Tartalom
Főoldal


315
 

3
7
11
     1. A névtelenek
11
15
23
IV. KÖZÉPKOR (1000–1543)
27
     1. Köztörténet
27
27
29
31
37
     4. A város igazgatása
43
     5. A városi élet
46
50
53
V. A török hódoltság kora (1543–1686)
57
     1. Városkép
57
     2. Népesség
59
60
61
64
67
VI. Az újrafelemelkedés kora (1686–1849)
71
     1. Köztörténet
71
          a) A vár és város felszabadulása
71
73
74
78
     3. Városkép
79
79
          b) Új város születése
85
          c) A szegedi határ kialakulása
89
     4. Népesség
93
96

316
 

     6. Városigazgatás
101
          a) Tanács
101
          b) A városi törvényszék
102
          c) A boszorkányper
103
105
116
123
     1. Köztörténet
123
126
126
128
          c) Az árvízet követő építkezések
132
134
136
          a) A népesség alakulása
136
          b) Társadalom
140
               – A nagypolgárság
142
               – A középréteg
145
               – A kispolgárság
146
               – A dolgozó osztályok
147
               – A parasztság
148
150
150
          b) A város végrehajtó közegei, a magisztrátus
151
155
          d) A külterület igazgatása
158
160
          a) Mezőgazdaság
160
               – Földművelés
160
               – Állattenyésztés
163
               – Gyümölcstermesztés
164
          b) Ipar
166
               – Nagy- és középipar
166
               – A kisipar
170
          c) Kereskedelem és bankélet
173
174
          a) Az iskolák
174
               – A népoktatás
175
               – Középiskolák
177
               – Egyéb középiskolák
179
          b) A felsőoktatás
182
          c) Közművelődés, művészetek
184
187
     1. Köztörténet
187

317
 

192
     3. A város társadalma
199
205
212
          a) Ipar
212
          b) Mezőgazdaság
214
          c) Kereskedelem
218
220
          a) Iskolák
220
          b) Művelődés, művészetek
223
225
229
229
233
234
237
283
315
ILLUSZTRÁCIÓK