A Rákóczi-szabadságharc hadműveletei térképen
1703-1704

 

1703

Március 17. A galíciai Brezánban tartózkodó Rákóczi Ferenc emlékiratban fejti ki a francia követnek, milyen segítségre volna szüksége a Habsburg ellenes harc megindításához.

Március 6. Rákóczi sereggyűjtéssel bízza meg Esze Tamás ezereskapitányt.

Június 16. II. Rákóczi Ferenc Vereckénél Magyarország területére lép, és a népi felkelés élére áll.

Június 30. Ocskay László és Borbély Balázs 80 szökevény magyar huszárral csatlakozik Rákóczihoz.

Július 18. Rákóczi Naményban kiadott pátensében csatlakozásra hívja fel a nemességet.

Augusztus eleje. Bóné András kuruc ezereskapitány súlyos vereséget szenved a váradolaszi rác katonaságtól.

Augusztus 6. Rákóczi hadat indít a bihari szerbek központja, Váradolaszi ellen.

Szeptember 2. A kurucok elfoglalják Sárospatakot.

Szeptember-Október. Ocskay László ezereskapitány felvidéki hadjáratával beveszi a Garam menti bányavárosokat.

Október eleje. A gyulafehérvári erdélyi országgyűlés adót szavaz meg a kurucok elleni katonai védelem költségeire.

November 10. A kurucok Bonchidánál (Doboka m.) szétszórják a székely hadakat és a kolozsvári német őrséget. (Megindul az erdélyi nemesség átállása a kurucok oldalára.)

December 4. A kuruc csapatok bevonulnak Lőcsére.


1704

1704. tavasza Károlyi Sándor hadjárata

Március 20. Feketevárosnál (Sopron m.) Heister császári tábornagy szétszórja a kuruc csapatokat.

Április 17. Rákóczi Eger alól megindul seregével a Dunántúl visszafoglalására.

Június 9. Károlyi Sándor tábornok portyázó csapatai Bécsig hatolnak..

Június 15. Forgách Simon tábornok elfoglalja Medgyest, ezzel - Szeben, Brassó és Fogaras kivételével - egész Erdély Rákóczi kezére kerül.

Július 12. Rákóczi Feketevíznél (Bács vm.) legyőzi a szerb határőröket.


Ifjúkor Szabadságharc Rákóczi, az író A bujdosó fejedelem Rákóczi és Szeged Nyitólap