szab. kir. Szeged város polgármesterének évi jelentése. Szeged. 1873-.

Pap János: A piaristák Szegeden, 1720-1886. Szeged. Engel Adolf. 1886. IX, 339 p.

Papós Mihály: Szeged Városi Tanács VB ülései jegyzőkönyveinek témakatalógusa, 1951-1970. Szeged. CSML. 1990. 189 p. (A Csongrád Megyei Levéltár kiadvá­nyai. Segédletek, III.)

Papós Mihály: Szeged Város Tanácsa VB ülési jegyzőkönyveinek témakatalógusa, 1971-1990. Szeged. CSML. 1996. (A Csongrád Megyei Levéltár kiadványai. Segédletek, VIII.)

Papp Ignác-Szentirmai László: A szegedi temelőszövetkezetek aktív tagjai életmódjának fontosabb kérdései. Szeged. JATE Soksz. 1977. 125, XXVI p.

Pásztor József: A szegedi Szabadtéri Játékok története. Három év monográfiája. Szeged. Délmagyarország Hírlapkiadó Váll. 1938. 22 p.

Perbíró József: Ötvenhat Szegeden - emlékeimben. Szerk. Jancsák Csaba. Szeged. Belvedere. 2002. 111 p. (Szemtanú 3.)

Péter László: 1956 előtt, alatt, után. Szeged. Belvedere, 2006. 228 p.

Péter László: Bálint Sándor munkássága. Bibliográfia. Szeged. Somogyi-kvt. 1974. 64 p. (A Somogyi-könyvtár kiadványai 17.)

Péter László: Az ezeréves Szőreg. Cikkek, tanulmányok. Szeged-Szőreg. Szeged MJV Szőregi Településrészi Önkormányzat-Bába és Társai K. 2001. 365 p.

Péter László: József Attila Szegeden. Szeged. Egyetemi kvt. 1955. 52 p., (A Szegedi Egyetemi Könyvtár kiadványai 34.)

259
 

Péter László: Mindenkor csak feléd nézek, Szeged. Válogatott írások. Szeged. Bába és Társai Kft. 2001. 401 p. (A Tisza Hangja 87.)

Péter László: Mindörökké Szeged. Válogatott írások. Szeged. Argumentum. 1997. 591 p.

Péter László: Móra Ferenc. Kiskunfélegyháza. Városi Tanács. 1989. 187 p.

Péter László: Az Őszirózsás forradalom és a Tanácsköztársaság Szegeden. Bibliográfia és repertórium. Szeged. Somogyi-kvt. 1968. 112 p. (A Somogyi-könyvtár kiadványai 6.)

Péter László: Szeged. A fényképeket Horváth Dezső kész. Térképeket Biczó Tamás rajzolta. Bp. Panoráma. 1981. 215 p. 32 t. (Magyar városok)
2. jav. kiad. Bp. Panoráma. 1985. 203 p., 24 t. (Magyar városok)

Péter László: Szeged irodalmi emlékhelyei. Szeged. Somogyi-kvt. 1967. 23 p. (A Somogyi-könyvtár kiadványai 2.) és Szeged. 1974. 174 p., 54 t.

Péter László: Szeged utcanevei. Szeged. Somogyi-kvt. 1974. 390 p.

Péter László: Szegedi ferencesek. Szeged. Somogyi-kvt. 1991. 67 p. (A Somogyi-könyvtár kiadványai 33.)

Péter László: A szegedi főreáliskola, elődei és utódai. Közrem. Firbás Zoltán. Szeged. Móra F. Múz. 1989. 68 p., 6 mell. (Szeged művelődéstörténetéből 7.)

Péter László: Szegedi seregszámla. Válogatott írások. Szeged. Bába és Társai Kft. 1999. 405 p. (A Tisza hangja 18.)

Péter László: Szegedi számadás. Válogatott írások. Szeged. Bába K. 2002. 336 p.

Péter László: Szegedi személynevek 1578-ban. Szeged. JATE. 1973-1974. (Nyelvészeti dolgozatok 133.)

Péter László: Szegedi tudósítások. Válogatott írások. Szeged. Bába K. 2003. 358 p.

Péter László: A szerette város. Bp. Szépirod. Kvk. 1986. 529 p., 20 t.

Péter László: Szőregi délutánok. Írások Szegedről. Bp. Püski K. 1994. 486 p.

Péter László: A Város cselédje. Újabb tanulmányok. Szeged. Bába K., 2006. 415 p.

Péter László-Nagy Botond: Szeged. Grimm Kvk. 1998. [80] p.

260
 

Piaristák Szegeden, 1721-1996. Emlékkönyv a Kegyes Tanítórend szegedi oktató-tevékenysége megkezdésének 275. évfordulójára. Szerk. Apró Ferenc. Szeged. Dugonics Társ. 1996. 125 p., 25 t.

Polner Zoltán: Föld szülte fiát. Szeged környéki ráolvasások és népi imádságok. Ill. Andruskó Károly. Szeged. Somogyi-kvt. 1978. 320 p. (Szeged múltjából 1.)

Polner Zoltán: Száz beszélgetés. Szegedi interjúk. Szeged. Bába és Társai Kft. 1999. 376 p. (A Tisza Hangja 25.)

Prónai Antal: Dugonics András életrajza. Szeged. Dugonics Társ. 1903. 239 p.

Rakonczai János: Emlékek, arcképek. [Baross Öregdiákok] Szeged. Baross Öregdiákok Szöv. 2000. 336 p.

Rakonczai János: Régi francia könyvek Szegeden, 1581-1800. Adalékok Szeged 18. századi műveltségéhez. Szeged. Bába K. 2004. 148 p.

Rapcsányi J. Jenő: Út a kegyelem templomáig. A szegedi ág. evang. egyházközség története. Szeged. Szerző. 1943. 219 p.

Régi szegedi látképek. Összeáll. és a bev. írta Zombori István. Szeged. MJV Polgárm. Hiv. 1991. 20 t.fol.

A régió kulturális központja, Szeged. Fejezetek Szeged város kultúrtörténetéből. Az 1997. május 5-i felolvasóülés előadásai. Szerk. T. Molnár Gizella. Szeged. JGYTF K. 1999. 131 p.

Reizner János. Szerk. Gyuris György-Tandi Lajos. A tan. írta Fári Irén. A bibliogr. kész. Fejérné Pintér Veronika. Szeged. Somogyi-kvt. 1999. 180 p., 32 t. (A Somogyi-könyvtár kiadványai 37.)

Reizner János: A régi Szeged. Szeged. 1884-.
I. A negyvenes évek és a forradalom napjai Szegeden. Szeged. Burger Zsigmond és Társa. 1884. VII, 319 p., 1 mell.
II. A kőbárány és a kun puszták népe. Szeged. Endrényi testvérek. 1887. 201 p.

Reizner János: Szeged története I-IV. Szeged. Szab. Kir. Város közönsége. 1899-.
I. köt., A legrégibb időktől a XVIII. század végéig. 1899. 398 p., 7 t.fol.
II. köt., A XVIII. század végétől az 1879. évi árvízig. 1899. 367 p., 5 t.fol.
III. köt., Egyházak és hitfelekezetek. Hatóság és társadalom. Egészségügy, iskolák, közműveltség, közgazdaság. 1900. 536 p., 2 t.fol.
IV. köt., Oklevéltár, név- és tárgymutató. 1900. 650 p.

261
 

Rerrich Béla: A szegedi Templom tér. Előszót írta Kertész K. Róbert, Móra Ferenc, Ybl Ervin. Bp. Kir. M. Egyetemi Ny. 1932. 93 p.
Hasonmás kiadás. Kiss Lajos-Szemerey Márta: Ajánlás. Pálfy Katalin: Az eredetiről és a hasonmás kiadásról. Vámossy Ferenc: Utószó a könyvről, a korról és a műről. Szeged. Csongrád M. Urbanisztikai Egyesület. 2002. 119 p.

Ruszoly József: Dettre János és kora. Szeged. Somogyi-kvt. 1994. 317 p. (Szegedi arcélek 3.)

Ruszoly József: Osztróvszky József. Reform forradalom, kiegyezés. Összegyűjtött írások és beszédek. Szeged. Somogyi-kvt. 1993. 293 p. (Szegedi arcélek 1.)

Ruszoly József: Szeged megyétől Nagy-Szegedig. Szeged. Móra F. Múz. 1987. 60 p. (Szeged művelődéstörténetéből 4.)

Ruszoly József: Szeged szabad királyi város törvényhatósága 1872-1944. Tanulmányok és forrásközlés. Szeged. Csongrád M. Lev. 2004. 336 p. (Tanulmányok Csongrád megye történetéből 35.)

Ruszoly József: A szegedi népképviseleti közgyűlés, 1848-1871. Szeged. Somogyi-kvt. 1984. 215 p. (Szeged múltjából 3./)

Ruszoly József: A Város és polgára. Válogatott írások Szegedről. Szeged. Somogyi-kvt. 1999. 182 p. (Szeged múltjából 6.)

Ruszty R. József: A kegyúri jog és a szegedi gyakorlat. Jogtörténeti tanulmány. Szeged. Engel Adolf. 1886. 140 p.

Ságvári Évkönyv, 1996-1997. Szeged. JATE Ságvári Endre Gyakorló Gimn. 1997. 101 p.

Sándor János: Az elfeledett színidirektor. Szeged. Somogyi-kvt. 1995. 261 p. (Szegedi arcélek 4.)

Sándor János: Igaz mesék a szegedi színházról. Szeged. Somogyi-kvt. 1997. 335 p. (Szeged-könyvek 3.)

Sándor János: Százados színházkrónika. Szegedi színházi és színészeti kataszter. Szeged. Ariadne Press Bt. 1998. 358 p.

Sándor János: A szegedi színjátszás krónikája. A kőszínház és társulatainak története, 1883-1944. Szeged. Bába K. 2003. 620 p.

262
 

Shvoy Kálmán titkos naplója és emlékirata, 1918-1945. Sajtó alá rend., a bev. szöveget írta, magyarázó jegyzetekkel ell. Perneki Mihály. Bp. Kossuth K. 1983. 362 p.

Sík Sándor: Szegedi klasszikusok. Szerk. és a bev. írta Péter László. Szeged. Somo­gyi-kvt. 1989. 28 p.

A Somogyi-könyvtár száz éve. Könyvtártörténeti tanulmányok. Szerk. Péter László. Szeged. Somogyi-kvt. 1984. 338 p.

Somorjai Ferenc: Csongrád megye és Szeged. A fényképeket Enyedi Zoltán és Somorjai Ferenc kész. A térk. és rajzok Somorjai Ferenc munkái. A Csongrád megyéről általában c. fejezetet írta Trogmayer Ottó. Bp. Panoráma. cop. 1993. 85 p.

Somorjai Ferenc: Szeged. A fképeket kész., valamint a grafikákat rajz. Somorjai Ferenc. 3. jav. és bőv. kiad. Bp. Panoráma. cop. 2002. 325 p. (Magyar városok)

Somorjai Ferenc: Szeged, Új zsinagóga. Szerk. Dercsényi Balázs. Fképek Somorjai Ferenc. Bp. TKM Egyesület. 2001. 20 p. (Tájak-Korok-Múzeumok Kiskönyvtára 700.)

Soós István: A szegedi evezés története. Szeged. Vízügyi igazgatóság. 1979. 48 p., 24 t.

Sőtér István: A Szegedi Textilkombinát. Bp. Szépirod. K. 1951. 47 p. (Az Ötéves Terv kiskönyvtára)

Stanics Béla: A Liszt Ferenc Zeneiskola története, 1952-1977. Fejezetek a város zeneoktatásának múltjából, jelenéből. Szeged. Liszt F. Zeneisk. 1977. 39 p.

Sulyok Erzsébet: Aranymosás. Beszélgetések szegedi akadémikusokkal. Szeged. Délmagyarország. 1995. 211 p.

Sulyok Erzsébet: Aranymosás 2. Beszélgetések szegedi akadémikusokkal. Szeged. Bába K. 2004. 104 p.

Sz. Lukács Imre: Három évtized a kiskundorozsmai József Attila Termelőszövetkezetben. Szeged. József A. Tsz. 1979. 37 p.

Sz. Lukács Imre: Két évtized a kiskundorozsmai József Attila Termelőszövetkezetben. Szeged. József A. Tsz. 1969. 39 p.

263
 

Sz. Lukács Imre: Negyedszázad a szegedi Felszabadulás Termelőszövetkezetben, 1950-1975. Szeged. Interpres K. 1976. 67 p.

Sz. Lukács Imre: Szövetkezetünk 20 éve. A tápéi Tiszatáj Mezőgazdasági Termelőszövetkezet gazdasági eredményei. Szeged. Tápéi Tiszatáj Mg. Tsz. 1969. 52 p.

Sz. Simon István: Nagy vizek krónikája. Szeged. ATIVIZIG. 1979. 124 p.

Sz. Szigethy Vilmos: A régi Szegedből az újba. Krónikák emberekről, dolgokról. Szeged. Délmagyarország Hírlap- és Nyomdaváll. 1921. 318 p.
Kiadások: Szeged 1932. 316 p., Szeged. 1936. 318 p.

Sz. Szigethy Vilmos: Szeged. II. köt. Bp. M. Városok Monográfiája kiadóhiv. 1937. 38 p. (Magyar Városok Monográfiája 2.)

Sz. Szigethy Vilmos: A szegedi kormányok pénzügyei. Szeged. Városi Ny. és Kvk. Rt. 1942. 171 p.

Szabó Endre: Portrék a Szegedi Tudományegyetemről II. Szerk. Haág Zalán István. Szeged. SZTE Polgáraiért Alapítvány. 2005. 126 p.

Szabó Imre: Szeged felszabadulásának bibliográfiája. Szeged. Somogyi-kvt. 1964. 84 p.

Szabó Imre: Újabb pótlások Szeged fölszabadulásának bibliográfiájához. Szeged. Somogyi-kvt. 1975. 41 p. (Csongrád megyei könyvtári füzetek 3.)

Szabó László: Szeged halála és feltámadása I-III. kötet. Az 1879. évi árvíz és a város újjáépítésének története. Szeged. Délmagyarország Nyomda Rt. 1929. 199, 174, 183 p.

Szabó Tibor: Szegedi Kőrös Gáspár (Gaspar Fraxinus Zegedinus). Szeged. Szegedért Alapítvány. 1995. 158 p.

Szabó Tibor: Szegedi orvostudományi Egyetem (SZOTE) 1951-1958. Szeged. Gép­irat. 1996. 73 p. (A Szent-György Albert Orvostudományi Egyetem története 1944-1958., 3. rész)

Szabó Tibor: Szegedi Tudományegyetem Orvostudományi Kar, 1944-1951. Szeged. Gépirat. 1996. 121 p. (A Szent-György Albert Orvostudományi Egyetem törté­nete 1944-1958., 2. rész)

Szabó Tibor: Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem története. Orvostudományi Kar. 1921-1951. Szeged. SZOTE. 1994. 90 p.

264
 

Szabó Tibor-Gyuris István-Nagy Pál: A Szegedi MÁV Nevelőotthon története, 1896-1971. Írták és összeáll. -. Szeged. MÁV Nevelőotthon. 1971. 159 p.

Szabó Tibor-Zallár Andor: Dr. Purjesz Béla, 1884-1959. Szeged. SZOTE. 1993. 65 p.

Szabó Tibor-Zallár Andor: A Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem története 1. Orvostudományi Kar, 1921-1944. Szeged. SZOTE. 1992. 139 p.

Szabó Tibor-Zallár Andor: Szent-György Albert Szegeden és a Szent-Györgyi Gyűjtemény. Szeged. Csongrád M. Lev. 1989. 369 p. (Tanulmányok Csongrád megye történetéből 15.)

Szabolcsi Gábor: A Szegedi Kenderfonógyár 75 éve. Vázlat. Szeged. Kenderfonógyár. 1958. 72 p.

Szabóné Mozgay Erzsébet: Szeged árvíz katasztrófája, 1879. március 12. Az ötvenéves évforduló emlékére írta -. Szeged. Schwarz Jenő. 1929. 24 p.

Szalay József: A város. Szeged. Városkultúra. 1933. 169 p.

Szántó Imre: Szeged az 1848/49-es forradalom és szabadságharc idején. Szeged. Csongrád M. Lev. 1987. 194 p. (Tanulmányok Csongrád megye történetéből 11.)

Szatmári Jenő István: 1956: lehet, hogy másképpen volt? Szeged. Agóra Print Kft. 1996. 239 p.

Százéves a MÁV Szegedi Igazgatósága. Fejezetek a Vasútigazgatóság történetéből, 1888-1988. Szerk. Horváth Ferenc-Lugosi József. Bp.-Szeged. Közlekedési Múz. és a Szegedi Vasútigazgatóság. 1988. 285 p.

Szeged. Szerk. Bálint Alajos. 2. kiad. Bp. Panoráma. 1970. 262 p. (Útikönyvek)

Szeged. Kép Nagy Botond. Szöveg Péter László. Szeged. Grimm K. 1998. [80] p.

Szeged. Képek Kovács László. Szöveg Tóth Béla. Bp. Panoráma. 1972. 126 p. (Panoráma képeskönyvek)

Szeged. Szerk. Magyar László-Németh István. Bp. Panoráma. 1959. 263 p., 1 térk. mell. (Útikönyvek)

Szeged a 750 éves város. Készítették Donkáné Verebes Éva et al. Szeged. KSH Csongrád M. Ig. 1999. 77 p.

265
 

Szeged Alsóvárosi ferences templom és kolostor. Szerk. Dercsényi Balázs. Fképek Galacanu Efstatia. Bp. TKM Egyesület. 1999. 24 p. (Tájak-Korok-Mú­zeumok kiskönyvtára, 633.)

Szeged. Általános rendezési terv, '77'79. A tervismertetést összeáll. Takács Máté. Szeged. MJV Tcs. 1979. 11, 2, 120 fol.

Szeged. Általános rendezési terv. Jóváhagyott program, 1997. Szeged. MJV Tcs. 1997. 60 p., 11 t. + 2 mell.

Szeged árvízvédelmi rendszere. Szerk. Kardos Imre. Szeged. ATIVIZIG. 1975. 291 p., 11 t.

Szeged az egyetemért. Közread. Szeged szab. kir. város. Szeged. Engel Lajos. 1907. 69 p.

Szeged Belváros. Közúti forgalom program ajánlati terve. Felelős tervező Prágai János. Szeged. DÉLTERV. 1992. 38 p.

A Szeged c. folyóirat repertóriuma, 1988-1998. Szerk. Szántó Tiborné. Szeged. Somogyi-kvt. 1998. 174 p.

Szeged és környéke. Készítették Fekete Istvánné et al. Szeged. KSH Csongrád M. Ig. 1999. 61 p.

Szeged és környéke élővilágának alapvető irodalma. bibliográfia. Összeáll. Csongor Győző. Szeged. Egyetemi Kvt. 1954. 22 p., [2] t.

Szeged kalauz. Térkép és szerk. Firbás Zoltán. Fotó Lovászi József. Szeged. Editor Bt. 1992. 47 p.

Szeged középkori templomai. Szerk. Cs. Sebestyén Károly. Szeged. Somogyi-kvt. és Városi Múz. 1938. 131 p. (A Szegedi Városi Múzeum kiadványai. 8.)

Szeged mai képzőművészete. Szerk. Krajkó András. Szeged. Szeged Város Tanácsa. 1959. 60 p.

Szeged M. J. Város 1957-1970-es évek közötti gazdasági fejlődésének elemzése. Összeáll. Szeged MJ Város Tanácsa VB Tervosztály. Szeged. MJV Tcs. 1970. 115 p.

Szeged M. J. Város Kiskundorozsma, Szőreg, Tápé, Gyálarét községek általános rendezési terve. Szeged. Tervező Váll. 1968. 66 p.

266
 

Szeged M. J. Város, Kiskundorozsma, Szőreg, Tápé, Gyálarét községek általános rendezési terve. (Kivonat). Összeáll. Takács Máté. Szeged. MJV Tcs. 1968. 125 p.

Szeged M. J. Város, Kiskundorozsma, Szőreg, Tápé, Gyálarét községek általános rendezési terve. Szerk. Takács Máté. Szeged. MJV Tcs. 1969. 125 p.

Szeged Megyei Jogú Város általános rendezési terve. Városkompozíció, lakóterületek, iparterületek, zöldterületek. Közread. Szeged Megyei Jogú Város Tanácsa. Szeged. MJV Tcs. 1960. 89 p.

Szeged Megyei Jogú Város hosszútávú városfejlesztési koncepciója. Szerk. Takács Máté. Szeged. MJV Polgárm. Hiv. 1993. 69 p.

Szeged Megyei Város közterületi névjegyzéke. Közread. Szeged Megyei Város Tanácsa. Szeged. MJV Tcs. 1980. 124 p.

Szeged Megyei Városi Tanács rendeletei Szeged város címeréről, zászlajáról és díszpolgárságáról. Szeged. MJV Tcs. 1975. 17 p., 2 t.fol.

Szeged A Móra Ferenc Múzeum. Szerk. és Kiad. Éri István. Fképek Dömötör János. Bp. TKM Egyesület. 2001. 16 p. (Tájak-Korok-Múzeumok kiskönyvtára, 701.)

Szeged Sz. Kir. Város köztörvényhatóságának szervezeti szabályzata, 1884. Kiad. Szeged szab. kir. város közönsége. Szeged. 1884. 122 p.

Szeged Szab. Kir. Város Címtára, 1930. Szerk. Kalotay László. Szeged. Friss Újság. 1930. 300 p.

Szeged Szab. Kir. Város Címtára, 1933. Legújabb teljes cím- és lakjegyzék. Szeged. Szegedi Hétfő Lapváll. 1933. 468 p.

Szeged Szab. Kir. Város és környéke címtára és lakjegyzéke. Összeáll. Horváth Győző-Zsadányi Oszkár. Bp. M. Városok és Vármegyék Címtárai K. 1942. 335 p.

Szeged Szab. Kir. Város közönségének Csáky Albin gróf... miniszter úrhoz intézett felirata a harmadik tudományos egyetemnek Szegeden leendő felállítás érdekében. Szeged. Bába Sándor Kny. 1893. 22 p.

Szeged Szab. Kir. Város közönségének ...Trefort Ágoston... miniszter úrhoz intézett felirata a harmadik egyetemnek Szegeden leendő felállításának módozatai iránt. Szeged. Endrényi Lajos és Társa. 1882. 37 p.

267
 

Szeged Szabad Királyi Város címeres kiváltságlevele 1719. Szerk., az ismertetőt és a címerleírást írta Csáky Imre. Latin ford. Géczi Lajos. Angol és német ford. Soós István. Fotó Dusha Béla. Bp. Híd Marketing és Tárképészeti Kft. 2003. 95 p.

Szeged Szabad Királyi Város hatóságának szervezete. Szeged. 1873. 80 p.

Szeged Szabad Királyi Város köztörvényhatóságának szervezési szabályzata, 1887. Szeged. 1887. 485 p.

Szeged Szabad Királyi Város szabályrendeletei, 1897. Közread. Szeged Szab. Kir. Város. Szeged. 1897. 195 p.

Szeged Szabad Királyi Város szabályrendeletei, 1903. Közread. Szeged Szab. Kir. Város. Szeged. 1903. 195 p.

Szeged Szabad Királyi Város Törvényhatóságának szabályrendeletei I. kötet, 1904. Közread. Szeged Szab. Kir. Város közönsége. Szeged. 1904. 194 p.

Szeged Szabad Királyi Város szabályrendeltei II. kötet, 1910. Közread. Szeged Szabad Királyi Város. Szeged. 1910. 266 p.

Szeged Szabad Királyi Város szabályrendeletei III. kötet. Szeged. é. n.

Szeged. Személyi adattár. Szerk. Csíkvári Antal. Az előszót írta Pálfy József. Bp. Athenaeum. 1938. 134 p., 660 hasáb. 8Vármegyei szociográfiák, III.)

Szeged színháztörténetének forrásai a Csongrád Megyei Levéltárban. Az anyagot gyűjt. és a regesztákat kész. Dunainé Bognár Júlia-Blazovich László. Összeáll. és a bev. írta Dunainé Bognár Júlia. Bp. M. Színházi Intézet, 1989-.
1. 1719-1886., 1989. 284 p. (Színháztörténeti könyvtár 18.)
2. 1886-1919., 1989. 222 p. (Színháztörténeti könyvtár 21.)
3. 1920-1950., 1990. 404 p. (Színháztörténeti könyvtár 22.)

Szeged története. Szeged. Somogyi-kvt. 1983-.
1., A kezdetektől 1686-ig. Szerk. Kristó Gyula. Szeged. 1983. 810 p.
2., 1686-1849. Szerk. Farkas József. Szeged. 1985. 846 p.
3/1-2., 1849-1919. Szerk. Gaál Endre. Szeged. 1991. 1214 p., 1 térk. mell.
4., 1919-1944. Szerk. Serfőző Lajos. Szeged. 1994. 798 p.

Szeged történeti kronológiája a kezdetektől 1944-ig. Szerk. Kristó Gyula. Szeged. Somogyi-kvt. 1992. 98 p.

268
 

Szeged törvényhatósági joggal felruházott szabad királyi város városfejlesztési terve. Szeged. 1942. 110 p.

Szeged Törvényhatósági Jogú Város városfejlesztési terve. Szeged. 1947. 42 p.

Szeged Új Zsinagóga. Szerk. Dercsényi Balázs. Fképek Somorjai Ferenc. Bp. TKM Egyesület. 2001. 20 p. (Tájak-Korok-Múzeumok kiskönyvtára, 700.)

Szeged ujjá építésének tervei. 1879-1884. Bp. Lechner L. [1891. 38 t.
Megjelent a szerző "Szeged újjá építése" (Bp. Lechner L. 1891) című kiadvány kiegészítő köteteként.

Szeged város címtára, 1911. Szerk. Hollósi Ödön-Vogel Antal. Szeged. Endrényi Lajos Kny. 1911. 422 p.

Szeged város fontosabb statisztikai adatai, 1952-1955., 1956 I. félév. Közread. a Központi Statisztikai Hivatal Szeged Városi Igazgatósága. Szeged. KSH Szegedi ig. 1956-1957. 204, 172 p.

Szeged város művészi kialakításának terve. Készült az Országos Irodalmi és Művészeti Tanács felhívása... polgármesteri intézkedés alapján. Szeged. n. n. 1943. 61 p.

Szeged Város Tanácsa VB ülési jegyzőkönyveinek témakatalógusa, 1951-1970. Összeáll. Papós Mihály. Szeged. Csongrád M. Lev. 1990. 189 p. (A Csongrád Megyei Levéltár kiadványai. Segédletek 3.)

Szeged városatlasz. A városrészek részletes térképe. Szerk. Firbás Zoltán. Társszerk. Földi Katalin. Szeged. Editor Bt. 1999. 122 p.

Szeged városépítési problémái. Szerk. Pálfy-Budinszky Endre-Hergár Viktor. Szeged. M. Mérnök és Építész Egylet Szegedi Oszt. 1934. 215 p.

Szeged Városi Tanács VB ülési jegyzőkönyveinek témakatalógusa, 1971-1990. Összeáll. Papós Mihály. Szeged. Csongrád M. Lev. 1996. 207 p. (A Csongrád Megyei Levéltár kiadványai. Segédletek 8.)

Szeged vasművessége. Szerk. Péter László. A bev. írta Tóth Béla. A műleírást kész. Tápai Antal. Szeged. MJV és Somogyi-kvt. 1980. 311 p.

A Szegedi Állami Tanítóképző Intézet emlékkönyve, 1948-1963. Összeáll. és szerk. Csillik László. Szeged. Szegedi Tanárképzőt Végzettek Baráti Köre, 1998. 276 p.

269
 

Szegedi almanach 1938. Arcok, képek, intézmények, hivatalok, egyesületek. Szeged. Délmagyarország. 1937. 176 p.

A szegedi boszorkánypörök. Vál., összeáll. és a bev. írta Oltvai Ferenc. Bp. Közgazd. és Jogi Kvk. 1976. 221 p.

A szegedi Dugonics András Általános Iskola évkönyve. Az iskola fennállásának 75. éve alkalmából, 1912-1987. Szerk. Oltyán Béláné. Szeged. Dugonics A. Ált. Isk. 1987. 64 p.

A Szegedi Egyetemben megjelent cikkek bibliogárfiája, 1963-1977. Szeged. Gépirat. é. n. 204 p.

Szegedi egyetemi almanach, 1921-1970. Szerk. Lisztes László-Zallár Andor. Szeged. JATE-SZOTE. 1971. 443 p.

Szegedi Egyetemi Almanach, 1921-1995. Szerk. Szentirmai László-Iványi Szabó Éva-Ráczné Mojzes Katalin. Szeged. JATE. 1996. 559 p.

Szegedi egyetemi almanach (1921-1996). Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem. Szerk. Papp Kornélia-Marton János. Szeged. SZOTE. 1997. 493 p.

Szegedi építészek. Szerk. és tervezte Tandi Lajos. A művészek fotóit Veréb Simon kész. Szeged. MJV Önkorm. 1999. 240 p.

Szegedi fények. Fotó Dusha Béla. Szöveg Károlyi Attila. Szeged. Winter Fair K. 2002. 199 p.
3. átdolgozott kiadás. Szeged. Winter Fair K. 2004. 224 p.

Szegedi festők. Szerk. és tervezte Tandi Lajos. A művészek fotóit Révész Róbert kész. Reprodukciók Dömötör Mihály. Szeged. MJV Önkorm. 1997. 139 p.

Szegedi fotográfusok. Szerk. és tervezte Tandi Lajos. Szeged. MJV Önkorm. 2000. 124 p.

A szegedi Gábor Dénes Gimnázium, műszaki szakközépiskola és kollégium jubileumi évkönyve, 1953-2003. Felelős szerk. Szörényi Tamásné. Szerk. Szögi Gabriella. Szeged. Mustos Tanács János. 2003. 328 p.

Szegedi Gazdasági Egyesület ötven éve, 1880-1933. Szerk. és összeáll. Bognár Mátyás. Szeged. Ablaka György Kny. 1933. 44 p.

270
 

Szegedi Grafikusok, Iparművészek. Szerk. Tandi Lajos. A művészek fotóit Gyenes Kálmán kész. A reprodukciók Vadász Sándor munkái. Szeged. MJV Önkorm. 1998. 139 p.

A szegedi ipari vásár száz éve. Szerk. Sz. Simon István. Szeged. Ipari Vásár Igazgatósága. 1976. 302 p.

Szegedi írók a Tanácsköztársaságért. Vál. és jegyz. ellátta Krajkó András. Sajtó alá rend. Lőkös Zoltán. Szeged. HNF. 1959. 63 p.

A Szegedi Kábelgyár 25 éve. Közread. a Magyar Kábelművek. Bp. M. Kábelművek. 1984. 20 p.

Szegedi Kalauz. Szerk. Kiss Lajos-Németh István. A térképek... Vágvölgyi András munkája. Szeged. Gondolat K. 1957. 119 p.

Szegedi keresztény magyar címjegyzék. Szerk. Koncsek István. Szeged. M. Nemzeti Szoc. Párt. 1938. 158 p.

Szegedi ki kicsoda? 1998-99. Szerk. Dlusztus Imre. Szeged. Délmagyarország Kft. 1999. 253 p.

A Szegedi Királyi Katholikus Tanítóképző Intézet Emlékkönyve, 1844-1994. Összeáll. és szerk. Csillik László-Gácser József. Szeged. Szegedi Tanárképzőt Végzettek Baráti Köre. 1994. 323 p.

Szegedi könyvtár és levéltár. Szerk. Radnóti Tamás-Takács Máté. Szeged. Somogyi-kvt. - Csongrád M. Lev. 1971. 67 p.

A Szegedi Közéleti Kávéház almanachja 1984-2003. Szerk. Szondi Ildikó-Sényei Róbert-Majzik István. Szeged. Bába és Társai Kft. 2004. 176 p., 64 t.

A szegedi Liszt Ferenc Zeneiskola története, 1952-1977. Fejezetek a város zeneoktatásának múltjából, jelenéből. Összeáll. Stanics Béla. Szeged. Liszt F. Zeneisk. 1977. 39 p.

A Szegedi Madách Imre Általános Iskola jubileumi évkönyve, 1873-1983. Szerk. Tóth Ferenc-Kovács Józsefné-Sinka Endréné. Szeged. Madách Imre Ált. Isk. 1973. 103 p.

A szegedi MÁV Diákotthon száz éve. Szerk. Szabó Pál Csaba. Szeged. Vasút a Gyermekekért Alapítvány Szegedi Diákotthona. 1996. 236 p.

271
 

A szegedi nagyárvíz és újjáépítés. Európa Szegedért. Szerk. Kaján Imre-Zombori István. Angol nyelvű szövegek Gyurácz Németh István. A fotókat kész. Dömötör Mihály, Vizy Zsigmond. Bp.-Szeged. Vízügyi Múz. és Könyvgyűjtemény-Móra F. Múz. 2004. 112 p.

A szegedi Nyugalmazott Igazgatók Egyesületének évkönyve, 2004-2006. Vál és szerk. Baghyné Makra Ilona et al. Szeged. Bába K., 2006. 187 p.

Szegedi orvosok adattára, 1978. Kiad. Szeged M. Városi Tanács VB Egészségügyi Osztály. Szeged. M. Város Tcs. 1979. 122 p.

A Szegedi Orvostudományi Egyetem évkönyve 1974/75-1975/76. Szeged. SZOTE. 1981. 221 p.

A Szegedi Önkéntes Tűzoltóegyesület negyedszázados története. Jubileumi emlékkönyv. A testület története, 1880-1905. Közread. az önkéntes Tűzoltóegyesület. Szeged. Önkéntes Tűzoltóegyesület. 1905. 44 p.

A szegedi Radnóti Miklós Gimnázium jubileumi évkönyve. 1898-1973. Szerk. Bánfalvi József. Szeged. Radnóti Miklós Gimn. 1973 126 p., [22] t.

A szegedi repülés története. Szerk. Pusztai János. Fotóanyag Török József. Szeged. Belvedere. 2002. 237 p. (Közlekedéstörténeti tanulmányok)

Szegedi séták. Útikalauz. Szöveg Nyilas Péter et al. Fotók Karnok Csaba et. al. Szeged. Moana PR Stúdió. 1998. 128 p.

Szegedi Szabadtéri Játékok. Szerk. Horváth Mihály. Fotó Enyedi Zoltán, Siflis József. Szeged. Szabadtéri Játékok Igazgatósága. 1972. 36 p.

A szegedi Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskola 25. évi jubileumi évkönyve az 1988-89. tanévben. Felelős szerk. Schmidt Józsefné. Szeged. Széchenyi I. Gimn. 1989. 43 p., 6 t.

A szegedi Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskola évkönyve. Felelős szerk. Otthál Andrea, Papp Zsuzsanna. Szeged. Széchenyi I. Gimn. 2005. 135 p.

Szegedi szobrászok. Szerk. Tóth Attila. A művészek fotóit Gyeviki János kész. Reprodukciók Dömötör Mihály. Szeged. MJV Önkorm. 1996. 79 p.

A szegedi szocialista sütőipar negyedszázada, 1946-1971. Jubileumi emlékkönyv. Magyarka Ferenc anyaggyűjtésének felhasználásával szerk. Péter László. Szeged. Sütőipari Váll. 1973. 130 p.

272
 

Szegedi szolgáltató címtár 1991. Szerk. Turcsikné Süli Mária. Szeged. MÉDIA MIX. 1991. 172 p.

Szegedi Tanárképző Főiskola, 1873-1998. [2.] Tanszéktörténet. Szerk. Pitrik József. Szeged. JGYTF. 1999. 615 p.

A Szegedi Tanárképző Főiskola centenáriumi évkönyve (1873-1973). Szerk. Megyeri János-Moholi Károly. Szeged. Tanárképző Főisk. 1973. 165, [2] p. Borítócím: Almanach

Szegedi településegyüttes. Agglomerációk, településegyüttesek. Készítették Fekete Istvánné et al. Közread. a KSH Csongrád Megyei Igazgatósága. Szeged. KSH Csongrád M. Ig. 2003. 82 p.

A szegedi Tömörkény István Gimnázium Művészeti Szakközépiskola és Kollégium évkönyve, 1897-1997. Vál. és szerk. Ádám Zsolt-Hunyadi Csaba. Szeged. Tömörkény I. Gimn. 1997. 485 p.

A szegedi Tömörkény István Gimnázium és Szakközépiskola jubileumi évkönyve, 1897-1972. Összeáll. Kiss László. Szerk. Diós József. Szeged. Tömörkény I. Gimn. 1972. 122 p., XVI t.

A Szegedi Tudományegyetem Belgyógyászati Klinikájának története. Szerk. Lonovics János-Fazekas Tamás-Varró Vince. Bp. Akad. K. 2003. 300 p.

A Szegedi Tudományegyetem évkönyve. 2000-2003., 2003-2005. Kiadja Szabó Gábor. Szeged. SzTE. 2005-2006. (Korábban József Attila Tudományegyetem)

A Szegedi Tudományegyetem múltja és jelene 1921-1998. Szerk. Szentirmai László-Ráczné Mojzes Katalin. Szeged. JATE. 1999. 517 p., 24 t.

Szegedi útmutató. Összeáll. Czapik Gyula. Szeged. Endrényi. 1909. 39 p., 2 t.

Szegedi útmutató és tanácsadó. Szerk. Szabó Géza-Kemény László István. Szeged. Árpás Ny. 1937. 146 p.

Szegedi Ünnepi Hetek, 1973. Szerk. Novák András. Fotók Fejér Levente, Somogyi Károlyné, Keleti Éva. Szeged. Városi Tanács VB. 1973. 52 p.

A szegedi vízvezeték ügye. Közread. Szeged Szabad Királyi Város. Szeged. Engel Adolf. 1887. 54 p.

A szegedi zsidó polgárság emlékezete. Szerk. Zombori István. A kötet fényképeit kész. Dömötör Mihály. Szeged. Móra F. Múz. 1990. 200 p., 5 t.fol.

273
 

Szelesi Zoltán: Szeged képzőművészete. Szeged. Móra F. Múz. 1975. 355 p. (MFMÉ 1972-1973/2.)

Szentemberek - a vallásos élet szervező egyéniségei. Szerk. Barna Gábor. Szeged. Néprajzi Tanszék-M. Néprajzi Társ. 1998. 395 p. (Szegedi vallási nép­rajzi könyvtár, 1.)

Szent-Györgyi Albert. Dokumentumok, riportok. Írták Bay Zoltán, Dénes Gábor, Nagy Ferenc, Wisinger István. Bp. Akad. K. 1989. 370 p. (Egyéniség és alkotás)

Szentirmai László: A szegedi ifjúsági klubok helyzete és problémái 1979-ben. Szeged. Gépirat. é. n. 120 p.

Szentirmai László-Papp Ignác-Pető Zoltán: Nagyüzemi munkások Szegeden. Szeged. MJV Tcs. Műv. Oszt. 1982. 420 p.

Szesztay László: A Szeged-alsótanyai gazdasági vasút. Bp. Pártia. 1910. 38 p.

Szigeti Kilián: Régi magyar orgonák 6. Szeged. Bp. Zeneműkiadó. 1982. 298 p., 28 t.

Szilágyi Gábor-Káposztás István: A Szegedi Kenderfonógyár története 1877-1977. Szeged. Kenderfonó és Szövőip. Váll. 1976. 236 p.

Szilágyi György: Ahogy a torony alatt láttam és megéltem... Szemelvények Szeged XX. századi közigazgatás-történetéből. Szeged. Csongrád M. Lev. 2003. 299 p. 8Tanulmányok Csongrád megye történetéből 33.)

Szlavkovszky László Imréné: A Szeged melletti Fehér-tó halászati szakszókincse. Bp. ELTE. 1987. 43 p. (Magyar csoportnyelvi dolgozatok 37.)

Szmollény Nándor: A középkori Szeged műveltsége. Caspar Fraxinus (Körösi) de Zegedinus levelezése Nádasdi Tamás nádorral (1553-1562). Szeged. Engel L. Kny. 1910. 199 p., 2 mell.

Szmollény Nándor: A szegedi kisdedóvó intézetek félszázados története. Szeged. Endrényi Imre. 1897. 273 p.

Szmollény Nándor: A szegedi magyar nemzeti színészet százéves története. Bp. Ráth Mór. 1906. 217 p.

"...szolgálatra ítéltél...". Bálint Sándor emlékkönyv. Szabó Ferenc és Szabó Magdolna közreműködésével szerk. Barna Gábor. Szeged. Lazi K. 2004. 404 p.

274
 

Szöged hírös város. A Szegedi Szabadtéri Játékok. Összeáll. a szegedi Tömörkény István Gimnázium és Szakközépiskola Ifjúsági történelmi szakköre. A munkát irányította Oltvai Ferencné. Sajtó alá rend. Kiss László. A metszeteket rajzolta Kopasz Márta... Szeged. Tömörkény I. Gimn. 1969. 81 p., 32 t.

Szüts Mihály: Szeged mezőgazdasága. Szeged. Traub B. és Társa. 1914. 465 p.

A szülőföld kötelez. Bartók Béla és Szeged. A kötetet szerk. és tervezte Tandi Lajos. Szeged. Bába K., 2006. 231 p.

T. Knotik Márta: A Csongrád megyei fényképészet fénykora (1880-1896). Első rész: Szeged = Móra Ferenc Múzeum Évkönyve. Történeti tanulmányok. Studia Historica 2. Szeged. Móra F. Múz. 1999. p. 375-437.

T. Knotik Márta: Kávéházak, vendégfogadók, korcsmák és bormérések Szegeden a XIX. században = Móra Ferenc Múzeum évkönyve Történeti tanulmányok 5. Szeged. Móra F. Múz. 2002. p. 57-96.

T. Molnár Gizella: Klebelsberg az iskolaépítő. Szeged. Szerző. é. n. 135 p.

T. Molnár Gizella: Tanárképző Főiskola Szegeden, 1928-1993. Főiskolánk a szege­di sajtó tükrében. Repertórium. Szeged. MJV Önkorm.-Szegedért Alapítvány-Délmagyarország. 1993. 191 p.

Takáts Endre: Gr. Nádasdy László csanádi püspök (1662-1729). Szeged. n. n. 1943. 145 p. (Értekezések a M. Kir. Horthy Miklós Tudományegyetem Magyar Történeti Intézetéből 2.)

Tamasi Mihály: Polgárosodás régen és most. Riportok, portrék, tanulmányok. Szeged. Bába és Társai Kft. 1999. 236, 4 p. (A Tisza hangja 24.)

Tamasi Mihály: A régi, szegedi gazdasági elit (1870-1944). Szeged. Bába és Társai Kft. 2001. 160 p. (A Tisza hangja 101.)

Tamasi Mihály: Szegedi gondolkodók a totalitárius rendszerekről (1935-1979). Szeged. Bába K. 2004. 138 p.

Tamasi Mihály: Társadalmi és politikai változások Szegeden 1939-1949 között. Szeged. Bába K. 2004. 190 p. (Tanulmányok Csongrád megye történetéből 34.)

Tamasi Mihály: Új gazdasági elit Szegeden. Szeged. Bába K. 2003. 95 p.

275
 

Tanárképző Főiskola Szegeden, 1928-1993. Főiskolánk a szegedi sajtó tükrében. Repertórium. Szerk. T. Molnár Gizella. Szeged. Szegedért Alapítvány-Délmagyarország. 1993. 191 p.

Tápai Antal. Szerk. László Anna. Szeged. Móra Ferenc Múz.-Tápai Antal Emlék­alapítvány, 2005. 128 p.

Tápay-Szabó Gabriella: Szeged erkölcsei a XVIII. században. Gyoma. Kner Izidor Kny. 1933. 85 p. (Kolozsvár-szegedi értekezések a magyar művelődéstörténelem köréből 21.)

Tasnádi Róbert: A szegedi Fehértó halgazdasága. A régmúlttól 1990-ig. Szeged. Szegedi Mezőgazd. Termelő és Szolgáltató Kft. 1997. 168 p.

Terhes Sándor-Nagy István: "Lófejűek, pöfögők" a vaspályán. Szemelvények a száz éve indult szegedi lóvasút történetéből. Szeged. Szegedi Közlekedési Váll. 1985. 80 p., 26 t.

Terhes Sándor: Omnibusztól trolibuszig. Szegedi Közlekedési Vállalat a tömegközlekedés szolgálatában. Szeged. Szegedi Közlekedési Váll. 1979. 33 p., 16 t.

A Tisza ezüstszalagján. Tízéves a Szegedért Alapítvány. Szerk. és tervezte Tandi Lajos. Szeged. Szegedért Alapítvány. 1999. 114 p.

Tisza-parti staféta. A szegedi Tanárképző Főiskolán végzett írók, költők, képző- és iparművészek albuma. Szerk. Döbör András. Az életrajzokat összeáll. Bába Nándor. Szeged. "Ages Quod Agis" Kht., 2005. 303 p.

Tíz év krónikája. Televíziózás Szegeden, 1976-1986. Szerkesztő-tervező Tandi Lajos. Szeged. MTV Szegedi Stúdió. 1986. 83 p.

Tíz évesek lettünk. Arany János Általános Iskola, 1999-2000. Szerk. Kocsik Lászlóné. Szeged. Arany J. Ált. Isk. 2000. 68 p.

Tonelli Sándor: A franciák Szegeden 1918. december-1920. március. Szeged. M. Kir. Ferenc József Tudegy. 1939. 62 p. (Acta Universitatis Szegediensis Tom. VII. Fasc. 1.)

Tonelli Sándor: Szeged. Ismertető a város múltjáról és jelenéről, kultúrájáról és közgazdaságáról. Szeged. Délmagyarország Rt. 1926. 120 p.

Tonelli Sándor: A Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara ötven éves története, 1890-1940. Szeged. Széchenyi Ny. 1940. 107 p.

276
 

Tonelli Sándor: A szegedi Lloyd-Társulat ötven éves története (1867-1917). Szeged. Lloyd-Társ. 1918. 67 p.

Torkos Róbert-Oláh Tamás: A szegedi zsinagógák és a város zsidósága. Szeged. Temetkezési Kft. 1997. 64 p.

Tóth Attila: Szeged szobrai és muráliái. Szeged. Csongrád M. Lev. 1993. 446 p. (Tanulmányok Csongrád megye történetéből 20.)

Tóth Béla: Elhangolt hegedűk. Ötvenéves volt a Szegedi Hangszergyártó Kft. 1953-2003. Emlékkönyv. Szeged. Bába K., 2006. 155 p.

Tóth Béla: A szegedi nagyárvíz képeskönyve. Szeged. MJV Tcs. VB Műv. Oszt. 1979. 215 p.

Tóth Béla: Szegedi regélő. Céhmesteri irományok 1810-1949-ig. Egy öreg asztalosmester emlékezései. Előszó Gyuris György. Szeged. Somogyi-kvt. 1999. 280 p.

Tóth Béla: Tudósítások a török kori Szegedről. Szeged. Bába K. 2003. 88 p.

Tóth Ede: Szeged város népképviselete az országgyűlésben 1860-1918 (Első rész) = Tanulmányok Csongrád megye történetéből 8. Szeged. Csongrád M. Lev. 1984. p. 161-252.

Tóth Ferencé: Fricsay Ferenc emlékezete. Szeged. Somogyi-kvt. 1989. 87 p.

Történetek a szegedi betyárvilágból. A kötet anyagát vál. Bálint Sándor. Szerk. Krajkó András. Szeged. Tiszatáj-Magvető. 1961. 246 p. (Tiszatáj irodalmi kiskönyvtár)

Tudós tanárok. Értekezések a szegedi főreáliskola, Baross Gábor Gimnázium évkönyveiből. Vál. Kellner János. Szerk., bev. Péter László. Szeged. Somogyi-kvt. 1994. 180 p.

Ujlaki Antal: Szeged a forradalomban és a nemzeti föltámadásban. Krónikás adatok. Szeged. Városi Ny. és Kvk. Rt. 1921. 160 p.

Ujlaki Antal: Tisza Lajos és Szeged. Szeged. Endrényi Lajos Kny. 1910. 192 p.

Újszászi Ilona: A szabadság pillangója. 1956 Szegeden, az egyetemen. Emlékezések, írások, dokumentumok. Szeged. Belvedere. 2006. 435 p.

Az Újszegedi Szövőipari Vállalat 100 éve. Szerk. Reigl Endre. Szeged. Szövőip. Váll. 1988. 59 p., 48 t.

277
 

Útmutató. (Millenniumi évkönyv) Szeged város nevezetesebb és kiemelkedő részeinek leírásával, a városi tisztikar... stb. pontos név- és lakjegyzékével. Összeáll. Weinmann Antal. Szeged. Endrényi Imre. 1896. 93 p.

Vág Sándor: Szegedi Nyomda a 16. században. Szeged. Egyetemi kvt. 1954. 16 p. (A Szegedi Egyetemi Könyvtár kiadványai 26.)

Varga András: A szeged-alsóvárosi ferences rendház könyvtára, 1846. Szeged. Scriptum. 1998. 139 p. (Olvasmánytörténeti dolgozatok 8.)

Varga András: A Szegedi Minorita Könyvtár a XVIII. században. Szeged. Scriptum. 1991. 41 p. (Olvasmánytörténeti dolgozatok 2.)

Varga Ferenc: II. Rákóczi Ferenc kora Szegeden. Kuruc világ. Szeged. Endrényi Imre Kny. 1906. 72 p.

Varga Ferenc: Szeged város története I. A legrégibb időtől a török foglalásig. Szeged. Burger Zsigmond özvegye. 1877. 314 p.

Varga József: A szegedi Dóm tér. Szeged. MJV Tcs. VB Műv. Oszt. 1976. 157 p.

Varga Papi László: Zsidó magyarok Szegeden. Löw Lipót és Löw Immánuel. Szeged. Bába K. 2002. 75 p.

Varró Vince: Zárójelentés. Bp. T-Twins K. 1996. 251 p.

Vass Előd: A szegedi és csongrádi náhije 1548. évi török adóösszeírása = Tanulmányok Csongrád megye történetéből IV. Szeged. Csongrád M. Lev. 1979. p. 5-80.

Vass Előd: A szegedi náhije 1553-1554. évi török adóösszeírása = Tanulmányok Csongrád megye történetéből VI. Szeged. Csongrád M. Lev. 1982. p. 67-95.

Vass Károly: A Szeged-Csongrádi Takarékpénztár alapításának és ötvenéves fennállásának története. Szeged. Bába Sándor Kny. 1896. 111 p.

Vass Mátyás: Szeged szab. kir. város községi iskolái és kisdedóvó intézetei, 1896. Kapcsolatban az olvasás és írástanítás történetével. Szeged. Endrényi Lajos. 1898. 161 p.

Vasvári Pál Közgazdasági Szakközépiskola Emlékkönyv 90. Szerk. Basáné Szabó Rozália. Szeged. Vasvári P. Szakközépisk. 2002. 87 p.

278
 

Vaszy Viktor emlékezete. Szerk. Gyuris György-Papp Györgyné. Az életrajzot írta Meszlényi László. Szeged. Somogyi-kvt. 1993. 203 p.

Vedres István: A sivány homokság használhatása. Szeged. Grünn Orbán. 1825. 140 p., 2 lev., 10 t.

Veress D. Csaba: A szegedi vár. Bp. Zrínyi K. 1986. 194 p., 28 t.

A világosság fiai. Szemelvények a 135 éves szegedi szabadkőművesség történeté­ből, 1870-2005. Összeállította a szerkesztőbizottság Takács János et al. Szeged. Bába K. és Árpád a Testvériséghez Páholy. 2005. 156 p. 34 t.

Vincze Sándor: Szeged város gazdaságpolitikája a XVIII. század első felében. Baja. Corvin Ny. 1942. 34 p.

A volt Magyar Királyi szegedi 5-ös honvédek világháborús emlékalbuma. Összeáll. Réti Béla. Szeged. Ablaka György. 1933. 296 p.

A zeneművelés Szegeden. Összeáll. Lugosi Döme. Szeged. Szab. Kir. Város. 1929. 111 p.

Zolnay László: Egy szegedi polgár a 19. században. Id. Gál Ferenc, 1824-1898. Szerk. Lengyel András. Szeged. Móra F. Múz. 1985. 30 p., 15 t. (Szeged művelődéstörténetéből 1.)

Zombori István: Szeged, Fekete-ház. Szerk. Dercsényi Balázs. Fképek Dömötör Mihály. Rajz Fári Irén. Bp. TKM Egyesület. 1991. 16 p. (Tájak-Korok-Múzeumok Kiskönyvtára 422.)

Zombori István: Szeged, Reök palota. Szerk. Dercsényi Balázs. Fképek Dömötör Mihály. Rajz Tipity János. Bp. TKM Egyesület. 1994. 16 p. (Tájak-Korok-Múzeumok Kiskönyvtára 499.)

A Zrínyi Ilona Általános Iskola millenniumi évkönyve. Az évkönyv szer­kesztői Balogh Kinga et al. Szeged. Zrínyi Ilona Alapítvány. 2000. 143 p.

279
 

A környező településekre vonatkozó legfontosabb szakirodalom, amelyekben számos szegedi vonatkozású adat található


Algyő és népe
. Tanulmányok. Szerk. Hegyi András. A névmutatót összeáll. Gyuris György. Szeged. Somogyi-kvt. 1987. 460 p., 76 t.

Átokházától Ásotthalomig. Fejezetek a község történetéből és népéletéből. Szerk. Juhász Antal-Szécsy György. A rajzokat Kratochwill Mátyás kész. Ásotthalom. Községi Tcs. 1970. 99 p., XX t.

Blazovich László: Magyarország történeti statisztikai helységnévtára 5. Csongrád megye. Bp. KSH. 1995. 150 p. (Magyarország megyéinek történeti statisztikai helységnévtára, 5.)

Bordány község története. Szerk. Kanyó Ferenc. Bordány. Község Önkorm. 2000. 234 p., 32 t.

Csanád egyházmegye jubileumi évkönyve 1980. Összeáll. Szilas József. Szeged. Csanád Egyházmegye. 1980. 219 p.

A Csanádi Egyházmegye papságának névtára, 1961. Szeged. Csanád Egyházmegye. 1961. 66 p.

Csongrád megye építészeti emlékei. Szerk. Tóth Ferenc. Szeged. Csongrád M. Önkorm. 2000. 759 p.

Csongrád megye forradalmi harcosainak életrajzi gyűjteménye. Szerk. Rácz János. Szeged. MSzMP Csongrád M. Biz. 1973. 110 p.

Csongrád megye népművészete. Szerk. Juhász Antal. Bp. Európa. 1990. 609 p. (Népművészeti örökségünk)

Három folyó mentén. Csongrád megye millenniumi albuma. Szerk. Blazovich László-Marosvári Attila. Fotókat és reprodukciókat kész. Dömötör Mihály et al. Szeged. Csongrád M. Önkorm. 2001. 196 p.

Kiskundorozsma. Tanulmányok. Szerk. Kövér Lajos-Tóth Sándor László. A névmutatót összeáll. Gyuris György, Lovászi Józsefné. Szeged. Somogyi-kvt. 1995. 750 p., 86 t.

Kistelek története. A kezdetektől 1970-ig. Szerk. Blazovich László. Kistelek. Város Önkorm. 1991. 781 p., 80 t.

280
 

Mórahalom. A település földje és népe. Szerk. Juhász Antal. Mórahalom. Város Önkorm. 1992. 588 p.

A munkásmozgalom Csongrád megyei harcosainak életrajzi lexikona. Főszerk. Antalffy György. Szerk. Kanyó Ferenc-Rácz János. Szeged. MSZMP Csongrád M. Biz. 1987. 510 p.

Öttömös. A település földje és népe. Szerk. Juhász Antal. Öttömös. Község Önkorm. 1998. 378 p., 10 t.

Pál József: Békepapok. Katolikus békepapok Magyarországon, 1950-1989. Bp. Egyházfórum. 1995. 265 p.

Röszke földje és népe. Szerk. Péter László. Szeged. Önkormányzat. 1996. 504 p.

Ruzsa története és népélete. Szerk. Marjanucz László. Szeged. Juhász Ny. Kft. 2001. 429 p.

Szatymaz földje és népe. Szerk. Péter László. Szeged. Szatymaz város Önkorm. 2002. 748 p.

Szécsy György: Képek Mórahalom múltjából és jelenéből. Fotó Lőcsey Árpád, Szabó Vilmos. Mórahalom. Községi Tcs. 1957. 99 p., 16 t.

Szőreg és népe. Tanulmányok. Szerk. Hegyi András. Ford. Ocskó Olga. A névmutatót összeáll. Raffay Ernőné. Szeged. MJV Tcs. VB. 1977. 403 p., 80 t.

Sztriha Kálmán: Kiskundorozsma története. Kiskundorozsma. Község. 1937. 358 p.

T. Knotik Márta: A Csongrád megyei fényképészet kezdetei (1859-1879) = Móra Ferenc Múzeum Évkönyve 1978-79/1. Szeged. 1979. p. 113-172.

Tanulmányok Kistelek történetéből és népéletéből. Szerk. Juhász Antal. Kistelek. Nagyközség. 1976. 554 p., 22 t.

Tápé története és néprajza. Szerk. Juhász Antal. Tápé. Községi Tcs. 1971. 911 p.

Üllés története és népélete. Szerk. Marjanucz László. Hely- és névmutatót összeáll. Saliga Lászlóné. Szeged. Juhász Ny. Kft. 2004. 527 p.

Vicsay Lajos: Kistelek története. Kistelek. Nagyközség. 1929. 230 p., 62 t.

281
 

Válogatott dokumentumok Csongrád megye munkásmozgalmának történetéből, 1868-1917. Szerk., a bevezetést és a dokumentumok jegyzeteit írta Gaál Endre. Szeged. MSZMP Csongrád M. Biz. 1980. 469 p.

Válogatott dokumentumok Csongrád megye munkásmozgalmának történetéből, 1917-1919. Szerk., a bevezetést és a dokumentumok jegyzeteit írta Gaál Endre. Szeged. MSZMP Csongrád M. Biz. 1969. 587 p.

Válogatott dokumentumok Csongrád megye munkásmozgalmának történetéből, 1919-1944. Szerk. és a bevezetést írta Serfőző Lajos. Szeged. MSzMP Csongárd M. Biz. 1977. 807 p.

Válogatott dokumentumok Csongrád megye munkásmozgalmának történetéből (1944-1945). Szerk. Rácz János. Szeged. MSzMP Csongrád M. Biz. 1970. 787 p.

Válogatott dokumentumok Csongrád megye munkásmozgalmának történetéből (1944-1948). Szerk. Rácz János. Szeged. MSzMP Csongrád M. Biz. 1981. 585 p.

Zákányszék földje és népe az ezredfordulón. Szerk. Duró Annamária. Zákányszék. Község Önkorm. 2001. 232 p.


Periodikák


Acta Historica
. 1961-. Acta Universitatis Szegediensis. Kiad. Szegedi Tudományegyetem.
Előbb: Sectio Historica. Történelem 1957-1960., Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae. Acta Historica 1963-2000. Acta Universitatis Szegediensis. Acta Historica 2001-.

Csongrád megyei Honismereti Híradó. Szerk. a Szerk. Biz. Szeged. Kiad. a HNF megyei Biz., Megyei Tanács Műv. Oszt., Csongrád m. Műv. és Módszertani Közp. Ind. 1970. Utolsó: 1991.

Dél-alföldi évszázadok 1-20. Szeged. 1985-2004.

A Magyar Szocialista Munkáspárt Csongrád megyei Bizottásga Oktatási Igazgatóságának Évkönyve, 1972-1985. Szerk. Rácz Lajos, Kanyó Ferenc. Szeged. 1972-1985.

282
 

A Móra Ferenc Múzeum évkönyve. Szeged 1956-. Megjelenés évente.
Egyéb kötetei könyvként kereshetők.
Szétvált a következő szekciókra:
A Móra Ferenc Múzeum évkönyve. Studia archaeologica. 1995-.
A Móra Ferenc Múzeum évkönyve. Studia ethnographicae. 1995-.
A Móra Ferenc Múzeum évkönyve. Történeti tanulmányok. 1995-.
A Móra Ferenc Múzeum évkönyve. Természettudományi tanulmányok. 1999-.
Irodalom- és művészettörténeti tanulmányok. 1997-.

Múzeumi kutatások Csongrád megyében. Kiad. a Csongrád Megyei Múzeumok Igazgatósága, Szeged. 1979-. Megjelenés 1993-ig évenként, később rendszertelenül.

Szeged. A tanács közlönyének várospolitikai melléklete. 1988-. Fel. szerk. Tandi Lajos
Alcímváltozás:
1990-1991. A város folyóirata.
1992. Várostörténeti, kulturális és közéleti magazin.
1993- A város folyóirata.
Megjelenés: negyedévenként. Megjelenés-változás: 1989-1991 kéthavonként. 1992- havonként.
Többszöri kiadóváltozás.

Szegedi Műhely. Helyismereti szemle. 1990-. Kiad. a Somogyi-könyvtár.
Alcímváltozás: 1999-: Várostörténeti szemle.
Előbb: Szegedi Könyvtári Műhely, 1985-1989. Somogyi-könyvtári Műhely, 1973-1984.

A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1963-1981. Szeged.
Utóbb: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1983-.

Tanulmányok Csongrád megye történetéből 1-35. Szeged. 1977-2004.