A B C D E, É F G H I J K L M N O P R S T U V Z
                                         
Emléktáblák Szegeden


Élelmiszerellenőrök
emléktábla

Bécsi körút 5.
Elhelyezték 1986-ban. Az emléktábla 2004-ben eltűnt helyéről.


Első világháború: 3. honvéd  huszárezred
emléktábla

Huszár u. 1., a Magyar Kábelművek épületében
Alkotója ismeretlen. Avatták 1921. október 13-án.
Anyaga: márvány, 100x200 cm

Szövege:
Királyért és hazáért! M. kir. szegedi 3. honvéd huszárezred tiszti és altiszti kara bajtársi kegyeletes érzéssel Istenben vetett hittel, a király és a haza iránt való törhetetlen hűséggel és a dicső magyar fegyvertények hagyományaira rábízatva állította ezen emléket a hősi halált halt bajtársaknak. (A tisztikar hősi halottai név szerint felsorolva)
Szeged, 1921. október hó. M. kir. 3. honvéd huszárezred tiszti és altiszti kar.

A szegedi 3. honvéd huszárezred hősi halottainak emlékét az egykori huszárlaktanya jobb oldali lépcsőházában helyezték el. Az ötvenes években szövegét lefedték. 1987-ben restaurálták.


Első világháború: 4. huszárezred
emléktábla

Kossuth Lajos sgt., Szent Rókus templom
A Gerenday és fia-cég készítette. Avatták 1930. március 23-án.
Anyaga: műkő, 100x150 cm

Szövege:
Az 1914-től 1918-ig lezajlott világháborúban hősi halált halt bajtársainak emlékére állította a volt cs. és kir. 4. huszárezred, amely fennállása alatt 1733-tól, 1919-ig, Európa és Ázsia harcterein 266 csatában és ütközetben hullatta vérét a hazáért és királyért. Emlékezésül a dicső múltra, buzdításul jövő, hazafias tettekre.

Az emléktábla alján lévő bemélyedésben dombormű van, mely nyíllal átlőtt lerogyott oroszlánt ábrázol. Alatta porba hullott zászló.


Első világháború: 5. honvéd gyalogezred
domborműves emléktábla

Dóm tér, a Fogadalmi templom falában
Margó Ede alkotása, avatták 1932. május 16-án.
A dombormű anyaga bronz, 100x70 cm.

Szövege:

M. kir volt 5. honvéd gyalog ezred és annak tábori alakulásainak a világháborúban elesett hősi halottai emlékezetére 1914-1918.
5. honvéd gyalog ezred, 301. honvéd gyalog ezred, 302. honvéd gyalog ezred, 307. honvéd gyalog ezred III zászlóalja, 5. népfelkelő gyalog ezred, 3. menet ezred, 300. honvéd gyalog ezred, 305. honvéd gyalog ezred, 306. honvéd gyalog ezred

Przemysl, Uzsok – Malomrét – Fenyvesvölgy, Drohobycz, Tursko – Ciezkowice, Novo – Alexiniec, Toporoutz – Rarancze Czernowitz – Kimploung, Nagyszeben – Predeal – Azuga, Kirubaba Erdélyi Kárpátok Pruth - Focsani Tiráno-Visegrád, Lim-Plevce-Tara, Plava Mit Sisemol Susegana

Eredetileg a torony nyugati falában helyezték el, innen 1944-ben, a Szent Antal kút megépítésekor helyezték át mai helyére.

A dombormű rohamra induló honvédeket örökít meg. Legelöl egy lobogó köpenyű katona fut, mellette egy altiszt géppuskával tüzel. Néhányan már a földre kerültek. Az első háború véres gyalogrohamait megidéző dombormű az ezred hősi halottainak áldozatára emlékeztet. Fölül, a mészkőkereten bronz Krisztus relief volt, 1980-ban eltűnt.


Első világháború: honvéd  lovas tüzérosztályok
emléktábla

Szent Rókus templom, a bejárattól nyugatra
A Fischer János és fia cég készítette. Avatták 1930. június 22-én.
Anyaga: műkő, 96x150 cm

Szövege:
Királyért és Hazáért! A m. kir. 1/11 és 2/5 honvéd lovas tüzérosztályok Szegeden álltak a zászló alá és e színmagyar város földjéről indultak az 1914-1918-as világháború harcmezeire. Hirdessék e sorok a hősi halált halt tüzér bajtársak dicső emlékét, egyben buzdítsanak a hazaszeretet és a kötelességtudás jövő tetteire. Kegyeletük jeléül állították ez emléket a visszatért lovas tüzér bajtársak. Szeged, 1930. június 22.

A tábla alján dombormű van: címerpajzs évszámokkal (1914-1918), két oldalán lombos tölgyfaággal, egy szerencsepatkóban két üteg, két, egymást keresztező nyelű zászló és legfölül a szent korona.


Első világháború: Szőreg
emléktábla

Szőreg, Hősök tere, emlékfal
Készült 1949-ben.

Első világháborús hősök emléktáblája a szőregi csata 100. évfordulójára. Ekkor helyezték át ide a községháza faláról az 1929-ben ott elhelyezett emléktáblát.


Első világháború: Tápé
emléktábla

Tápé, Honfoglalás u. 75., templomkert
Papp József alkotása. Avatták 1925. június 1-jén.
Anyaga műkő és márvány, a kereszt 400x230, a tábla 200x150 cm.

A kereszt fölső részén 40 cm átmérőjű bronz Krisztus-fej látható. Az emléket a templom bővítésekor, 1941-ben helyezték át mostani helyére. Eredetileg a gótikus templommaradvány délre néző toronyfalán volt. Előtte szabadtéri oltárt helyeztek el.


Első világháború: tűzoltó hősök
domborműves emléktábla

Kossuth Lajos sgt. 15. az épület lépcsőházában
Márton Ferenc alkotása. Elhelyezték 1929-ben.
Anyaga: szürke műkő keretben fehér műkő tábla, 90x60 cm

Szövege: Pro patria 1914-1918. Csecs Béla, Dékány István, Kovács Lajos, Majvánek Lajos, Nagy Lajos, Nagy Mihály, Odri Lajos, Szele György

Az emléktáblán az első világháborúban hősin halált halt tűzoltók nevei olvashatók. A zászló, tőr, puska, a fegyveres harcban vállat hősi áldozatra utal, a virágtartóra vésett tűzoltó jelvény pedig a hősök hivatására.
Első világháború: zsidó katonák
domborműves emléktáblák

Hajnóczy u. 12. Zsinagóga
Tardos-Taussig Ármin alkotásai. A két táblát 1924. december 21. és 26. között helyezték el.
Anyaguk márvány, egyenként 120x210 cm.

A műkő domborművön sisak, kard, tölgyfalevél és babér látható. Az első világháborúban elesett zsidó katonák emlékműve.


Endre Béla
emléktábla

Somogyi u. 13., Fekete-ház, a Kelemen utcai falon
Avatták 1988. augusztus 12-én.
Anyaga: mészkő, 25x50 cm

Szövege:
E házban született az alföld festő poétája Endre Béla, 1870–1928. Halálának 60. évfordulóján, 1988. augusztus 12-én


Engel Lajos nyomdája
emléktábla

Dugonics tér, Jókai u. sarok
Elhelyezték 1987-ben.
Anyaga: márvány, 35x50 cm

Szövege:
Itt működött 1897-től Engel Lajos nyomdája, a Szegedi Napló kiadóhivatala és szerkesztősége. Városi Tanács 1987 MTESZ


Erdei Ferenc
dombormű

Honvéd tér 5-6.
Lapis András alkotása. Elhelyezték 1985-ben, később eltűnt helyéről.
Anyaga bronz, átmérője 50 cm.

Szövege:
Erdei Ferenc 1910-1971
„Szövetkezeti munkában kezdtem a pályámat, s előreláthatólag ebben is fejezem be.” Erdei Ferenc

Erdei Ferenc politikus, író, a Béke utcai fogházban raboskodott. A szegedi egyetemen tanult részt vett a falukutatók munkájában, a népi mozgalomban és a Márciusi Frontban. A Délmagyarország szerkesztőbizottságának tagja, a Nemzeti Parasztpárt főtitkára. Később több magas állami és tudományos tisztséget töltött be.


Erdey László
emléktábla

Szent Miklós u. 3
Avatták: 1985-ben.
Anyaga: mészkő, 50x70 cm

Szövege:
Itt állt Erdey László (1910-1970) vegyész, műegyetemi tanár, akadémikus szülőháza. Városi Tanács 1985 MTESZ
Europa Nostra díj
domborműves emléktáblák

Az emléktáblákat (5 darabot) 2004 májusában helyezték el a Kárász utca és a Klauzál tér egyes épületein.

Szövege:
A domborművön: European Union Prize for Cultural Hheritage 2003 Europa Nostra Award (Az Európai Unió kulturális örökség díja 2003 - 'A mi európánk' díj)

Az emléktáblán: Kárász utca - Klaluzál tér városépítészeti együttes felújításának Europa Nostra díja