Impresszum
Főoldal


Blazovich László
Szeged rövid története
Szeged, 2007
(második javított, bővített kiadás)

Szerkesztette
Blazovich László

A bibliográfiát és a mutatót készítette
Szántó Tiborné

Műszaki szerkesztő
Pipiczné Szabadvári Tünde

A fotókat készítette
Lőkös Sándorné és Pápai Zoltán

A borítót tervezte
Varga Zoltán

ISSN 0237-4587; ISBN 978 963 7237 71 3

© Blazovich László 2007

Kiadja a Csongrád Megyei Levéltár
Szeged Megyei Jogú Város polgármesterének támogatásával

Felelős kiadó: Blazovich László
Agapé, Ferences Nyomda és Könyvkiadó Kft., Szeged
Felelős vezető: dr. Harmath Károly


Dél-alföldi évszázadok 21.

Szerkesztőbizottság
Blazovich László, Iványosi-Szabó Tibor, Kollár Tibor, Szabó Ferenc

Szerkesztőségi titkár
Szántó Tiborné