A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z
                                         
Emléktáblák Szegeden


Babits Mihály
emléktábla

Vitéz u. 16.
Eelhelyezték 1956-ban.
Anyaga: mészkő, 40x50 cm

Szövege:
"Nem játék a világ! Látni, teremteni kell."
Ebben a házban lakott szegedi tanárkodása idején (1906-1908) Babits Mihály.


Babits Mihály
domborműves emléktábla

Horváth Mihály u. 2.
Borsos Miklós alkotása
Avatták 1973. szeptember 30-án (Simai Mihály költő).
Anyaga: a dombormű bronz, 70 cm, az emléktábla mészkő, 30x70 cm

Szövege:
Ebben az épületben, a volt Főreáliskolában tanított 1906 őszétől 1908 nyaráig Babits Mihály.

Babits Mihály (1883-1941) költő, műfordító, szerkesztő. Pályakezdése fűződik Szegedhez. Borsos Miklós tondó formában komponálta meg Babits bal profilban ábrázolt, jól ismert arcvonásait. A költő emlékéhez kissé méltatlan a tény, hogy a dombormű avatására az elhelyezés után három évvel később került sor.


Baghy Gyula
emléktábla

Teleki u. 3.
Elhelyezték 1977-ben(?).

Szövege:
Naskigdomo de mondfama Esperento-poeto kaj verkisto Julio Baghy
1891-1967
Baghy Gyula a világhírű eszperentó költő és író szülőháza


Bajalich Ádám
emléktábla

Dóm tér, a Dömötör torony falában

Bajalich Ádám (1734-1830) a török elleni harcok tábornoka volt. Az emléktábla eredetileg sírkő volt.


Bakay Nándor
emléktábla

Bakay Nándor u. 1.
Avatták 1983. október 14-én.
Anyaga: mészkő

Szövege:
Bakay Nándor 1833-1902 a szegedi Kenderfonógyár alapítója, liberális politikus, lapszerkesztő és szakíró, ipar- és kereskedelemszervező emlékére
MTESZ 1983 Városi Tanács

Bakay Nándor (Újszeged, 1833. okt. 15. - Szeged, 1902. jan. 23.): közgazdasági szakíró, polgári liberális közéleti személyiség, kötélgyáros. Apja műhelyében tanulta ki a kötélverés mesterségét. Az 1848-49. évi forradalom és szabadságharcban honvéd. 1863-ban átvette apja műhelyét, melyet az 1870-es évekre a külföldi vezető színvonalat elérő korszerű kenderfonó, szövő- és kötélgyárrá fejlesztett.


Balázs Béla
emléktábla

Dugonics tér 2.
Elhelyezték 1974-ben.
Anyaga: mészkő

Szövege:
Ebben a házban töltötte a századfordulón ifjúkorát Balázs Béla (1884-1949)
Kossuth-díjas költő és filmesztéta.


Balázs Béla
dombormű

Dugonics tér 2.
Tóth Sándor alkotása
Anyaga: bronz, 70x50 cm

Az egykor Kálvária tér 21. szám alatt működő úttörőház Balázs Béla nevét vette föl a szegedi születésű költő, világhírű filmtudós születésének 90. évfordulóján. Ebből az alkalomból készült Tóth Sándor portrédomborműve. Az úttörőház 1976-ban átadta helyét a televízió körzeti stúdiójának és a Kálvin tér 1. szám alatti épületbe költözött. A dombormű 1983-ig egy raktárban volt (Tisza Lajos körút 2-4.), majd 1983-ban a Kálvin tér 1. szám alatt újra elhelyezték. 1990-ben az úttörőházból Százszorszép gyermekház lett, ezért az egykori névadó domborműve feleslegessé vált. A szobrász kezdeményezte művének áthelyezését mai helyére, amelyre 2002. májusában került sor.


Bálint Sándor
domborműves emléktábla

Pálfy utca 72.
Szathmáry Gyöngyi alkotása.
Avatták 1984. augusztus 1-jén (Sőtér István író).
Anyaga: a dombormű bronz, életnagyságú, a tábla mészkő

Szövege:
Bálint Sándor a szegedi népélet megörökítője, a „legszögedibb szögedi”.

„A legszögedibb szögedi” életművére a dombormű jobb fölső sarkában a szegedi kőbárány vésete utal.


Bálint Sándor
emléktábla

Majakovszkij tér 16.
Bálint Sándor Iskola
30x58 cm

Szövege:
Bálint Sándor néprajztudós 1904-1980 Tápé örökös fogadott fia emlékére

Bálint Sándor nevét 1989. május 8-án vette föl a Tápéi Általános Iskola.Barabás Zoltán
domborműves emléktábla

Alsó-kikötő sor 5-7.
Beliczay Mária alkotása
Avatták: 1999. szeptember 7-én (dr. Bócsa István akadémikus).
Anyaga: bronz, márvány

Szövege:
Dr. Barabás Zoltán 1926-1993

Barabás Zoltán akadémikus, Állami-díjas agrármérnök, a Szegedi Gabonatermesztési Kutatóintézet tudományos főosztályvezetője volt, a SZAB Biológiai Szakbizottságának elnöke.


Baross Gábor
domborműves emléktábla

Horváth Mihály u. 2. A középiskola épületének előcsarnokában helyezték el.

Szövege:
Baross Gábor vasminiszter 1848-92


Baross Gábor Főreáliskola
emléktábla

Horváth Mihály u. 2. A középiskola épületének előcsarnokában helyezték el.
Anyaga: vörösréz lemez

Szövege:
Ez az épület adott otthont 1894-1951 között a Baross Gábor Főreáliskolának, Gyakorlógimnáziumnak. 50 éves találkozójuk alkalmával helyezték el az 1941-ben érettségizettek, tanáraik és osztálytársaik emlékére. 1991. június 8-án


Bartók Béla
dombormű

Vörösmarty u. 3.
Szabó Iván alkotása
Avatták 1970. november 22-én (Somfai László zenetörténész).
Anyaga: fa, életnagyságú

Szövege:
Bartók

A kisméretű dombormű a művelődési központ névadóját ábrázolja, az épület lépcsőházában helyezték el.


Bartos Gyula
emléktábla

Hajnóczy u. 10.
Avatták 1997. május 20-án.
Anyaga: mészkő

Szövege:
Itt állt a ház, ahol Bartos Gyula (1872-1954), isten komédiása, Szeged első
Kossuth-díjas színművésze született.


Batizfalvy János
emléktábla

Semmelweis u. 1., a Szülészeti Klinika folyosóján

Szövege:
In memoriam Prof. Dr. Ioh. Batizfalvy director Clin.Obst.Gynaec. annis 1939-1959


Becker Vendel
domborműves emléktábla

Temesvári körút 38.
Hemmert János alkotása
Elhelyezték 1992-ben.
Anyaga: vörösréz lemez, a dombormű 60x50 cm

Szövege:
Dr. Becker Vendel c. apátkanonok 1878-1957. A Szegedi Kir. Kath. Tanítóképző Intézet igazgatója 1919-1946-ig.

 


Beloiannisz, Nikosz
emléktábla

Dóm tér
Hemmert János alkotása
Készült 1952-ben
Anyaga: mészkő

1952-től 1992-ig a görög szabadságharcos nevét viselte a tér. Gróf Klebelsberg Kunó emléktáblájának szövegét és a gróf címerét levésve az alábbi szöveget olvashatták a szegediek 1992-ig:

Ezt a kaput Nikosz Beloiannisz görög hazafiról nevezték el, akit három társával együtt a görög monarchofasiszták az amerikai imperialisták parancsára 1952. március 30-án legyilkoltak. Emlékük erősítsen bennünket a hazáért, a szabadságért és a békéért folytatott harcunkban. Városi Tanács

Az emléktábla szövegét 1992-ben Kalmár Márton állította helyre, az eredetinek megfelelően.


Belvárosi híd: névadás
emléktábla

A Belvárosi híd talapzata a hídfő északi oldalán
Avatták 2001. május 21-én.
Anyaga: márvány

Szövege:
Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a város polgársága javaslatára Szeged város napján e hídnak a „Belvárosi híd” elnevezést adományozta. Szeged, 2009. május 21.


Belvárosi híd: építés és újjáépítés (1883, 1948)
emléktáblák

A szegedi közúti híd elkészültekor - 1883-ban - emléktáblákat helyeztek el a város felőli hídfő mindkét oldalán. A magyar címerrel ékesített díszes keretben elhelyezett emléktáblákon eredetileg ezek a szövegek voltak olvashatók:

„I. Ferencz József uralkodása alatt az MDCCCLXXX. évi XII. t.cz. alapján építette, s Szeged városának adományozta a Nemzet.”

„Épült borosjenői Tisza Kálmán miniszterelnök kormányzása idejében MDCCCLXXX. MDCCCLXXXIII. Építette Eiffel G. mérnök Párisból.”


A hidat 1944-ben felrobbantották. Újjáépítése - pontosabban egy az elpusztult hídtól szerkezetében és küllemében is teljesen különböző másik híd felépítése - 1948-ban fejeződött be. Az eredeti emléktáblák helyére akkor kerültek újak, a korszak jellegzetes hírnökeiként. Szerencsére az eredeti díszítéseket és az országcímereket is helyükön hagyták.

Az északi oldalon lévő emléktábla szövege:
A fasiszta rombolás elpusztította a népi demokrácia teremtő ereje újjáépítette.
Szeged, 1948. november 21.

A déli oldalon elhelyezett emléktábla szövege:
Épült a 3 éves terv II. évében a magyar munkások és mérnökök szaktudása, szorgalma és szocialista öntudatának bizonyságául.


Belvárosi híd: hídfölújítás
emléktábla

A Belvárosi híd talapzata
Hemmert János alkotása

Anyaga: mészkő

Szövege:
Az első szegedi közúti híd a magyar állam megbízásából épült I. Ferenc József uralkodása Tisza Kálmán miniszterelnöksége Pálfy Ferenc polgármestersége idején 1880. december 14. - 1883. szeptember 17. között a francia Eiffel-cég kivitelezésében. Felújította 1996-ban a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium valamint Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Megbízásából a Hídépítő RT.

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a Belvárosi híd fölújítása alkalmából a hídfő múzeum felöli oldalán helyezte el az emléktáblát. Az emléktábla összefoglalja a legfontosabb ismereteket a hídról, történetéről. De azt sajnos nem, hogy az eredeti híd helyén ma egy teljesen más híd látható és az sem derül ki ebből, hogy a mai híd mikor épült.


Belvárosi palotasor és díszburkolat
emléktábla

Kárász utca, a sétány kövezetébe ágyazva
Elhelyezték 2001-ben.
Anyaga fekete gránit, 70x70 cm

Szövege:
Belvárosi palotasor felújítása és díszburkolat építése 1998-2001. Építtető: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata. Beruházó: Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó RT.Benedek László
emléktábla

Lechner tér 4.
Hemmert János alkotása
Elhelyezték 1978-ban.
Anyaga: márvány

Szövege:
Ebben a házban lakott dr. Benedek László (1901-1977), a mezőgazdasági tudományok kandidátusa, növénynemesítő és élelmiszervegyész, a fűszerpaprika jeles kutatója. MTESZ 1978 Városi Tanács


Dr. Beretzk Péter
emléktábla

Károlyi u. 4.
Avatták 1994. október 25-én.
Anyaga: márvány

Szövege:
E házban élt és innen idult fehértói kutatóútjaira dr. Beretzk Péter ornitológus. Születésének 100. évfordulóján készíttette Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szegedi csoportjai, a Magyar Biológiai Társaság szegedi tagozata. 1994. október 4.

Az emléktábla eredetileg bronzból készült, Lapis András alkotása volt, aki megörökítette rajta a neves ornitológus kedvenc madarát, a gulipánt is. Ezt az emléktáblát 1996. őszén ellopták. Az új tábla a család kezdeményezésére, az eredetivel egyezően készült, márványból.


Bertalan Lajos obeliszkje
emléktábla

Újszeged, a hídfő déli oldalán
Elhelyezték 1979-ben.
Anyaga: márvány

Szövege:
Ezen a helyen állt a Tisza szabályozás befejezését irányító Bertalan Lajos mérnök emlékműve, melyet kartársai és tisztelői 1903-ban emeltek.

Az emléktáblán a híd helyén állt és felrobbantott eredeti, 1903-ban készült emlékmű ábrázolata látható.


Bertalan híd: névadás
emléktábla

Újszeged, hídfő
Elhelyezték 2001-ben.
Anyaga: márvány

Szövege:
Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a város polgársága javaslatára Szeged város napján e hídnak a „Bertalan híd” elnevezést adományozta. Szeged, 2001. május 21.


Bertalan híd
névfeliratok

A hídra vezető gyalogos feljárók mellvédjén láthatók, 4 egyforma feliratos kő, Lapis András szobrászművész munkái.

Szövege:
Bertalan híd


Bertalan híd: hídépítés
emléktábla

Felső Tisza-part, a híd szegedi hídfője
Tervezte és kivitelezte Jeney Lajos. Készült 1979 novemberében.
Anyaga: mészkő, alumíniumötvözet

Szövege:
Ez a híd a Ganz Mávag acélhídépítésének 100-ik évfordulóján került átadásra.


Bertalan híd: hídépítők
emléktábla

Felső Tisza-part, a híd újszegedi hídfője
Tervezte és kivitelezte Jeney Lajos. Készült 1979 novemberében.
Anyaga: mészkő, alumíniumötvözet

Szövege:
Építette: Szeged Megyei Jogú Város Tanácsa
Tervezte: UVATERV
Készítették: Hídépítő Vállalat és Ganz Mávag
1977-1979.

Szeged akkor érvényben lévő vörös csillagos címerét alumíniumötvözetből készült dombormű örökíti meg.


Bibó István
emléktábla

Dugonics tér 13. Az épület második emeleti előterében van, a rektori hivatal bejáratának falán.
Elhelyezték 1989-ben. Váró Márton alkotása.
Anyaga: márvány, 70x55 cm, a portré anyaga bronz, átmérője 30 cm.

Szövege:
„Demokratának lenni mindenekelőtt annyit jelent, mint nem félni.” Bibó István ( 1911-1979)
Bibó István emlékbizottság 1989.
Bíróság
emléktáblák

Széchenyi tér 4.

Az első tábla szövege:
I. Ferencz József király uralkodása alatt
A második tábla szövege:
Dr. Bauer Tivadar igazságügyi minisztersége idejében az 1881. évi LVIIIik törv. czikk alapján épült 1882. évben

Szép hagyomány volt egykor, hogy a jelentősebb középületek elkészültekor emléktáblákon örökítették meg az építkezés és az építtetők emlékét. Ezek szép példáit csodálhatjuk meg a bíróság épületén. Az emléktábla négy sarkában Tisza Lajos királyi biztos nevének betűiből szerkesztett ábra látható.


Bódi Vera
emléktábla

Bódi Vera u. 1.
Elhelyezték: 1958-ban, eltávolították 1993-ban.

Egykori szövege:
Bódi vera (1889-1973) a forradalmi munkásmozgalom kiemelkedő szegedi harcosa, az illegális kommunista párt tagja Az emléktábla eltávolítására a városi közgyűlés 1993. november 2-án hozott határozatával került sor.


Boldogasszony
emléktábla

Boldogasszony sgt. 8.
Készült 1929-ben.

Szövege:
Boldogasszony anyánk régi patrónánk anyai palástod fordítsd oltalmunkra. Magyarországról édes hazánkról ne feledkezzél meg.


Boros Frigyes
emléktábla

Kálvin tér 7.
Avatták 2002. február 17-én.
Anyaga: márvány

Szövege:
Boros Frigyes (1825-1892) vízépítő mérnök 1879 márciusában a teljhatalmú árvízi védelmi bizottság műszaki irányítója, a Szeged környéki Tisza-szabályozás 9 átmetszésének végrehajtója

Az emléktáblát halálának 110. évfordulóján, egykori lakóháza helyén emelte: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Csongrád Megyei Mérnöki Kamara, az Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság, a Magyar Hidrológiai Társaság Szegedi Szervezete. 2002. február 17.

A márványtábla elhelyezését a Csongrád Megyei Mérnöki Kamara kezdeményezte.


Boros Mihály
emléktábla

Korányi fasor, a Sebészeti Klinika előcsarnoka
Avatták 2001. június 14-én.
Anyaga: mészkő

Szövege:
Prof. dr. Boros Mihály egyetemi tanár, az Anaesthesiológiai és Intenzív Therápiás Intézet megalapítója és első igazgatója (1828—1986) emlékére 2001.

Boros Mihály tanszékvezető egyetemi tanár, az orvostudomány doktora, Csongrád megye aneszteziológus szakfőorvosa volt. Az emléktábla az egyetem kezdeményezésére készült az orvosprofesszorok épületben lévő emlékhelyei között, a tudós halálának 5. évfordulója alkalmából.


Budó Ágoston
emléktábla

Berzsenyi u. 1.
Elhelyezték 1979-ben.
Anyaga: mészkő

Szövege:
Ebben a házban lakott és alkotott dr. Budó Ágoston (1914-1969) Kossuth-díjas akadémikus, a fizika kiváló művelője. Városi Tanács 1979. MTESZ.


Bútorgyár: az alapítás évfordulója
emléktábla

Cserzy Mihály utca 11.
Elhelyezték 2001. július 14-én.
Anyaga: márvány

Szövege:
Emléktábla az Alföldi Bútorgyár alapításának 50. évfordulójára. Alapítva 1951. 07. 14.


Búvárúszók
emléktábla

A Városi Sportcsarnok előtere
Avatták 2001. május 13-án.
Anyaga: vörös márvány

Szövege:
Városunknak dicsőséget hozó Savanya Norbert tízszeres világbajnok búvárúszó és Gyémánt Imre mesteredző eredményeinek elismeréséül. Szeged, 2001 Sportcsarnok ig.