„Gályapadból laboratórium...”
(Németh László)
Péter László

ny. egyetemi tanár, irodalomtörténész, várostörténész, nyelvész, folklorista

(Jánoshalma, 1926. jan. 21.)
 
Pályakép

Tanulmányok: 1931- elemi iskola, Mindszent, 1933- Szőreg; 1935- Baross Gábor Gimnázium, Szeged. 1943: érettségi (kitüntetéssel). 1943- Szegedi Tudományegyetem. 1947: bölcsészdoktori oklevél summa cum laude. 1948: magyar-latin-filozófia szakos középiskolai tanári oklevél.1968- az irodalomtudomány kandidátusa.1991- az irodalomtudomány (az MTA) doktora.

Munkahelyek: 1946- az egyetemi Magyar Nyelvtudományi Intézet könyvtárosa; a püspöki diákotthon fölügyelő tanára; 1947-48: a Szegedi Friss Újság munkatársa; 1948: a Pázmány Péter Népi Kollégium igazgatója. 1950: állás nélkül. 1950. dec.- múzeumigazgató Karcagon, 1952- Makón. 1954- a szegedi egyetemi könyvtár munkatársa. 1957. márc. 12.-nov. 19 közt börtönben. 1958- az egyetem szerződéses alkalmazottja. 1961- a Somogyi-könyvtár tudományos munkatársa, főmunkatársa. 1986- az MTA Irodalomtudományi Intézetének tudományos munkatársa. 1990- a József Attila Tudományegyetem tanára. 1996- nyugállományban.

Művek

Mai magyar népismeret. Szeged : Szent Gellért Ny., 1947

Egyéniség a népkultúrában. Szeged : Szent Gellért Ny., 1947

Kálmány Lajos : egy nagy magyar folklorista élete. Budapest : Közoktatásügyi Kiadóvállalat, 1952

Espersit János : ismeretlen adatok Juhász Gyula és József Attila életéhez, költészetéhez. Budapest : Akadémiai Kiadó, 1955

József Attila Szegeden. Szeged : [Egyetemi Könyvtár], 1955

Juhász Gyula a munkásmozgalomban. Szeged : Hazafias Népfront, 1961

Juhász Gyula a forradalmakban. Budapest : Akadémiai Kiadó, 1965

Szeged irodalmi emlékhelyei. Szeged : Szeged Megyei Város Tanácsa, 1974

Szeged utcanevei. Szeged : Szeged megyei Város Tanácsa, 1974

Ady nálunk. Szeged : Somogyi-könyvtár, 1977

Odessza és a magyarok. Szeged : Somogyi-Kvt., 1978

József Attila közöttünk : Makón, Szegeden, Vásárhelyen. Szeged : Somogyi-könyvtár, 1980

Így élt Juhász Gyula. Budapest : Móra, 1980; 1983

Bartók Szegeden. Szeged : Somogyi-könyvtár, 1981

Szeged. [Budapest] : Panoráma, 1981, 1986

Kodály Szegeden. Szeged : Somogyi-könyvtár, 1982

Annák, szerelmek : nőalakok Juhász Gyula költészetében. Szeged : Somogyi-önyvtár., 1983

Szegedi örökség. Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1983

Kilenc írás Juhász Gyuláról. Békéscsaba : Megyei Könyvtár, 1983

Makói kis tükör. Makó : Makó. Tanács, 1985

A szerette város : írások Szegedről. Budapest : Szépirod. Kvk., 1986

Jerney János, 1800-1855. Szeged : Jerney Általános Iskola, 1988

A szegedi főreáliskola, elődei és utódai. Szeged : Szegedi Ny., 1989

Móra Ferenc. Kiskunfélegyháza : Városi Tanács, 1989

Szegedi ferencesek. Szeged : Somogyi-könyvtár, 1991

Szőregi délutánok : Írások Szegedről. Budapest : Püski, 1994

Magyar írók, költők textológiai nézetei. Szeged : JATEPress, 1995

Mindörökké Szeged : válogatott írások. 1997

Tömörkény világa : cikkek, tanulmányok. Budapest : Lord, 1997

Szeged [Képeskönyv. Nagy Botonddal]. Szeged : Grimm, 1998, 1999, 2000, 2004

Szegedi seregszámla : válogatott írások. Szeged : Bába, 1999

Móra műhelyében : cikkek, tanulmányok. [Budapest] : Pannonica, 1999

József Attila nyomában : válogatott írások. [Budapest] : Argumentum, 2000

Az ezeréves Szőreg : cikkek, tanulmányok. Szeged-Szőreg : Szőregi Településrészi Önkormányzat, 2001

Kívül a körtöltésen : irodalmi tanulmányok. Szeged : Tiszatáj Alapítvány, 2001

Mindenkor csak feléd nézek, Szeged : válogatott írások. Szeged : Bába, 2001

Szeged : a Városról lakóinak és vendégeinek [Apró Ferenccel]. Szeged : Grimm, 2002

Szegedi számadás : válogatott írások. Szeged : Bába, 2002

Juhász Gyula : válogatott írások. [Budapest] : Argumentum, [2002]

Szegedi tudósítások : válogatott írások. Szeged : Bába, 2003

Magyarország : kulturális értékeink, természeti kincseink [Képeskönyv. Nagy Botonddal]. Szeged : Grimm, 2003

14 írás József Attiláról. Szeged : Bába, 2005

Feleségem pályaképe : Péter Lászlóné Lakatos Klára Aranka élete és halála. Szeged-Szőreg : Szerző, 2005

Néprajz, népműveltség : két tanulmány, 1948, 1949. Szeged : Bába, 2005

Népköltészet és irodalom. Szeged : Tiszatáj Alapítvány, 2006

1956 : előtt, alatt, után. Szeged : Belvedere Meridionale, 2006

A Város cselédje : újabb tanulmányok. Szeged : Bába, 2006

Irodalom

Lisztes László: A szegedi műhely. 2. A Somogyi-könyvtár. In: Könyvtáros, 1977. augusztus, p. 451-453.

Apró Ferenc: Péter László munkássága. Bibliográfia. Szeged, 1986. 351 p. (a bibliográfia folytatása: Írások Péter László 70. születésnapjára)

Tóth Ferenc: Péter László, Szeged művelődéstörténésze. In: Honismeret, 1986/4. p. 49-51.

Sz. Simon István: A Péter László-jelenség. In: Szegedi Könyvtári Műhely, 1986. december, p. 199-200.

Gyuris György: A bibliográfus. In: Szegedi Könyvtári Műhely, 1986. december, p. 203-205.

Gyuris György: Könyvtáros volt a helytörténész és irodalomtudós. Beszélgetés dr. Péter László kandidátussal. In: Könyvtáros, 1987. április, p. 195-198.

Halász Miklós: A város mostohagyereke. In: Suttog a város. Szeged, 1989. p. 47-51.

Tandi Lajos: Mindörökké Szeged. A fődíjas: Péter László irodalom- és helytörténész. In: Szeged, 1995. március, p. 5-7.

Írások Péter László 70. születésnapjára. Szerk. Apró Ferenc és Gyuris György. Szeged, 1996

Hollósi Zsolt „Szeged legnagyobb kincse: a múltja” : beszélgetés Péter László irodalomtörténésszel. In: Tiszatáj, 1998/3. p. 36-63.

Péter László: „Szerettek s űztek”. In: Szeged, 1999. december, p. 186-187.

Péter László hetvenöt éves. Szerk. Polner Zoltán. Szeged : Dr. Péter Lászlót köszöntő baráti kör, 2001

Kovács Sándor Iván: Hűség a plebejus elvekhez : Péter Lászlóról Juhász Gyula ürügyén. In: Szeged, 2003. május, p. 34-35.

Alapítványt alapító okirat (Péter László Várostörténeti Alapítvány). In: Szegedi Műhely, 2005/3. p. 248-249.

Nagy L. János: Péter László 80 éves. In: Magyar nyelv, 2006/2. p. 249-250.

Kováts Dániel: Péter László nyolcvan éve. In: Honismeret, 2006/2. p. 84-85.

Ruszoly József: Magister sanctae memoriae : Péter László a Városról - nálunk, a Szegedben. In: Szeged. 2006. január, p. 21-26.

Díjak, elismerések

1983: Kodály-emlékérem
1984: a Művészeti Alap díja
1989: Toldy-emlékérem
1991: 56-os emlékérem
1992: Szeged díszpolgára
1993: Szinnyei József-díj
1995: a Szegedért Alapítvány fődíja
1996: Tiszatáj-díj
2001: a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje
2001: Klebelsberg-díj.

Interneten

Péter László 80 éves - virtuális kiállítás
Péter László