A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z
                                         
Emléktáblák Szegeden


Farkas Béla
emléktábla

Szentháromság u. 43.
Elhelyezték 1984-ben.

Szövege:
Ebben a házban lakott dr. Farkas Béla (1884–1967) biológus, volt szegedi egyetemi tanár. MTESZ 1984 Városi Tanács


Farkasinszky Terézia
emléktábla

Dugonics tér 11.
Avatták 1997. január 9-én.
Anyaga: mészkő, 50x70 cm

Szövege:
Ebben a házban élt (1974-1992) között dr. Farkasinszky Terézia pszichiáter főorvos, aki a szenvedélybeteg fiatalok gyógyításában elévülhetetlen érdemeket szerzett.


Fazekas I. Gyula
domborműves emléktábla

Hétvezér u. 16.
Fritz Mihály alkotása. Avatták 2003. november 20-án.

Szövege:
Ebben a házban élt, dolgozott Fazekas I. Gyula (1902-l979) egyetemi tanár, orvos-természetgyógyász, igazságügyi orvosszakértő, az első magyar stresszkutató. Állította Szeged Városa 2003-ban.


FÁY András
domborműves emléktábla

Fő fasor 16-18. szám alatti irodaházban, az ott működő OTP-fiókban volt látható a kilencvenes évek közepéig, majd nyoma veszett. Szathmáry Gyöngyi alkotása. Avatták 1988. május 30-án.
A dombormű, átmérője 60 cm.

Fáy András (1786-1864) író, az első magyar takarékpénztár megalapítója emlékezetére készült.


Feketeházy János
domborműves emléktábla

Avatták 1935. augusztus 13-án (H. Pap István, a Magyar Mérnök és Műépítész Egylet igazgatója).
A dombormű valószínűleg vörösréz domborítás volt.

Szövege:
A híd tervezője Feketeházy János (1842-1927) kiváló magyar mérnök emlékezetére a M. M. és M.E. Szegedi (?) 1935.

A híd tervezőjének domborműve a híd vámszedőházán volt látható. A Magyar Mérnök- és Műépítész Egylet készíttette. A híd fölrobbantásakor, 1944 őszén semmisült meg.


Feketeházy János
emléktábla

A belvárosi híd város felőli pillérén látható. Elhelyezték 1967-ben.
Mérete: 30x570 cm


Szövege:
Feketeházy János (1842-1927), az első szegedi közúti híd tervezője születésének 125. évfordulójára. I. ker. Tanács MTESZ


Felsőkereskedelmi Fiúiskola - hősi halottak
dombormű

Stefánia 14.
Avatták 1927. november 23-án. Nyoma veszett.
Anyaga: bronz, 90x65 cm, rózsaszínű gránit keretben.

Szövege:
Hősi halottaink emlékére 1914-1918. A végzett tanulók szövetsége

A Felsőkereskedelmi Fiúiskola épületében (ma Kőrösy József Közgazdasági Szakközépiskola) a bejárattól jobbra volt látható az ötvenes évek derekáig, amikor eltávolították, és a keretét meghagyva elhelyezték benne Kőrösy József portrédomborművét.
A domborműves emléktábla közepén a magyar címerből átvett motívum látszott, koronával és kettős kereszttel, a hármas halom mögött a sugaras lenyugvó napkoronggal. A hátteret a Stefánia (a mai Várkert) lombos fáinak körvonala és az iskolaépület homlokzatának látképe töltötte ki. A dombormű alján, az előtérben hadifölszerelések látszottak, tölgylevéllel díszített rohamsisak, bojtdíszes bajonett markolata, babérkoszorú, világos utalással az elesett bajtársak, diáktársak hősi áldozatára.


Firbás Oszkár
emléktábla

Deák Ferenc u. 2., a Vedres István Építőipari Szakközépiskola falán
Elhelyezték 1994. március 10-én.
Anyaga: mészkő, 40x60 cm

Szövege:
Ebben az iskolában tanított 1919-től, ennek volt igazgatója 1930-tól 1948-ig Firbás oszkár (1894—1958) a Baross Gábor Gyakorlógimnázium megszervezője. Születésének 100. évfordulóján elhelyezte a Baross Öregdiákok Szövetsége. 1994. március 12.

Firbás Oszkár 1919-től a főreáliskola, majd Baross Gábor Gimnázium tanára, 1930-tól 1948-ig igazgatója volt. Ő szervezte az intézményt gyakorlógimnáziummá, országos hírű tanári kart toborozva. Szeged közéletének elismert személyisége volt, 1940-44-ben a Dugonics Társaság főtitkára. Emléktábláját születésének centenáriumán a Baross Öregdiákok Szövetsége állította.
Az emlékállító diákszövetség ezzel kívánta megörökíteni annak a 18 évnek az emlékét, amit a nagyhírű gimnázium fénykorának tekintenek.


Földesi Tibor
emléktábla

Szőreg, Hősök tere, a hősök falán

Szövege:
Életét adta szabadságunkért. Földesi Tibor (1923–1958) emlékére

Földesi Tibor az 1956-os forradalom mártírja volt.


Földváry Károly
emléktábla

Földváry u. 1.
Elhelyezték 2000-ben.
Anyaga: márvány, 50x70 cm

Szövege:
Földváry Károly honvéd ezredes (1809–1883), a Szegedi III. honvédzászlóalj legendás parancsnoka, akit Kossuth a „hősök hősének” nevezett. Elhelyeztette: a Szegedi III. honvédzászlóalj hagyományőrző egyesülete, a millennium évében


Fricsay Ferenc
emléktábla

Kazinczy u. 6-8.
Lapis András alkotását 1994. május 21-én Acél Ervin karmester avatta.
Anyaga: bronz, 50x40 cm

Szövege:
Itt állott az a ház, amelyben 1934-1944 között élt Fricsay Ferenc karmester (1914-1965).

Fricsay Ferenc karmester, a Szegedi Filharmónia vezetője. Később a Müncheni Opera főzeneigazgatója volt. Emléktábláját születésének 80. évfordulója alkalmából, Szeged város napján avatták föl.


Fröhlich Pál
emléktábla

Rerrich Béla tér
Elhelyezték 1999. december 10-én.
Anyaga: mészkő, 40x60 cm

Szövege:
Fröhlich Pál (1889-1949) akadémikus, egyetemi tanár, tanszékvezető (1924-1949), a szegedi egyetemen a kísérleti fizikai oktatás és kutatás megalapozójának emlékére. 1999. JATE

Fröhlich Pál egyetemi tanár, az MTA levelező tagja elévülhetetlen érdemeket szerzett a Természettudományi Kar oktatási és kutatási föltételeinek javításában. A Dóm téri épületegyüttes létrehozásakor Rerrich Béla építésszel napi kapcsolatot tartva tervezte meg az épület fizikai tanszékeinek helyiségeit, berendezéseit. Születésének 110. és halálának 50. évfordulóján került emléktáblája a Dóm tér építészének emléktáblája mellé. Elhelyezését a Szegedí Tudományegyetem Kvantumelektronikai Tanszéke kezdeményezte.