Mutató
Főoldal


A B C D E F G H I J K L M N Ny O Ö P R S Sz T U Ü V W Z Zs


283
 

Abádi Benedek 67
Aba-Novák Vilmos 135 185
ABC áruházak 219
Ábrahám András 193
Ábrahám Antal 190
Ábrahám család 98 202
Ábrahám József 98
Abrudbánya (Abrud, Románia) 15
Ada-csoport 14
Ádám László 184
Adler család 88
Adriai-tenger 9 145
Ady Endre 154
Ady tér 9
Agárdy Gábor 184
Ahmed pasa 40 41
Ahmed szerdár-pasa 72
Aigner család 102 143
Aigner (Rengey) Ferdinánd = Rengey (Aig­ner)
     Ferdinánd
Aigner-telep (Béke-telep) = Szeged–Rókus
Aigner-telepi községi iskola 176
Ajtony magyar törzsfő 24 25
Akács (Torontál vm.) 95
Ákos mester 19
Albánia 206
Albert magyar király 30
Alboin longobárd király 20
Aldobolyi Nagy Miklós 179
Al-Duna 15 16 19 25 28
Alföld 7 9 11 13–18 20 23 37 40 46-48 53 57 59      63 69 71 79 80 88 92 93 113 129 131 149
     158 161 164 166 174 198
Alföldi Mezőgazdasági Intézet 224
Alföldi Tanítóegylet 176
Alföldi Vasút 126 128
     gépjavító üzeme 170
alföldi vonaldíszes kultúra 12
Algyő 34 90 94 198 199 211 216 217
Algyői
     Pallavicini uradalom 98
     Tisza-híd 126
     út 130 234
Alibunár (Alibunar, Szerbia-Mon­te­neg­ro) 117
Alibunári-mocsár 8
Alkotmány Tsz 215
Állami Áruház 218
Állami Felső Ipariskola 180
Almási János 90
Almási Tibor 25
Alpár 24 121
Alpok 7 10 27
alsóbalástyai tanyai iskola 175 176
Alsó-kikötő sor 196
Alsóközpont 159 207
Alsótanya 158
Alsó-Tisza-part 104 129 131 215
Alsóváros = Szeged–Alsóváros
Alsóvárosi
     Gazdasági Egyesület 106
     községi iskola 176
     közvágóhíd 236
     templom 73 83 105 112
     zárda leányiskolája 176
Ambrus bíró 229
Amerika 138 162 167 168
Amfóra raktárbázis 220
284
 

Andalúzia (Andalucía, Spanyolország) 18
András bíró 229
András magyar király, III. 31
András szegedi bíró fia, Simon 52
Andrássy István 74
Anglia 115
Angol–Magyar Jutafonó- és Szövőgyár Rt. 168
Angol–Magyar Jutagyár telepe = Szeged–Rókus
Angyal utca 33 52
Annus-ér 9
Anonymus, Béla király jegyzője 23 24
Antalfy Lajos 180
Antunovics, Ivan 108
Ányás 94
Apajpuszta 217
Apáthy István 183
APEH székház (DÉLÉP iroda) 194
Apor-kódex 52
Apró Ferenc 108
Aracs (Vranjevo, Szerbia-Montenegro) 94
Arad (Arad, Románia) 27 74 79 80 82 95 96 113
     117 142 170
Arad megye 205
Aradi vértanúk tere 135
     (Gizella tér) 135
Aral-tó 19
Aranka utca 130
Aranka-ér 8 78
Arany János utca 81
Arany Sas fogadó (szálló) 106 169
Ardarich gepida király 19
Arady Lajos 191
Arleth Ferenc 127
Árokhát út 33
Árpád fejedelem 114
Árpád tér 127
Árpádhalom 14
Árpádházi Boldog Margit Leánygimnázium 180
Árvay Erzsébet 183
Ásotthalom 14 15 175 182
 
     Szent Erzsébet iskola 175
     (Várostanya) 207
Ásotthalmi Erdészet 218
Asszonyfalva = Szeged–Felsőváros
Asszonyszállás 65
Atka 217
Atlanti-óceán 19
Átokháza 65 90 158 164 165 175
Átokházi
     kapitányság 175
     tanyai iskola 175
Áts Vilmos 191
Attila hun király 19 112
Attila utca 193
Auer Lajos fényképész 173
Aurélháza (Răuţi, Románia) 95
Ausonius római költő 17
Ausztria 127
Ázsia 20 138

Bába Antal 116
Bába Ferenc 99
Babarczi János 230
Babarczy család 102
Babeş, Victor 108
Babeş-Bólyai Egyetem 108
Babits Mihály 178 185
Bábolna 215
Bacho Viktor 132 133
Bach-rendszer 123
Back Bernát 143 166
Back család 142
Back-féle malom 166 167
Bács (Bač, Szerbia-Montenegro) 48 61
     vára 26
Bács megye 26 55
Bács-Bodrog megye 170
Bácska 12 56 74 113 161 166 172 174
Bácskai Vera 85 95 227
Báden-péceli kultúra 14

285
 

Bagd = Gyula
Bainville József 89
Baja 40 85 170 207
Baján avar kagán 20
Bakay Nándor 167
Bakay Nándor utca 167 198
Bakay-gyár 167 170
Bakócz Tamás esztergomi érsek 53 54
Bakony 13
Baks 20
Baktó = Szeged–Baktó
Baktói kiskertek = Szeged–Baktó
Balak 34
Balaki Benedek özvegye, Ilona asz-szony 32 43
Balanyi György 108
Balástya 158 165
     (Felsőközpont) 159 207
     (Gajgonya) 158
Balázs Béla 178
Bălcescu, Nicolae 120
Bálint Sándor 53 94 95 99 108 111-113 163 179
     203 223 226
Balkán 10–12 14 24 27 29 52 162 164 226
Balla Antal 86 88
Balla Sándor 183
Ballagi-tó 32 92
Ballagitó 163
Baló József 183
Balog utca (Új Boldogasszony utca) 34
Baloldali Blokk 188
Bálóné vendéglője 169
Bán család 202
Bánát 8 12 82 113 161 166 172 174 175
Banatisches Maut-Haus (vámház) 82
Bánfi birtok 39
Bánfalva 34 39 198
Bánfalva utca 52 66
Bánki Donáth 186
Banner János 139
Bánomkert 92
Bánság 76 91 119 142
Bányai család 202
Barabás Zoltán 186 224
Bárány Ignác 176 179
Baranya megye 47 64
Barcza János 230
Bárkányi család 201
Barkóczi Ferenc 72
Baross Gábor Gimnázium 178 220 221
Baróti Dezső 183 190
Barta család 202
Barta János 227
Bártfa (Bardejov, Szlovákia) 51
Bartha család 38
Bartha László 232
Bartók Béla tér 173 193
     (Valéria tér) 173 193
Bartos család 202
Basilius István 69
Baskíria (Oroszország) 18
Báta 64
Báthori István erdélyi fejedelem és lengyel király 25
     30 40
Bátka Tamás 52
Bátori Mária 115
Batthyány-kormány 117
Baumgarten Sándor 133
Baumhorn Lipót 133
Bay Zoltán 183
Beatrix magyar királyné 52
Beaulaincourt, F. C. de, francia térképész 80
Béba (Ó-Béba, Óbéb, Beba Veche, Románia) 94
Bebrits Lajos 221
Beck család 202
Becker Vendel 179
Bécs (Wien, Ausztria) 39 50 71 73 75 82 99 111
     126 166 173
Becse = Óbecse
Becsey család 202
Bécsi körút 130 198
Bedzsák tatár vezér 28

286
 

Bega 8 19 78
Bégaszentgyörgy (Žitište, Szerbia-Montenegro) 94
Béke I. Tsz 215
Békélési Tervezet 120
Béke-telep (Aigner-telep) = Szeged–Rókus
Békés 168
Békés megye 89 124 152 172 199
Békéscsaba 129 142
Bél Mátyás 87
Béla magyar király,
     III. 27
     IV. 27 28 31
Belgrád (Beograd, Serbia-Montenegro) 84 142
Belsőbaktói ONCSA-telep = Szeged–Felsőváros
Belszőreg = Szőreg
Belváros = Szeged–Belváros
Belvárosi
     híd 9 129 132 193
     községi fiú iskola 176
     községi leány iskola 176
Benedek László 224
Bénihalasa 65
Benyák Bernát 108 109
Bercsényi Miklós, ifj. 72
Berczeli A. Károly 183
Bérczy Antal = Szilber (Bérczy) Antal
Bérczy család 102
Bereg megye 78
Beregfalva 217
Berlini körút 130
Béró Jánosné 99
Béró-ház 88
Berta Tibor 175
Bertalan bíró 229
Bertalan híd 198
Bertrandon de la Brocquere 32 34 68
Berzaszka (Berzasca, Románia) 98
Berzeviczy Gergely 78
Besenyőhalom = Szentes–Besenyőhalom
Beszédes József 108
Bethlen Gábor Kör 183
Bethlen utca = Szent-Györgyi Albert utca
Bibó István 205 223
Biczó György 232
Bierbauer Mihály 99
Bihar megye 27
Bilicsi Tivadar 184
Bilisics puszta 90
Bite család 91
Bitskey Károly 190
Bizánci Birodalom 21
Blazovich László 3–6 41 232 233
Bobalits-telep I. II. = Szeged–Újszeged
Bocskai János 196
Bodó család 202
Bódogh János 178
Bodoglár 65
Bodon 160 163
Bodony 24 25 91
Bodrogkeresztúri kultúra 13
Bodrogköz 8
Bognár Cecil 221
Bója Gergely 176
Bojárhalom = Domaszék–Bojárhalom
Boldog Gizella
     Ipari Leányközépiskola 180
     r. kat. Nőipariskola 180
Boldogasszony
     kápolna 33 36
     sugárút 130
     utca 84 130
     vártemplom 35
Bologna (Olaszország) 51 80
Bónis György 223
Bontó József 108
Bonyhády (Perczel) István 124
Borbála magyar királyné, Zsigmond király felesége
    29
Borbás utca 34
Borbély család 201
Borbola Ferenc 104

287
 

Bordány 211
     -Mező dűlő 20
Borsod megye 63
Borvendég Béla 194
Boszorkánysziget 9 104 119
Botka László 232
Bottyán János kuruc brigadéros 73
Bozsó Bertalan 229
Bő nemzetség 38
Bőhm-telep = Szeged–Rókus
Börcsök család 91 202
Börtönőr-telep = Szeged–Rókus
Brankovics György 29
Branyiszkó (Pod Braniskom, Szlovákia) 117
Brassó (Braşov, Románia) 28
Brauswetter János 170 171 173
Bretagne (Franciaország) 16
Bruckner Győző 184
Brunszvik Teréz 175
Brüsszel (Bruxelles, Belgium) 167
Brüsszeli körút 130
Buda = Budapest
budafelhévízi fürdő 49
Budai István 55
Budai
     kapu 80 81
     út (sugárút) 130 131
Budapest 126 129 141 142 147 153 170 180
     184 190 196 206 213
     (Buda) 10 27-29 31-33 38 40-45 48-50 54
        57 59 65 71 73 74 76 79 85 95 96 114
        119 173 175
     (Pest) 42 50 54 57 59 76 78 79 85 95 96 110
         114-116 153 154 166 167 173 177
Pest-Buda 85
Budapesti
     körút 197
     út 218
Buday György 183
Buday Mihály 89
Budó Ágoston 223
Budzsák (Horgos környéke) 94
Bugac 65
Bugyi István 148
Bulgária 206
Bulla Elma 184
Burebista dák törzsi vezér 16
Burger Kálmán 223
Burghardt, Jacob 225
Burkus család 202
Búza László 183
Búzapiac = Dugonics tér
Buzgány halma 90

Cambridge 183
Carpzov, Benedict 103
Catalaunum (Châlons-sur-Marne, Franciaország) 19
Cegléd 47 118
Centrum Áruház 219
Cesarini Julian 53
Cicero, Marcus Tullius 109
Cipőker raktárbázis 220
Cometh, Joseph 75 76 90 104
Corvin János 31
Csáktornya (Čakovec, Horvátország) 73
Csallóköz 81
Csanád 17 18 25
     (Marosvár) 24 25
Csanád megye 25 38 89 117 124 137 162 174
     205 207
Csanád nemzetség 25
     Telegdi főága 25
Csanád vezér 25
Csanád-Arad-Torontál közigazgatásilag egyelőre
     egyesített vármegye 205
Csanádi Püspökség 25 87 134 145
Csanádi utca 130
Csanádpalota 113 170
Csánk Elemér 193
Csantavér (Csantafejér, Čantavir,
     Szerbia-Montenegro) 48
Csányi János 235
Csanytelek-Újhalastó 15
Csaplár Benedek 108


288
 

Császár György 230
Császár János 229
Csávojszky János 88
Csehszlovákia 206
Csemegi Károly 108
Csemetekert 218
Csengele 20 65 90 158 159 164 207
     Feketehalom 14
Csengery János 183
Csepel Művek 142
Cseperke Máté 60 230
Cserepes 92
Cserni Antal 39
Cserni Jovan 39 40 54-56
Cserzy Mihály 108
Csikós semlyékje 90
Csíkváry Antal 225
Csillagbörtön 132
Csiszár testvérek 98
Csóka (Čoka, Szerbia-Montenegro) 94
Csólyos 65 90
Csongrád 8 21 33 118 147 176 234
     vára 26
Csongrád megye 23 26 28 38 39 63 75 89 91
     117 124 137 143 162 170 172 174 177 194
     199 207 213
Csongrád Megye Tanácsa 210
Csongrád Megyei Állami Építőipari Vállalat 193
Csongrád Megyei Levéltár 4 194
Csongrád vármegye = Csongrád megye
Csongrádi
     Haladás Tsz 217
     kapu 80
     országút 235
     sugárút 17 23 130 198 235
     sugárúti községi iskola 176
Csonka család 202
Csonka István 232
Csonka János 186
     Gimnázium és Szakközépiskola 222
     Műszaki Szakközépiskola és Kollégium 222
Csorva 158
Csorva csoport 15
Csorva puszta 90 92
csorvai tanyai iskola 175
Csorvay (Rieger) család 143
Csöpörketó 113
Csősztelek (Čestereg, Szerbia-Montenegro) 167
     168
Csuha Antal 117
Csupor nemzetség 28
Csúri Mihály 210
Csütörtök Boldizsár 62
Csütörtök juhosgazda 60
Csütörtök László 55
Czapik Gyula 108
Czestochowa (Lengyelország) 49 83
Czibak Imre 55
Czibula Antal 125
Czímer János 182
Czógler Alajos 182
Czógler Kálmán 178

Dacia tartomány 17
Dajka Margit 184
Dalmata, Giovanni 51
Damjanich János 117 119
Damjanovics Tódor 99
Dancsó János 104
Dani Ferenc 230
Dáni Ferenc
     főispán 88
     tanácsnok 123
Danner-telep = Szeged–Rókus
Danyiné Nagy Örzse 104
Dareiosz, I. perzsa király 15
Darvas József 189
Dávid Ferenc 69
Dávid János 230
Dávid-csillag 127
De la Croix Paitis = La Croix Paitis, de, francia
     térképész

289
 

De la Vergne = La Vergne, de, tábornagy
Deák Ferenc
     Gimnázium 194
     utca 17
Deák Menyhért 109
Deák Pál 229
Deák-párt 153
Debrecen 9 30 34 44-47 57 59 65 69 74 76 89
     93 95-97 105 158 162 173 182 209 219
Dejanovics Szíjjártó János 230
Dél-Alföld 4 12 14 58 74 166 185 223
Délalföldi Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság (DEFAG)
     218
Dél-Amerika 138
Dél-Dunántúl 64
DÉLÉP 196 214
     iroda (APEH székház) 194
Deliblát 8
     (Maxond homokpuszta) 8
Délkelet-Európa 14
Délmagyarország (napilap) 185 191
Délmagyarországi Közművelődési Egyesület
    (DEMKE) 175
Dél-Oroszország 13
Déltex raktárbázis 220
Dél-Tisza menti ÁFÉSZ 219
Dél-Tolna 64
Délvidék 40 53 54 78 85 94-96 108 109 113
    117-120 133 174 178 179 182
Deményi László 109
Demjén-ház 37
DEMKE = Délmagyarországi Közművelődési
    Egyesület
Demokrata Néppárt (DNP) 188
Dénes Leó 189 231 232
Dengezik, Attila fia 19
Denner család 202
Déri Miksa Gépipari Szakközépiskola 183
Dériné Széppataki Róza 110
Dernschwam, Hans 9
Derra Kálmán 119
Dervis bég 61
Deszk 12 14 39 40 143 211
Detta (Deta, Románia) 94
Dettre János 125 154
Deutsch palota 133
Dilthey, Wilhelm 225
Dinaridák 7
Divatszabóság 214
Divéky Adorján 49
Dnyeszter 15 19
Dobi István 189
Dobó István (Futó Dobó) 163
Dobosy Lajos 124
Dóc 128 211
Dohánygyár 214
Dohár Mihály 230
Dojvás juhosgazda 60
Dóm = Fogadalmi templom
Dóm tér 84 127 130 134 136 184 190 192 194
     Templom tér 86 106 135
Dományi Márk 109
Domaszék 158 207 211
     Bojárhalom 175
     Kunhalom 14 20
Domaszéki tanyai iskola 175
Domokos Ferenc 230
Dómus Áruház 219
Domus Cameralis (Kamarai ház) 82
Domus Praetoria (Városháza) 82
Domus Provianthaus (Éléstár) 81
Don Miguel ezred 117
Dorogi Imre 224
Dorozsma = Kiskundorozsma
Dorozsmai O. F. B.-telep = Szeged–Rókus
Dosics György 88
Dózsa család 202
Dózsa György 54 112
     iskola 84
     Tsz 215 216
     utca 133

290
 

Dózsa-féle parasztháború 54
Dömötör-templom tér 84
Dugonics Ádám 114
Dugonics András 108-110 112 114 115
     Kegyesrendi Gimnázium 177 220 221
Dugonics
     család 102
     Társaság 3 153 184
     tér 9 83 88 106 127 134 173 178 183
          (Búzapiac) 83 127
     utca 33
Dugonicsné Barak Margit 104
Duna 8 15 17 19 20 23 24 29 54 78 80 82 98 103
    128
     (Isztrosz) 15
     völgye 8
Dunaföldvár 74
Duna-medence 138
Dunántúl 13 19 27 72 74 93 164
Dunaszekcső 10
     Lugio 17
Duna–Tisza köze 15 17–19 21 26 28 55 62 65 93
Dunaújváros (Sztálinváros) 193
Dunaújvárosi
     Elemgyár 196
     Tervező Iroda 196

Ecsedi-telep = Szeged–Felsőváros
Ecsedi-láp 8
Ege Sándor 109
Égeikum 14
Eger 34 63 73 84 95
Egerváry Ignác 109
Egressy Gábor 110 118
Egyesült Államok 138
Egyiptom 15
Eisenstädter család = Enyedi család

Élelmiszeripari
     Főiskola 180
     Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet
          222
Ellák, Attila fia 19
Első Szegedi Cipőgyár Kft. 168
Első Szegedi Cipő- és Bőripari Vállalat 168
Első Szegedi Mechanikai Kefegyár Rt. 168
Engi homokja 90
Engi János 229
Ens folyó 21
Enyedi (Eisenstädter) család 143 144 173
Enyingi István 193
Eördögh Gáspár 229
Eördögh György 230
Eötvös István 230
Eötvös József 177
Eötvös József Gimnázium 222
Eperjes (Prešov, Szlovákia) 28 84
Építőipari Technikum = Vedres István Építőipari
     Szakközépiskola
Erdei Ferenc 183 184 189 205 216
Erdély 10 12 15 16 18 27 28 55 74 78 93 142
Erdélyi János 164
Erdélyi-hegység 8
Erdődy uradalom 90 94
Ereky István 183
Erkel Ferenc 115
Ernyi Mihály 110
Érsekújvár (Nové Zámky, Szlovákia) 168
Értő Gergely 229
Erzsébet magyar királyné, Albert felesége 29 30
Eső Péter 42
Észak
     -Afrika 18
     -Amerika 138
     -Erdély 28
Északi városrész 197
Eszéki Sebestyén 68

291
 

Esztergom 76
Ete, Ond fia 24
Eugénius-árok 80 81 86 136
Európa 15–21 72 103 125 126 130 133 138 140
         168 214
     Kelet- 21
     Közép-Kelet- 85 167
     Nyugat- 93 94 138
Európa nostra-díj 198
Európa Szálló (DÉMÁSZ székház) 133
Evlia Cselebi 58

Fábián Ferenc 191 192
Fadrusz János 154
Fa- és fémipari szakiskola 180
Fajka János 165
Falemezgyár 218
Faragó utca 193
Fark 94
Farkas Csaba 4 190
Farkas család 202
Farkas János 231
Farsang Lászlóné 212
Fazekas Ferenc 230
Fazékszer utca 58 66
Fehér Lajos 217
Fehértó 158 164
Fehértói Halgazdaság 218
Fehérvár = Székesfehérvár
Fekete ház 127 143
Fekete Ipoly 108
Fekete Mária (oltárkép, kegykép) 83 111 113
Fekete Sas
     fogadó (szálló) 83 106
     utca 82 88 133
Fekete Szabó János 46
Feketehalom = Csengele–Feketehalom
Feketeházy János 132
Feketeszél 158 175
Feketeszéli
     kapitányság 175
     tanyai iskola 175

Fekete-tenger 13 17
Félegyháza = Kiskunfélegyháza
Felgyő 24
Fellner, Ferdinand 133 184
Felmayer
     cég 167
     család 143
     textilgyár (bécsi) 173
     -féle kékfestő gyár 167
Felsőásotthalom 175
     Szent Ferenc iskola 175
felsőbalástyai tanyai iskola 175
felsőipariskola 180
Felsőkereskedelmi Fiúiskola = Kőrösy József
     Szakközépiskola
Felsőközpont = Balástya
Felsőtanya 158
Felső-Tisza-part 98 129 131
Felsőváros = Szeged–Felsőváros
Felszabadulás Tsz 215 216
Félszer utca 33
Felvidék 30 67 79 91 93
Ferdinánd magyar király, I. 40 55
Ferenc deák, jegyző 45
Ferenc diák főbíró 229
Ferenc József osztrák császár és magyar király, I.
     88 128
Ferenc József Tudományegyetem 184
Ferenc Károly főherceg 117
Ferenc-csatorna 120
Ferences Hittudományi Főiskola 223
Ferenczi István 182
Ferenczi János 176 182
Ferencszállás 94
Fertőtlenítő Intézet 138
Festő utca 89
Feszty-körkép 224
Firbás Oszkár 178
Firenze (Olaszország) 52
Ferrara (Olaszország) 53
Fiala Jakab 108 109 112
Finkey Ferenc 183
Fithos család 38

292
 

Fiume (Rijeka, Horvátország) 126
Fodor József Gimnázium, Élelmiszeripari
     Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet
          222
Fodor-telep = Szeged–Felsőváros
Foerk Ernő 134
Fogadalmi templom 84 86 87 134 135 152 154
     Dóm 3
Foktövi János 69
Fonalfeldolgozó Vállalat 212
Fonógyári út 220
Forget, Henryk 119
Fórizs Sándor 212
Forradalmi Nemzeti Bizottság 191
Fő fasor 130 236
Fődi nemzetség 163
Földeák 94
Földesi Tibor 192
Földközi-tenger 14
Földváry Sándor 117 119
Főreáltanoda 127
Franciahögy 92
Franciaország 138
Frank István 165
Fráter György 40
Fráter János 165
Fricsay Ferenc 184
Fridrich Orbán 67
Friedl Sándor 193
Futó Dobó = Dobó István
Fügedi Benedek 33
Független Kisgazdapárt (FKGP) 188 191 205
Fürj utca 130
Fűrészüzem (Lippai üzem) 218
Füszért raktárbázis 220
Füzesgyarmat 168

Gabonatermesztési Kutató Kht. 186 224
Gábor Dénes 221
Gajgonya = Balástya
Gál Ferenc 174

Gamperl Gyöngyösy Alajos 86 231
Gárdonyi Géza 185
Gárgyán Márton 143
Gartner Antal 231
Gáspár Dezső 176
Gáspár Zoltán 184
Gáva kultúra 15
Gazdasági Kisvasút = Szegedi Gazdasági Kisvasút
Gázgyár 92
Géczi Lajos 76
Gegesnek mondott György (Georgius dictus Geges)
     229
Gellén János 229
Gellért legenda 20
Gépipari Technikum 221
Gergely András 99 100 106 110
Gergely Jenő 227
Gerhauser Albert 179
Gerliczy család 143
Gerliczy Ferenc 143
Gerster Károly 127
Giba Antal 88
Gizella tér = Aradi vértanúk tere
Glattfelder Gyula, móri 134 183
Globitz, Johann Friedrich 73 74
Gmunden (Ausztria) 98
Gombás József 119
Gombkötő Péter 189
Gorzsa = Hódmezővásárhely–Gorzsa
Gönczy Lajos 186
Götz család 106
Götz János 98 117 143
gőzfürdő 137
Graf család 102
Grassalkovich Antal 91
Grassely család 174
Greguss Pál 184
Gróf Árpád 143
Gróf Klebelsberg-telep = Szeged–Alsóváros
Grünn János 116
Grünn Orbán 88 111 112
Guido de Colonna 68

293
 

Guilbrad, Gregersen 129
Guilerin-kódex 68
Guti Országh János 30
Guti Országh Mihály nádor 29
Gyála 91 94 198 199
Gyálarét = Szeged–Gyálarét
Gyáni Gábor 141 225 227
Gyékénytó 39
Gyertyámos (Cărpiniş, Románia) 175
Gyöngyös 59 61 68 74 95
Győr 28 52 59 74 78 95 126 142 166 173 178
     221
Györffy György 32
György szerb pap 69
Győri Imre 189
Győriszéki tanyai iskola 175
Gyula 34 47 49 57 61 63 95 117 129 174
     Bagd 34
     Krakó 34
     Szentmóric 34
Gyula erdélyi vezér 109 114
Gyula püspök-telep = Szeged–Rókus
Gyulafehérvár (Alba Iulia, Románia) 51 173
Gyulai Erdészet 218
Gyulai fürdő 49
Gyulai Gaál Eduárd 124 153
Gyulai gimnázium 174
Gyurkó Lajos 190

Haar Alfréd 183
Habermann Gusztáv 143 146
Habsburg
     Birodalom 71 76
     kormányzat 124
Hagyó család 45
Hajnóczy utca 85
Hájos Gáspár 109
Hajós utca 132
Haladás Tsz 215 216
Halász Gyula 190
Halász utca 58
Halmay Andor 133

Halomsíros kultúra 15
Halpiac = Roosevelt tér
Hamburg (Németország) 79
Hangszerkészítő Vállalat 212
Harsányi József 193
Hatházak = Szeged–Újszeged
Hattyas = Szeged–Hattyas
Hattyas-telep (Klebelsberg-telep) =
     Szeged–Alsóváros
Havas Boldogasszony 83
Havi Boldogasszony-templom 37 79
     búcsúja 83 112
Havi Mihály 110
Haynau, Julius von 121 124
Házi (Gerhauser) Albert 184
Háztartási és Közigazgatási Szakbizottság 151
Hegyi Klára 55
Heister, Siegbert tábornok 73
Helmer, Hermann 133 184
Herberstein, Ernst 74 75
Herczeg Ferenc 154
Herczeg István 186
Herend 144
Herke Sándor 186
Herkulesfürdő (Băile Herculane, Románia) 79
Hermann Egyed 221
Hernyós 92
Hérodotosz görög történetíró 15
Hétházak = Szeged–Újszeged
Hétválasztó szálloda 169
Heves megye 90
Heves-Külső-Szolnok megye 63
Híd utca 129
Hirschl család 202
Hittudományi Főiskola 223
Hodács János, ifj. 170
Hódi család 202
Hódi Ferenc 230
Hódmezővásárhely 5 13 34 74 89 91 93-95 118
     126 129 155 158 159 161 170 173 174 185
     198 207
     Gorzsa 13 21

294
 

     Kopáncs 217
     Kökénydomb 13
     (Vásárhely) 78 142 162 163 207 234
     -Térepart 12
Hódmezővásárhelyi Ady Endre Tsz 217
Hódoltság 55 63 85
Hódy család 91
Hollandia 12 115
Holt-Maros 9
Holt-Tisza 28 217
Holtzer család 143 173
Hóman Bálint 184
Homérosz görög költő 14
Homokhátság 89 96
Homokság 161 165
Hont Ferenc 184
Honvéd
     laktanya 132
     tér 132 133
     téri református templom 133
     tiszti lak 132
Horgos (Horgoš, Szerbia-Montenegro) 90 94 119
Horgos–Királyhalom 165
Horogszeg (Szentborbála, Soltur,
     Szerbia-Montenegro) 38
Horogszegi Szilágyi család 38
Horthy Miklós 125 136 185
Horthy Miklós Tudományegyetem 184
Horthy-telep = Szeged–Felsőváros
Horváth Barna 183
Horváth Cirill 108
Horváth család 202
Horváth Ferenc 35
Horváth Jenő 191
Horváth Mihály 108
Horváthné (Bagadussáné) Örzse 104
Horvátország 93 162
Hősök kapuja 84 135 136 185 193
Hunyadi család 38
Hunyadi János kormányzó 30 36
Huszka Jenő 108
Hübner Mátyás 196
Ibériai félsziget 18
Ibrahim nagyvezér 54
Ideiglenes Forradalmi Bizottság 190
Ideiglenes Városi Munkástanács (Városi Néptanács)
     191
Igali Fábián 53
Iláncsi malomtulajdonos 60
Ilia Mihály 203
Illancsi-mocsár 8
Ilona asszony,
     Balaki Benedek özvegye 32
     Szilágyi László özvegye 38
Imre Sándor 183
Imretelek 95
Ince pápa, XI. 71
Ipolyi Arnold 19
Iratos család 48
Irnek, Attila fia 19
Írország 16
Issekutz Béla, id. 183
István bakkalaureus 46
István magyar király, I. Szent = Szent István
     magyar király, I.
Isztrosz = Duna
Itália = Olaszország
Ivánovics György 223
Izraelita Szeretet Kórház 167

Jablonszky János, id. 165
Jancsó Miklós, id. 183
Jancsó Miklós, ifj. 223
Jankhó János 231
Jankovác (Jánoshalma) 94
Janovics Jenő 185
János
     lengyel király, III. 71
     magyar király (Szapolyai János) 10 39 40 54 55
         67
Janus Pannonius 51
Jasna Góra 49
Jászai Rezső 108

295
 

Jászberény 61 68
Jászság 11 39 79 91 93
Jellačić, Josip 120
Jerikó 92
Jerney-téglagyár 17 23
Jójárt család 202
Joó János 88
Jordanes, történetíró 20
Jordan-féle malom 166
Jósika utca 92
Joszt István 191
József Attila 185
     Kör 189
     sugárút (Vásárhelyi sugárút) 33 130 196 197
          219
     Tudományegyetem 223
József főherceg-telepi községi iskola 176
József királyi herceg-telep = Szeged–Újszeged
József magyar király, II. 75 81 86 93 95-97 101
     105 107 108 114
Jugoszlávia 191
Juhász Antal 149 163
Juhász Gyula 54 108 112 113 125 185
     Tanárképző Főiskola 223
     utca 80
Juhász János 193
Juhász József 217
Juhász Mihály 155
Julianus barát 18
Juranovits Ferenc 143

Kábel- és Gumigyár 213 214
Kada Elek 155
Kádán tatár vezér 28
Kádár-kormány 191 192
Kádár-korszak 187
Kahlenberg (hegycsúcs, Ausztria) 71
Kakasos templom 132
Káliz út 64
Kállay Albert 144
Kálmáncsehi 64

Kálmány Lajos 108
     utca 89
Kalmár László 223
Kalmár Márton 229
Kalmár Márton fia, Imre 50
Kalocsa 46
Kalocsai Érsekség 25 26
Kálvária 92
     tér 84 180 235
     utca 88 130 176 236
Kálvin tér 81 132
Kamanc (Kamenica, Sremska Kamenica,
     Szerbia-Montenegro) 29 37 47
Kamanci Benedek 229
Kamaratöltés 236
Kancsalszéli tanyai iskola 175
Kanizsa (Kanjiža, Szerbia-Montenegro) 21
Kántor semlyékje 90
Kanyó Ferenc 139
Kapisztrán Szent János 33
     ferences rendtartomány 223
Kápolnai Iván 166
Kappéter Géza 135
Kara Musztafa nagyvezír 71
Karácson Imre 58
Karánsebes (Caransebeş, Románia) 79 173
Kárász Benjamin (Benő) 99 120 123
Kárász Géza 144
Kárász Judit 184
Kárász Miklós 91
Kárász Pál 99
Kárász utca 80 106 198 218
Kárász uradalom községei
     Budzsák 94
     Horgos 94
     Szentpéter 94
Kárász-ház 88
Karcag 207
Karjel 114
Karlóca (Sremski Karlovci, Szerbia-Montenegro) 117
296
 

Karlsbad (Karlovy Vary, Csehország) 145
Kármelhegyi Boldogasszony kegykép 113
Kármán Mór 108
Károli Gáspár 67
Károly magyar király, III. 75 76 90 91
Károly Róbert magyar király 30 36
Károlyi család 143 159
Károlyi István 72
     építész 194
Karom (Karlóca, Sremski Karlovci,
     Szerbia-Montenegro) 37 47
Kárpát M. Relindisz nővér 203
Kárpát-medence 7 11 14 15 17 18 20 21 23 24
     142
Kárpátok 7 19 20
Kaschnitz József 109
Kass János 143
Kass Szálló 169
Kassa (Košice, Szlovákia) 29 39 46 57 59 85 96
     126 137
Kasza Mihály 193
Kaszinó = Szeged-belvárosi Kaszinó
Kátai László 30
Katona Dávid 180
Katona József
     író 108
     művezető 193
Kazinczy Ferenc 114
Kazinczy utca 81
Kecskemét 8 42 47 48 59 61 63-66 74 89 95
     118 155 158 165
     Nagy utca 59
     Szentmária utca 59
Kecskés István 235
Kecskés-telep (Ságvári-telep) = Szeged–Alsóváros
Kecskés-telepi községi iskola 176
Kelemen László 110 115
Kelemen utca 127
Kelet-Európa = Európa
Keméndy Nándorné 179
Kendergyár 212
Kerékjártó utca 34
Kerényi Károly 223
Keresztény Demokrata Néppárt (Demokrata
     Néppárt) 188
Kerékjártó Béla 183
Kereset puszta 90
Keresztelő Szent János 25
Keresztény Demokrata Néppárt (KDNP) 188
Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Élelmiszeripari
     Főiskola 223
     Élelmiszeripari Főiskola 180
Kétérköz 92
Ketting család 202
Kikinda (Nagykikinda, Kikinda, Szerbia-Montenegro)
     94
Kincseshalom 14
Királyhalom 158 164
Királyházi Sándor 191 192
Király-Kőnig Péter 184
Kis Miksa 74
Kis utca 33
Kisázsia 11
Kiskundorozsma 23 170 211 217 235
     (Dorozsma) 17 32-34 39 89 90 120 198 199
     dorozsmai határ 158
     dorozsmai út 235
     dorozsmai vasútállomás 235
Kiskunfélegyháza 155
     (Félegyháza) 79 121
Kiskunhalas 158
Kiskunmajsa
     (Majsa) 65
     Tájó 65
Kislatrán utca 38
KISOSZ 219
Kiss család 102
Kiss Dávid 143 174
Kiss Dávid-ház 127
Kiss Ernő utca 173
Kiss Ferenc 165
Kiss József 231

297
 

Kiss Károly 189
Kiss Manyi 184
Kiss Tamás 190
Kissziget 95
Kistelek 20 48 92
     puszta 39 79 90 91
Kisteleki Erdészet 218
Kis-Tisza utca 9
Kisújszállás 207
Kisülés puszta 90
Kiszombor 16 119
Kladova patak 50
Klapka György 108
Klauzál Gábor 108 116 117
     Gimnázium 178
Klauzál tér 88 133 173 190
Klebelsberg Kunó 3 134 176 180 183
Klebelsberg-telep = Szeged–Alsóváros
Klebelsberg-telepi községi iskola 176
klinikák 135 183
Klonkai László 212
Klug Péter 182
Kničanin, Stevan 117
Kocsis János 230
Kocsis Pál 165
Kohn Ábrahám 99
Kolb Antal 231
Kolb József 99
Kolozsvár (Cluj-Napoca, Románia) 28 45 59 108
     183 184
Kolozsvári Egyetemi Atlétikai Club 186
Koltay-Kastner Jenő 223
Komádi 167
Komárom 74 82 95
Komló 193
Komlóssy Ferenc 110
Komócsin Mihály, id. 210
Komócsin Mihály, ifj. 189
Konstantin, Nagy császár 18
Konstantinápoly (Istanbul, Törökország) 21
Konstantinus császár, II. 18
Kónya Albert 190
Konya család 38
Konzervgyár 212 214
Kopáncs = Hódmezővásárhely–Kopáncs
Kopasz család 98
Kopasz Márta 224
Kopasz-had 99
Korb Flóris 135
Korda Elek 165
Korda János 88 99 116
Korda sor 236
Korda–Dáni-ház 88
Kordás Mihály 164
Koricsányi Márk 109
Korógy-ér 8
Korpona (Krupina, Szlovákia) 28
„Kossuth” Halászati Termelőszövetkezet 217
Kossuth Lajos 88 117 118 120 153
     sugárút (Budai út) 80 81 130 131 167 191
          197
     szobor 118
Kossuth Zsuzsanna Egészségügyi Szakiskola 222
Kosztolányi Dezső 185
Kotányi János 166
Kótsi Patkó János 110
Kotzebue, August Friedrich 110
Kovács Ferenc 230
Kovács István 223
Kovács kézműves 60
Kovács Pál 104
Kováts István 127
Kováts János 88
Kováts József 191 192
Kováts Zoltán 93 137 139
Kovázdinak mondott Imre (Emericus dictus Kovazdi)
     229
Kőégető utca 34 41 48 58
Kökénydomb = Hódmezővásárhely–Kökénydomb
Kökényné Nagy Anna 104
Kölcsey utca 80

298
 

Kömpöc 90
     Alsó- 65
     Felső- 65
Kőolajkutató 212 214
Körmöcbánya (Kremnica, Szlovákia) 74
Körös folyó 12 25
Körös kultúra 12
Körös-ér 11
Kőrösi Fraxinus Gáspár 51 67
Kőrösy József 180
Kőrösy József Szakközépiskola 133
     Felsőkereskedelmi Fiúiskola 133
Körtöltés 196
Körtvélyes 24
Kőszentmárton 29
Közép-Ázsia 20
Közép-Kelet-Európa = Európa
Középváros = Szeged–Középváros
Közkórházi Bizottság 151
Közművelődési palota 185
Közraktár és Malomipari Rt. 166
Krakó = Gyula
Krakkó (Kraków, Lengyelország) 50 53
Krier család 202
Krier szabóság 173
Kristó Gyula 4 223 225 227
Krúdy Gyula Kereskedelmi és Vendéglátóipari
     Szakközépiskola 222
Krum bolgár kán 21
Kubinyi András 27 38 227
Kuklay Béla 132
Kulcsár Péter 38 46
Kun utca 34 42
Kunhalom = Domaszék–Kunhalom
Kunság 89
Kutas malomtulajdonos 60
Kutassi József 182
Kübekháza 94 211
Külső-Palánk = Szeged–Palánk

La Croix Paitis, de, francia térképész 80

La Vergne, de, tábornagy 72 73
Labody Ádám 231
Laborfalvy Róza 110
Ládagyár 196
Ladányi Benedek 189 232
Ládonyi család 38
Laibach (Ljubljana, Horvátország) 64
Lajos magyar király, II. 33 39
Laki Thuz család 38
Lambion hadmérnök 80
Landesberg-telep = Szeged–Felsőváros
Láng Ádám János 110
Lányi-kódex 53
Latin-Amerika 138
Latrán (Latorján)
     tér 33 35 81
     utca 48
Lázár György 152 153 154 231
Lazúr Barna 191
Lechner Lajos 128 129 132 198
Lechner Ödön 83 133
Lechner tér 84 129
Lehotay Árpád 223
Lejtényi András 190
Lendva (Lendava, Szlovákia) 39
Lengyel család 102
Lengyelkápolna = Zákányszék
Lengyelország 30 39 40 48 49 206
Lillin Károly 170
Ligeti-féle malom 166
Lipót német-római császár, magyar király, I. 90
Lipovszky Henrik 85
Lipovszky József 85
Lippa (Lipova, Románia) 40 50
Lippai Pál 232
Lippai-féle gőzfűrész üzem (Fűrészüzem) 168 218
Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Szegedi
     Konzervatóriuma 223
Lombardia (Olaszország) 20
London (Anglia) 186
Londoni körút 130 167
299
 

Los Angeles (USA) 186
Lourdes (Franciaország) 113
Lovászi Józsefné 227
Lőte Éva 135 136
Löw Immánuel 108 133 186
Löw Lipót 186
Luca-nap 110
Lucanus, Marcus Annaeus 17
Ludány 203
Ludas (Ludaš, Szerbia-Montenegro) 68
Lugas utca 196
Lugio = Dunaszkecső
Lugos (Lugoj, Románia) 79
Lukács Sándorné 191
Lukács zágrábi püspök 36 45

Macskási töltés 234
Magyar Demokrata Párt (MDP) 189 192 206
Magyar Ede 134
Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége
     (MEFESZ) 190
Magyar Front 205
Magyar Gábor 108
Magyar határőrvidéki tankerület 177
Magyar Ipar- és Kereskedelmi Bank 167
Magyar Kender és Lenipar Rt. 147
Magyar Kir. Dohánygyár 147
Magyar Kir. Áll. Árpádházi Szent Erzsébet
     Leánygimnázium 179
Magyar Kir. Állami főgimnázium 178
Magyar Kommunista Párt (MKP) 187 189 205
Magyar Nemzeti Függetlenségi Front 188 205
Magyar Radikális Párt (MRP) 188
Magyar Szabadság Párt 188
Magyar Szociáldemokrata Párt (MSZDP) 187 191
     205
Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) 192
Magyarcsanád 170

Magyarkanizsa (Ókanizsa, Kanjiža,
     Szerbia-Montenegro) 119
Magyarok Nagyasszonya templom 134
Magyarországi Barnabás 52
Magyarországi János 52
Magyarországi Szociáldemokrata Párt 159
Magyaróvár = Mosonmagyaróvár
Magyarszentmárton (Sânmartinu Maghiar, Románia)
     94 95
Magyary Zoltán 159
Majlátfalva (Mailat, Románia) 95
Majsa = Kiskunmajsa
Makkoserdő = Szeged–Makkoserdő
Makkosháza = Szeged–Makkosháza
Makkosházi dűlő 234
Makó 9 34 59 68 74 94 95 104 113 119 121
     163 170 173 174 185 198 217
Makó csoport 14
Makó Lajos 184
Makói gimnázium 174
Makrisz Agamemnon 194
Mályusz Elemér 108
MAORT-per (Magyar–Amerikai Olajipari Rt.) 189
Máramaros megye 78
Mária Terézia
     kapu 81
     magyar és cseh királynő 90 91 104 177
Máriaradna (Radna, Románia) 112–115
Mariazell (Ausztria) 80
Márki Sándor 183
Maróczy Géza 108 186
Maros 8 9 11 12 15 17 18 23-25 39 40 50 52 76
     78 98 108 115 168 217
     (Morisz) 15
     kultúra 14
     utca 81 88
     völgye 28 54
300
 

     -torkolat 218
     -völgyi 55
Marossy Miklós 194
Marostő 91
Marosvár = Csanád
Marosvidéki Halászati Tsz 217
Marót Károly 183
Mars tér 9 83 127 129 132 173 180 193 218
     221
Marx tér 193
Marsigli, Luigi Fernando 80
Mártély 94
Martonos (Martonoš, Szerbia-Montenegro) 68 94
Martonosi család 202
Marx tér (Mars tér) 193
MATÁV adótotony 197
MATÁV székház = Postapalota
Máté Zsolt 34
Mathiász János 165
Maty fehértó csatorna 235
Mátyás
     magyar király, I. 29 34 38 39 46 90
     tér 32 34 48
     -templom 31 37
Maty-ér 120
Maty-éri híd 120
Maurikiosz bizánci császár 21
MÁV Tápintézet 134 221
Maxond homokpuszta = Deliblát
Mayer Ferdinánd 143
Mecsek 13
Medgyes (Mediaş, Románia) 114
Mediterraneum 12 14 24
MEFESZ = Magyar Egyetemisták és Főiskolások
     Szövetsége
Megyeháza 194
Mehmed bég 41
Mehmed budai pasa 55
Meinecke, Friedrich 225
Méliusz Juhász Péter 69
Menandrosz Protéktór görög történetíró 20
Mercy, Claudius Florimundus 8
Mérey utca 81 180
Mérges = Pusztamérges
Merlin varázsló 16
Mészáros Ági 184
Mészáros Ferenc 193
Mészáros Nándor 177
Metastasio, Pietro Antonio 109
Mezopotámia 13
Mezőhegyes 167
Mezőtúr 64
Mező(Túr) 42
„Miasszonyunkról” nevezett szegény iskolanővérek
     iskolái 180 221
Mihály
     bég 41
     kovács 229
Mihálytelek = Szeged–Szentmihálytelek
Miklós fia Péter bíró 229
Mikszáth Kálmán 89 154 185
Milkó bérház 133
Milkó család 143 144 166 174
Mindszent 94 147
Mindszenty-per 189
Miskey Pál 68
Miskolc 84 95 175 209
Miskolczy Dezső 183
Mison Gusztáv 210
Misser család 38
Mizsér család 38
Mizsér János 42 46 229
Mohács 40 54
Moholy-Nagy László 185
Moldva 52
Molnár Pál 89
Monostor
     Alsó- 65
     Felső- 65
Montesquieu, Charles Louis 206
Monyorókerék (Eberau, Ausztria) 45
Móra Anna 64
Móra Balázs 230
Móra Balázsné Móra Anna 64
301
 

Móra család 91
Móra Ferenc
     főbíró 60 230
     bíró felesége, Siha Katalin 64
     író, régész 125 153 185
     Tsz 216 217
Móra Ferencné 146
Mórahalom 139 158
     (Móra halma) 90 175
Móraváros = Szeged–Móraváros
Móravárosi községi iskola 176
Móricgátja 65
Morisz folyó = Maros
Mortaigne tábornok 73
Morvay Antal 83
Moskovics-telep = Szeged–Rókus
Mosonmagyaróvár
     (Magyaróvár) 59
MTA Szegedi Biológiai Központja 194 224
MTA székház 127
Munkaerő Tartalékok Hivatala (MTH) 221
Musinai Gerván János 67
Müller család 102
Müller János 104 230
Müller Józsefné 232
Müller Sebestyén 231
Műves utca 33 38 41

Nádasdy Tamás nádor 51
Nádor utca (Rozmaring utca) 51 127
Nagy család 102
Nagy Imre 215 219
Nagy János
     ferences gvárdián 75
     Tanügyi Lapok szerkesztője 176
Nagy Károly frank uralkodó 21
Nagy Konstantin császár 18
Nagy Lajos 85
Nagy, Ludovicus 95
Nagy Pál 231 232
Nagy Sándor 68

Nagy utca = Oskola utca
Nagy Zoltán 80 82 83 86 127
Nagyadorján (Adrianu Mare, Románia) 29 30
Nagyállomás 128 168
Nagybecskerek (Zrenjanin, Szerbia-Montenegro)
     173
Nagyfalusi Antal 193
Nagyfenék 9
Nagyiván János 188
Nagykanizsa 85 207
Nagykároly (Carei, Románia) 67 114
Nagykikinda (Kikinda, Szerbia-Montenegro) 118
Nagykőrös 61 63 64 82
Nagykörút 9 193 198
Nagylucsei Orbán 51
Nagyszeged 176
Nagyszéksós 158 175
     Szent Antal iskola 175
Nagyszombat (Trnava, Szlovákia) 28 57 59 114
Nagyszőreg = Szőreg
Nagyvárad (Oradea, Románia) 34 59 95 117 126
     133 137 162 177
     (Várad) 34 38 46 51
Nagyváradi út 234
Nándorfehérvár (Beograd, Szerbia-Montenegro) 52
     54
Nápolyi László 30
Narbuth János 168
Nedao folyó 19
Négy évfolyamú felsőkereskedelmi iskola 180
Négyosztályú elemi iskola 180
Nemecskay István 176 182
Németh Antal 185
Nemzeti Bank 174
Nemzeti Parasztpárt (NPP) 188 190 191 205
Nemzeti Tanács 125
Népbolt Vállalat 218
Népkert 130
Népkert sor 130
Neszűrjhegyi tanyai iskola 175
302
 

Nincstelen-telep = Szeged–Újszeged
Nógrád megye 90
Novák Ákos 131 236
Novák István 194 197

Nyilasy Sándor 108
Nyíregyháza 95
Nyitra (Nitra, Szlovákia) 114
Nyolcosztályú r. kat. elemi iskola 180
Nyomda 212
Nyugat-Európa = Európa

Óbecse (Bečej, Szerbia-Montenegro) 29 117 118
Obermayer Ernő 186 224
Odessza lakótelep = Szeged–Újszeged
Ókanizsa = Magyarkanizsa
Oláh András 193
Oláh Miklós 19
Olaszország 166 169
     (Itália) 16 20 52
Olt folyó 20
Oltványi István 180
Oncsatelep = Szeged–Felsőváros
Ond fia Ete 24
Onegesziosz, Attila főembere 19
Opulai László nádor 49
Ópusztaszeri Nemzeti Történelmi Emlékpark 224
Oratsek Imre 176
Orczy István 90
Orion Bőrgyár Rt. 168
Ormódi Béla 165
Orosháza-Nagytatársánc 15
Oroszlámos (Banatsko Aranđelovo,
Oskola utca 33 37 86 88 106 127 193
     Szerbia-Montenegro) 95
Oroszlán utca 127
Orsolya-rendi római katolikus leányiskola 176
Orsova (Orşova, Románia) 79
Ortodox szerb templom 84
Ortutay Gyula 108 184
Oskola utca 33 37 86 88 106 127 193
     Nagy utca 33 37 50 60 67

Osvald László 38 42 229
Osztróvszky József 108 116 117 123 124 231
Ottovay László 236
Ottovay-telep = Szeged–Alsóváros
Ovidius Naso, Publius 17
Ózd 142

Ökrös család 98
Ős-Duna 7
Őszeszék 158 164 175
     Szent Márton iskola 175
Ötéves Terv Tsz 215
Öthalmi
     országút 235
     sugárút 235
Öthalom 11 120 160 217
Öttömös puszta 90 91
Öveges József 108

Pádé (Padej, Szerbia-Montenegro) 94
Páger Antal 194
Palánk = Szeged–Palánk
Pálfi Balázs 229
Pálfy Ferenc 144 152 153 164 231
Pálfy György 188 231
Pálfy József 231
Pálfy testvérek 166
     vasöntödéje és gépjavító gyára 169 170
Pálfy-telep = Szeged–Alsóváros
Pallavicini grófok 143
Pallavicini uradalom 90 94 98 126
     községei
          Algyő 94
          Ányás 94
          Fark 94
          Mindszent 94
          Sövényháza 94
Pálos 90
Palós Etelka 193
Palotás József 191
Pannónia 17 19

303
 

Pannoniai Gergely, Szegedi Balázs fia 53
Pannon-tó 7
Pap Benedek 59
Pap család 59
Pap halma 90
Papp Gyula 232
Párizs (Paris, Franciaország) 130 186
Párizsi körút 130
Partiscus = Tisza
Partiszkon 16 18
Partium 65
Pártos Gyula 83
Paskai László 108
Pataki Ferenc 175
Patay László 134
Patkós Irma 184
Pázmány Péter 67
Pécs 38 64 73 137 140 209
Pécska (Pecica, Románia) 113
Pénzügyigazgatóság székháza 132
Perbíró József 191 192 232
Perczel Mór 119 124
Perényi Imre nádor 31
Perjési László 189
Perlász (Perlasz, Perlez, Szerbia-Montenegro) 117
Pest = Budapest
Pest vármegye 75
Pest-budai kerület 124
Pesti-síkság 7
Pest–Szeged vasútvonal 126
Péter László 131
Péter magyar király 26
Péterfia Borbála 194
Peternelly-ház 89
Pétervárad = Újvidék
Péterváradi
     kapu 80
     út 130
Petneházi Dávid 72
Petőfi Kör 190
Petőfi Sándor sugárút 33 130 198
     (Szabadkai sugárút) 130
Petőfi Sándor Tsz 216
Petőfi-telep (Somogyi-telep) = Szeged–Felsőváros
Petres 128
Petri Gábor 223
Petrovics István 124
Petrovits család 102
Petsch Elek 133
Pettau (Ptuj, Horvátország) 64
Piac tér (Széchenyi tér) 81
piarista gimnázium = Dugonics András Kegyesrendi
     Gimnázium
Pick család 166 167
Pick Jenő 143 167
Pick Márk 143 166
Pick Szalámigyár 167 214 219
Pillich Kálmán 144 236
Pillich-telep = Szeged–Újszeged
Pincegazdaság 212 214
Pipiczné Szabadvári Tünde 227
Pipin itáliai király, Nagy Károly fia 21
Piszturi család 201
Pitvarosi-csoport 14
Plautus, Titus Maccius 109
Plinius Secundus, Gaius 17
Podhradszky család 102
Podhradszky György 104 230
Pogány Móric 135
Pólay Elemér 223
Polgári Demokrata Párt (PDP) 188
Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola 223
Polgári törvényszék 132
Pollák Sámuel 168
Polner Ödön 183
Polner Zoltán 112
Pomsár János 194
Pónyai család 202
Popper F. Nándor 168
Porgány (Pordeanu, Románia) 94
Porzsolt Ernő 133
Posta- és távírda épülete 132
Postapalota (MATÁV székház) 194

304
 

Pozsarevác (Požarevac, Szerbia-Montenegro) 76
Pozsony (Bratislava, Szlovákia) 28 59 63 74 75 85
     95 96 116 126 137 152 182
Pozsonyi-kódex 53
Pöstyén (Piešťany, Szlovákia) 145
Prédikátor utca 33 52
Priszkosz rétor 19
Prófontház (Éléstár) 81 82
Ptolemaiosz, Klaudiosz csillagász 16 17
Pulcz Lajos 128
Puska (Puskás?) János 230
Pusztaföldvár 95
Pusztai család 201
Pusztamérges 165
     (Mérges) 65
Püspök Bazár 219
Püspöki palota 135

Rábé 91
Racine, Jean 109
Ráckeve 61
Radna = Máriaradna
Radnóti Miklós 184
     Gimnázium 178 183 222
Rainer Ferenc 170
Rajasics József szerb pátriárka 108 117
Rajk-per 189
Rajz János 184
Rákóczi Ferenc, II. 74
     szobor 135
Rákóczi-szabadságharc 71 74 75 136
Rákosi Mátyás 178 189
Rákosi-korszak 187
Rákosi-rendszer 190
Ranolder Intézet (Budapest) 180
Ransanus, Petrus 19
Razmír (Lord Rothmere)-telep = Szeged–Rókus
Rédei László 223

Régi Hungária Szálló (MTA székház) 169
Réh János 106 231
Reitzer Béla 184
Reizner János 31 38 77 111 126 128 186 225
Rengey (Aigner) Ferdinánd 106 116 117 123 235
Rengey család 102
Rengey Ferdinánd = Rengey (Aigner) Ferdinánd
Reök Iván 144
Reök-palota 134
Répás család 164
Rerrich Béla 135
Resica (Resicabánya, Reşiţa, Románia) 142
Retek utca 196
Réti László 170
Révai József 108
Révai Miklós 108
Reysigst Amt (Katonai Hivatal) 82
Rieger család = Csorvay (Rieger) család
Riesz Frigyes 183
Rókabögyösi tanyai iskola 175
Rokkant-telep = Szeged–Felsőváros
Rókus = Szeged–Rókus
Rókusi
     állami elemi népiskola 176
     templom 87
Róma (Roma, Olaszország) 49 93 113
Róma (szőlőhegy) 92
Római
     Birodalom 18
     kat. polgári leányiskola 180
     kat. Tanítónőképző Intézet és Gyakorló Elemi
          iskola 180
     körút 130 198
Románia 198 206
Romsics Ignác 227
Roosevelt tér 35 88 130 217
     (Halpiac) 88
     (Rudolf tér) 130

305
 

Rósa (Rosenfeld) Izsó 143
Rosenthal (Németország) 144
Rózsa Ferenc
     Gimnázium 222
     Tsz 216
Róth Miksa 133
Rotta, Angelo 134
Rozmaring utca = Nádor utca
Rózsa család 102
Rózsa Dániel 104 230
Röszke 14 98 158 160 191 207 211
     puszta 90
Röviköt raktárbázis 220
Rudolf tér (Roosevelt tér) 130
Ruhagyár 214
Rusznyák István 183
Ruszoly József 151
Ruzsa
     (Ruzs-járás) 207

Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium 222
Ságvári-telep (Kecskés-telep) = Szeged–Alsóváros
Salán bolgár vezér 23
Salgótarján 142
Sancer tavak 196
Sándor pápa, VI. (Rodrigo Borgia) 51
Sándor-ér 9
Sándorfalva 211
     - Eperjes 15 18 23
Santiago de Compostela (Spanyolország) 113
Sanuto, Marion 54
Sáregyháza 29 48
Sárga 98
Sárrét 8
Sárszegi István 33 39
Sáry Mátyás 165
Savolyai Jenő 76 80
Schäffer család 106
Schäffer Rozália 153
Schäffer-ház 88
Scheinberger Antal 168

Schenker Zoltán 186
Schikaneder, Emanuel 110
Schneller István 183
Schőner Ervin 194
Schröder, Friedrich Ludwig 110
Schulek Frigyes 132 134
Schütz Antal 108
Schwarz család 102
Schwarz Lajos 190
Schwarcz Rókus 231
Schwörtz János 86
Sellőház 194
Selmecbánya (Banská Štiavnica, Szlovákia) 74 95
Selnecker, Nicolaus 69
Semmelweis utca 194
Serfőző Lajos 236
Sétatér = Széchenyi tér
Shvoy Kálmán 188
Siegl Vilmos 88
Siha Anna, Vas Ferenc felesége 64
Siha János 230
Siha Katalin, Móra Ferenc bíró felesége 64
Sík Sándor 183
Siketnémák Állami Intézete 176
Simon főbíró 229
Simon Pál 186
Simor Erzsi 184
Sina György 99
Sipos Géza 189
Skaliczky Anral 127
Soarius, Cyprianus 109
Sobay György 88
Sobieski János = János lengyel király, III.
Sóhordó utca 32 33
Sója nemzetség 163
Solt 74
Somlóvásárhely 53
Somogy megye 45 47 64
Somogyi Antal 116
Somogyi Károly 185 195
Somogyi Pál 55
306
 

Somogyi Szilveszter 125 152 154 231
Somogyi utca 127 195
Somogyi-könyvtár 86 110 127 194 224
Somogyi-telep (Petőfi-telep) = Szeged–Felsőváros
Somogyi-telepi
     községi iskola 176
     zárdai népiskola 176
Somorjai Ferenc 186 224
Sopron 28 45 57 74 85 95 207
Sövényháza 34 42 94 120
Speckle, Daniel 80
Sperlyák János 165
Speyer kölcsön 154
Stahel-Számwald Gyula 123
Stampay János 135
Stefánia sétány 134
Stockholm (Svédország) 135 186
Stöckerle József 84
Stösszel Kristóf 90
Stratimirović, Djordje 117
Straub F. Brunó 108 224
Ströbl József (Pepi bácsi) vendéglője 169
Sulyok Dezső 188
Supljikać, Tevan 117
Sülyi család 38

Sz. Kovács István 193
Szabadelvű Párt 116
Szabadka (Subotica, Szerbia-Montenegro) 15 26
     33 34 42 47 57 65 78 89 90 94-96 121 142
     170
Szabadkai sugárút = Petőfi Sándor sugárút
Szabadság tér = Széchenyi tér
Szabadság Tsz 215
Szabad-Tisza Tsz 215 216
Szablik István 108 109
Szabó József 94
Szabó Tamás 230
Szabó Tibor 175

Szabó Zoltán 223
Szaján (Sajan, Szerbia-Montenegro) 94 95
SZAK = Szegedi Atlétikai Klub
Szakálháti kultúra 12
Szakály Ferenc 42 51 55 59 62 63 67
Szakoli János csanádi püspök 49
Szalacs (Sălacea, Románia) 28
Szalámigyár 212
Szalánkemén (Stari Slankamen, Szerbia-Montenegro) 37 47
Szalay István 232
Szaloniki (Thessaloníki, Görögország) 167
Szamos 8
Szamosvidék 12
Szanda Kata 104
Szántó István 230
Szántó Kovács János 159
Szántó Mihály 104
Szántó Tiborné 227
Szántó utca 33 37 41
Szapolyai János = János magyar király
Szárazér 8 25 78
Szarvas Ferenc 230
Szász Gyula 176
Szatmárnémeti (Satu Mare, Románia) 44 76
Szatymaz 146 158 165 207 211
Száva 78
Százegyház 90
Széchenyi István 85 106 128
     Gimnázium 222
Széchenyi tér 3 32 33 35 82 86 106 112 127
     132 135 136 173 190 218
     (Nagypiac) 86
     (Piac tér) 81
     (Sétatér) 86
     (Szabadság tér) 117
Széchenyi-rádió 191
Szécsi-had 99
Szécsy család 91
307
 

Szeged
     Alsóváros 9 30-32 34 36 39 40 43 46 48 53
          58 60 67 69 74 79 83 92 96 99 103 105
          106 119 128 130 131 148 152 163 169
          198 203 215 235 236
          (Alszeged) 30-32 43 44
          (Balak) 198
          Gróf Klebelsberg-telep (Haty-tyas-telep) 131
               235
          Kecskés-telep (Ságvári-telep) 131 176 235
          Ottovay-telep 236
          Pálfy-telep 236
          Szentmihálytelek 235
          Tanítói kiskertek 236
     Baktó 92 160
     Belváros 9 35 83 128 130 131 134 136 175
     Felsőváros 9 30–34 37 44 46 48 52 58 60 67
          74 79 80 82 84 88 92 96 99 103 106 115
          128 130 131 154 175 198 215 234
          (Asszonyfalva) 32 34 198
          (Felszeged) 30 32 36 38 44 52 58 84 198
          (Felsősziget) 44
          Baktói kiskertek 234
          Belsőbaktói ONCSA-telep 215 234
          Ecsedi-telep 234
          Fodor-telep 131 234
          Horthy-telep 234
          Landesberg-telep 234
          Rokkant telep 234
          Somogyi-telep (Petőfi-telep) 131 154 176
               234
          Új-Somogyi-telep (Új- Petőfi-telep) 131 176
               234
     Gyálarét 12 211 217
     Hattyas 160 163
     Középváros 32 33 58 60
          (Külső-Palánk) 33 58
     Makkoserdő 23 128
     Makkosháza 197
     Móraváros 9 83 86 92 130 147 148 196 198
     Palánk 9 30 31 33 39 40 43 48 53 57-60 66
          67 69 72-75 79-82 84 86 88 89 96 99
          106 107 130 135 167
          (Párkány) 57
          (Alszeged) 30-32 43 44
          Külső- 33
     Rókus 9 83 86 103 126-128 130 147 160
          164 167 196 198 215 235
          Aigner-telep (Béke-telep) 131 235
          Angol–Magyar Jutagyár telepe 235
          Bőhm-telep 235
          Börtönőr-telep 235
          Danner-telep 235
          Dorozsmai O. F. B.-telep 235
          Gyula püspök-telep (kezdetben
               Vasutas-telep) 235
          Moskovics-telep 235
          Razmír (Lord Rothmere) 235
          Újrókus 197 222
     Sárga 98
     Szentmihálytelek 90 92 176 215 235
          (Szentmihály) 34 39 129 158
          (Mihálytelek) 215 216
     Szillér 92
     Tarján 92 197 219 222
     Újszeged 9 25 82 86 91 92 94 119 130 131
          158 160 168 179 191 194 196 198 215
          216 222 236
          Bobalits-telep I. II. 131 236
          Hatházak 236
          Hétházak 236
          József királyi herceg-telep 176 236
          Nincstelen-telep 236
          Odessza lakótelep 196 219

308
 

          Pillich-telep 131 236
          Újszegedi gazdasági földek 236
Szeged Megyei Város Tanácsa 209
Szeged Nagyáruház 219
Szeged Népe (újság) 191
Szeged-belvárosi Kaszinó 106 110
Szeged-csanádi püspökség 134 135
Szeged-Csongrádi Takarékpénztár Rt. 127 168
     174
Szegedért Alapítvány 227
Szegedi Állami Gazdaság 217
Szegedi Atlétikai Klub 148
Szegedi Balázs fia, Pannoniai Gergely 53
Szegedi Bástya 148
Szegedi Benedek 51
Szegedi Bodó István 38
Szegedi Bútoripari Rt. 168
Szegedi Erdészet 218
Szegedi Fábri András 69
Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma 183
Szegedi Forradalmi Munkás-Paraszt Tanács 192
Szegedi Forradalmi Nemzeti Bizottásg 191
Szegedi Földművesszövetkezet (ÁFÉSZ) 218
Szegedi Fülöp 51
Szegedi Fülöp fia Gergely 53
Szegedi Gazdasági Kisvasút 154 156
Szegedi Gergely 52 60 67
Szegedi Házgyár 196 197
Szegedi Hitelbank 174
Szegedi Ipari Vásár 220
Szegedi Ipartestület 171
szegedi iskolák 181 182
Szegedi István 191 192
Szegedi Kenderfonógyár Rt. 147 167
Szegedi Kereskedelmi és Iparbank 174
Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara 170
Szegedi Kézműves Bank 174
Szegedi Kis István 67
Szegedi Kiskereskedelmi Vállalat 219
Szegedi Kossuth Tsz 217
Szegedi Központi Munkástanács 192
Szegedi Lajos 67
Szegedi Lemezgyár és Faipari Rt. 168
Szegedi Lőrinc 69
Szegedi Lövész Egylet 186
Szegedi Lukács zágrábi püspök 33 51
Szegedi Máté 67
Szegedi Miklós 50
Szegedi Munkás Szövetkezet 218
Szegedi Napló 185
Szegedi Nemzeti Bizottság 205
Szegedi Nemzeti Tanács 154
Szegedi Partfürdő Részvénytársaság 138
Szegedi Péter 50
Szegedi Szilágyi család 38
Szegedi Szilágyi László 38
Szegedi Tanítóképző 179
Szegedi Tanítónőképző 179
Szegedi Tankerületi Főigazgatóság 177
Szegedi Tervező Iroda 193
Szegedi Tervező Vállalat 196
Szegedi Testgyakorlók Köre 186
Szegedi Torna Egylet 186
Szegedi Tudományegyetem 223
     József Attila Tudományegyetem 223
     Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem
          223
Szegedi Úszó Egylet 186
Szegedi vár 17
Szegedi Vasas Sportegyesület 148
Szegedi Vasutas Sportegyesület 186
Szeged-kódex 53
Szeged-Rókus pályaudvar 126
Szegedvidéki Halászati Szövetkezet 217
Szegvár-Tűzköves 13
Székaljai tanyai iskola 175

309
 

Székely Sándor 189
Székely sor 196
Szekeres Mihály 194
Székesfehérvár 59 73 76 95
     (Fehérvár) 31
Szél utca 236
Szeles család 202
Székhalom 160
Széll István 184
Szemere Bertalan 89
Szemmári család 164
Szende Katalin 43
Szent Ágoston 52
Szent Antal iskola 175
Szent Demeter
     (Dömötör) plébániatemplom 33 36 37 46 50 80
          81 83 84 86 87 114
     utca 37 50 60
     -nap 62
Szent Erzsébet
     iskola 175
     ispotály 33 46
     vártemplom 35
Szent Ferenc
     iskola 175
     utca (Vaspálya) 180
Szent Gellért püspök 24 25
Szent György
     tér 32 84 88
     téri községi iskola 176
     utca 38 58 60 66 67
     -nap 44 62 111
     -templom 33 37 46 69 84
Szent Imre iskola 175
Szent István
     magyar király, I. 24-26 109
     tér 9 83 137 173
Szent Jakab, Nagy 113
Szent Katalin 109
Szent László 109
Szent Luca ünnepe 48
Szent Márton iskola 175
Szent Miklós
     monostor és rendház 33
     utca 33 38 52 58 80
     -templom 28 84
Szent Péter
     ispotály 32 36 46
     utca (Borbás utca) 34
     -templom 36 37
Szent Rókus kápolna 87
Szent Rozália kápolna 84
Szent Szövetség 71
Szentes 13 73 94 118 142 159
     Besenyőhalom 14
Szent-Györgyi Albert 183 224
     Orvostudományi Egyetem 223
     utca (Bethlen utca) 130
Szentháromság
     temploma 33
     testvérület 106
     utca 33 34 58 130 137 180 193
Szentiván = Újszentiván
Szentkirályi család 38
Szentlélek utca 38 52
Szentmihály = Szeged–Szentmihálytelek
Szentmihálytelek = Szeged–Szentmihálytelek
Szentmihályteleki tanyai iskola 176
Szentmóric = Gyula
Szentpéter puszta (Horgos környéke) 91 94
Szenttamás (Srbobran, Szerbia-Montenegro) 117
     119
Szépítő Bizottmány 127
Széplaki János 230
Szer 29 30 34 48 79
Szerbia 117 169
Szerdahelyi József 110
Szerdahelyi Péterné 227
Szerémi György 55
Szerémség 29 30 37–39 47
Szerlök 47
Szeri Pósa István 30
Sziklay Jenő 185
Szilágyi Antal 38
Szilágyi család 36 38

310
 

Szilágyi Erzsébet 31
Szilágyi György 155
Szilágyi László 33 38-40 229
Szilágyi László özvegye, Ilona asz-szony 38
Szilágyi Mihály 31
Szilágyi-ház 58
Szilber (Bérczy) Antal 116
Szilber család 102
Szilber János 231
Szillér = Szeged–Szillér
Szillér-ér 9
Szilléri
     sugárút 130
     sugárúti községi iskola 176
     -híd 120
Színügyi Bizottság 151
Szirmai István 189
Szirmium (Sremska Mitrovica, Szlovákia) 20
Szivác (Sivac, Szerbia-Montenegro) 94
Szluha Ádám 231
Szluha család 102
Szmollény Nándor 180 182
Szokollu Musztafa budai pasa 58 61
Szolcsányi család 202
Szolnok 72 73 78 142
Szolnok megye 26
Szolnoki Elemgyár 196
Szombathely 5
Szombathely utca 58
Szotyori István 193
Szovjetunió 187 189 214
Szőcs Ferenc 60
Szőcs Gáspár 229
Sződi (Szépfalu, Frumuşeni, Románia) 40
Szögi Márton 229
Szőkefalvi-Nagy Béla 223
Szőreg 12 16 20 23 32 34 40 91 94 118 119
     121 129 170 198 199 211 217
Belszőreg 39
Nagyszőreg 39
szőregi uradalom 91 94
     községei
          Gyála 94
          Szőreg 94
          Térvár 94
          Újszeged 94
          Újszentiván 94
szőregi út 236
Szőregi utca 130
Szörény 25
Szörényi László 109
Szöri István 99
Szőrme- és Bőrruha Gyár 214
Sztálin, Josif Visszarionovics 189 206
Sztálin-szobor 190
Sztálinváros = Dunaújváros 193
Sztári (Esztári) János 40
Szulejmán
     khán 58
     török nagyvezír 72
     török szultán, II. 55
Szűcs Ferenc
     civis 88
     főbíró 230
Szűz Mária kolostor 48
SZVSE = Szegedi Vasas Sportegyesület
Szydlowieczki, Krzysztof 49

Tabán 196 197
Tabódy Zsolt 125 154
Tábor utca 81
Tágos juhosgazda 60
Tacitus, Publius Cornelius 17
Tájó = Kiskunmajsa–Tájó
Takács Máté 196
Takaréktár utca 81
Takáts Ferenc 191
Tála juhosgazda 60
Tallós (Tomášikovo, Szlovákia) 81
Tamásfalva (Hetin, Szerbia-Montenegro) 95
Tamasi Mihály 142


311
 

Táncos nemzetség 163
Táncsics Mihály Tsz 215 216
Tandi Lajos 6 227
Tanítói kiskertek = Szeged–Alsóváros
Tápé 26 28 32 34 68 75-77 90 198 199 217
     –Lebő 12–14 23
     –Malajdok 23
     –Malajdok csoport 18
Tápéi
     határ 234
     rév 10
     sor 196
     út 234
Tari Ferenc 88
Tari Pál 110
Tarján városrész = Szeged–Tarján
Tarjándűlő 195
Tarnai István 194 196
Tárogató utca 130
Tartósító és Húsipari Technikum = Fodor József
     Gimnázium
Tary Pál főkapitány 116
Taschler József 124 232
Tatár (Tar) Benedek 42 43 51
Tatár család 38
Téglagyár 235
Tehenes Gergely 229
Telbisz Károly 155
Telegdi Csanád 25
Telegdi István kincstartó 25
Telegdi Katalin 25
Telegdi Tamás 25
Temerin (Szerbia-Montenegro) 117
Temes folyó 12 19 78
Temes megye 95
Temesi Bánság 8 93
Temesköz 12 64 94
Temesvár (Timişoara, Románia) 8 57 64 72 76
     78-80 82 85 95 96 126 128 137 142 155
     170 173 182 183
Temesvári Bodó Mihály 38
Temesvári Bodó Péter 38
Temesvári család 102
Temesvári János = Temesváry (Temesvári) János
Temesvári körút 130 196 198
Temesvári Nagy család 38
Temesváry Andás 231
Temesváry István 124
Temesváry (Temesvári) János József 90 230
Templom tér = Dóm tér
Terhes család 98
Terhes István 193
Térvár 91 94
Textil Technikum = Tisza Lajos Könnyűipari
     Szakközépiskola
Textilművek 92 212 213
Thótt Albert 109
Thúry Zoltán 185
Tihany 52
Tinódi Lantos Sebestyén 55
Tîrgovişte (Románia) 52
Tisza 8 9 12 15 17-21 23-26 28-30 32-35 46
     54-58 66 72 73 76-82 89 91 98 112 117
     119 120 121 126–128 132 134 137 142 160
     168 198 217 226
     (Partiscus) 17
     Holt- 75 90
     kultúra 12
     völgye 8 129
     -híd 126 132
     -part 132 133 167 179 182 194 218
     -parti klinikasor 183
     -szabályozás 8 115 128
Tisza Lajos 129 153
Tisza Lajos
     körút 9 32 80 129 173 193
Könnyűipari Szakközépiskola 221
Tisza Szálló 169
Tiszaluc 30 39
Tisza–Maros szög 83 125
Tiszántúl 13 15 17 23 64 72 93 113 119 137
     139
Tiszapolgári kultúra 13

312
 

Tiszasziget 12 211
Tiszatáj (folyóirat) 223
Titel (Titel, Szerbia-Montenegro) 29 55 73
titkosrendőrség 203
Tokaj 13 78
Tolnai Gábor 184
Tombácz Imre 189 192 232
Tomi (Constanţa, Románia) 17
Tomori Viola 184
Topolya (Bačka Topola, Szerbia-Montenegro) 94
Topolyakert 92
Torontál
     megye (vármegye) 86 91 168 198 205 207
     tér 130 196
torontáli sarok 125
Torontálújfalu (Markovićevo, Szerbia-Montenegro)
     94
Tóth Ágoston 191
Tóth Antal 181
Tóth Béla 231
Tóth Endre 193
Tóth Imre 190
Tóth János 99
Tóth Lőrinc 39
Tóth Lukács 229
Tóth Mihály
     bíró 40 55
     főbíró 117 123 229 231
Tóth Péter 174
Tóth-major 215
Tömörkény István 108 160 163 169 185
     Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola és
     Kollégium 179 222
Tömörkény utca 179
Török Birodalom 56 57 61 71 90
Török Gábor 118
Török József 189
Töröbecse (Novi Bečej, Szerbia-Montenegro) 95
     118
Törökhalom 14
Törökkanizsa (Novi Kneževac, Szerbia-Montenegro)
     94 121
Törökország 50
Traianus római császár 17
Trianoni békekötés 125 134 140 142 144
     166-168 174 179 207
Trienti zsinat 111
Troeltsch, Ernst 225
Trója (ma Törökország) 14 68
Tudományos Információs Központ 198
Tutovicz János 230
Tükrössy Attila 194

Udvardi János 125
Új Boldogasszony
     utca 34
     -templom 67
Új Élet Tsz 215 216
Új klinika 194
Új Világ Tsz 215
Újlaki Miklós erdélyi vajda 31
Új-Petőfi-telep (Új-Somogyi-telep) =
     Szeged–Felsőváros
Újrókus = Szeged–Rókus
Új-Somogyi-telep (Új-Petőfi-telep) =
     Szeged–Felsőváros
Új-Somogyi-telepi állami elemi népiskola 176
Újszeged = Szeged–Újszeged
Újszegedi
     gazdasági földek 235
     Gőzfűrész és Ládagyár Rt. 168
     községi községi iskola 176
     Tanítóképző 222
Újszentiván 34 90 91 170 198 211
     (Szentiván) 94 119
Újvidék (Novi Sad, Szerbia-Montenegro) 85 95 96
     117 142 170 177
     (Pétervárad) 10 29 32 33 37 47 72 79
Ukrajna 12
Ulászló magyar király, II. 31 48
Uldin fejedelem 19


313
 

UTC (Újszegedi Torna Club) 148

Üllés 65 211
Ürményháza (Jermenovci, Szerbia-Montenegro) 94

Vác 63 114
Vadász család 102
Vadász Manó 116 117 177 231
Vadász utca 80
Vágó Pál 154
Vágotthalom 14
Vajdaság 117 120
Vajhát 168
Vajtay István 178
Vakok Állami Tan-, Nevelő és Foglalkoztató Intézete
     176
Valentiny Ágoston 188 189 231
Valéria tér = Bartók Béla tér
Valla Jácint 109
Vámossy Ferenc 135
Vántus István 224
Vár utca 35
Várad = Nagyvárad
Varga család 202
Varga I. utca 33 41
Varga II. utca 33 41
Varga Mihály 168
Várnay Marianne 136
Városi Néptanács 191
Várostanya = Ásotthalom
Vártó 28 75 76 77
     (Holt-Tisza) 28 90
Vas Ádám 74
Vas Bálint 230
Vas György mahalle 58
Vas Ferenc 64
Vas István 229 230
Vásárhely = Hódmezővásárhely
Vásárhelyi sugárút = József Attila sugárút
Vasasszentpéter utca 46
Vaskapu 98

Vaspálya utca = Szent Ferenc utca
Vass család 91
Vass Mátyás 176 182
Vass Vera 185
Vasutas-telep = Bőhm-telep 235
Vasútforgalmi Technikum 221
vasúti híd 132 166 168
Vasúti Leszámítoló Hivatal (SzTE
     Bölcsészettudományi kar) 134
Vaszy Viktor 223 224
Vauban, Sébastien le Pretre de 80
Vedres István 82 85-89 108-110 114 115
     Építőipari Szakközépiskola 178 221
Vedres ház 194
Vedres utca 193
Vedresháza 87
Végné Koncz Sára 104
Végvári Gyula 194
Vegyipari középiskola 180
Vegyipari Technikum 221
Veker-ér 8
Velence (Venezia, Olaszország) 64 71
Verbász (Vrbas, Szerbia-Montenegro) 118
Verbica (Vrbica, Szerbia-Montenegro) 94
Vereska András 189 190
Verőce 71
Veszelinovics Bazil 88
Veszelka Antal 164
Veszelka Ferenc 99
Vészits Lajos 182
Veszprém 34 85
Vésztői Erdészet 218
Veterani, Friedrich 72
Vetró Mártonné 164
Vetyehát 91
Vicsay Lajos 180
VIDIA Vállalat 219
Viharsarok 91
Vinča kultúra 12
Vinkler László 224
Virág cukrászda 172

314
 

Visegrád 48 71
Vitéz utca 132
Volford család 102 164
Volfordt György 231
Vőber György 153
Vörösmarty utca 35

Wagner Amadé 88
Wagner család 143 144 173
Wagner-ház 88
Wallbrum György János 230
Wallis, George von 72
Wallisch Kálmán 125
Wanie András 186
Werbőczy István 110
Weiss Katalin 167
Wesselényi Miklós 110
Wettstein von Westersheim 82
Wimmer Fülöp 143 167
Windischgrätz, Alfred 119
Winkler család 143 144 166 171 174
Winter és társa kefekötő üzem 168
Wittmann Tibor 223
Wodianer Sámuel 98
Wolphardus, Adrianus 51
Wőber György 231
Wőber Judit 88

Zabosfai tanyai iskola 175
Zágráb (Zágreb, Horvátország) 28 51
Zajdai Fábián 229
Zákány 158
Zákány Balázs csanádi kanonok 39 40 51
Zákány Gáspár 39
Zákány homokja 39

Zákány Imre 39
Zákány István 34 37 39 40 55 229
Zákány puszta 90
Zákány utca 39
Zákányszék 39
     (Lengyelkápolna) 175 207
Zalatna (Zlatna, Románia) 15
Zámbó Géza 155
Zárda utca 153
Zászló utca 132
Zenedei Szakbizottság 151
Zenta (Senta, Szerbia-Montenegro) 26 29 30 72
     73 142
Zombor (Sombor, Szerbia-Montenegro) 72 78 85
     95 96 170
Zombori János 189
Zombory család 102
Zöld Sándor 189
Zöldért Vállalat 219
Zöldfási tanyai iskola 175
Zrínyi utca 32

Zsámboki család 202
Zsemberi Ádámné 99
Zsigmond magyar király 29 34 36 43 48-50 75
     101
Zsinagóga 85 133
Zsivin család 201
Zsombó 211 217
Zsótér Andor 143
Zsótér család 98
Zsótér János 98
Zsótér út 218
Zsótér-féle raktár 120
Zsótér-ház 120
Zsótér-palota 89