A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z
                                         
Emléktáblák Szegeden


Dáni János
emléktábla

Dáni u. 1.

Szövege:
Dáni János 1893-ban Szegeden született. 1912-től a munkásmozgalom aktív harcosa. 1944-ben fasiszták internálták. Dachau-i internáló táborban halt meg 1945-ben.


Dankó Pista
domborműves emléktábla

József Attila sugárút 43.
Tápai Antal alkotása.
A dombormű anyaga vörösréz lemez, 80x120 cm.

Szövege:
A szegedi cigánysoron a régi Hangász utcában e ház közelében született 1858. jún. 14-én Dankó Pista, „a magyar nótakirály”. Hirdesse ez az emlékmű a népet szolgáló művész halhatatlanságát

A híres dalköltő, cigányprímás születésének centenáriumára készült. 1963-ban az utcát is róla nevezték el. Tápai Antal Dankó Pista alakja mögött jobbról a feleségét mintázta meg, míg a háttérbe veszően titkos kedvesének portréját láthatjuk. Az emlék létesítését Csongor Győző szorgalmazta.


Dankó Pista
emléktábla

A Stefánián lévő Dankó Pista szobor melletti, süttői párnakövön elhelyezett bronz emléktábla alkotója Bánvölgyi László szobrászművész.
2003. március 29-én avatták. Az emléktábla elhelyezését a Dankó Pista Emlékéért Alapítvány kezdeményezte.
A 60x45x30 cm-es mészkő párnakövön 54x34 cm-es bronztáblát helyeztek el.

Szövege:
„Húzd rá cigány, te örök, te áldott,
Virulj mindig, dicső nótafa,
Halhatatlan híred ragyogását
Be ne földelje feledés hava!” Juhász Gyula
Dankó Pista halálának 100. évfordulójára emlékezve állította Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata, Dankó Pista Emlékéért Alapítvány
2003. március 29.


Danner János
emléktábla

Tisza Lajos krt. 12.
1999-ben helyezték el.
Anyaga: márvány: 50x70 cm

Szövege:
E házban született 1956 mártírja Danner János (1929-1956) műszaki egyetemi hallgató. Születésének 70. évfordulóján elhelyezte szülővárosa és a POFOSZ Szegedi Szervezete.


Délmagyarországi Közművelődési Egyesület
emléktábla

Boldogasszony sugárút 4.
Elhelyezték 1929-ben.
Anyaga: márvány, 90x90 cm

Szövege:
Ezt a házat a Délmagyarországi Közművelődési Egyesület 1903-ban székházául építette, 1927-ben pedig a magyar ifjúság otthonául engedte át.


Dégen Imre
dombormű

Stefánia 4., az Alsó-Tiszavidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság épületében, a bejárati térben. Elhelyezték 1997-ben. Lapis András alkotása. A dombormű anyaga bronz, 70x50 cm.

Szövege:
Dégen Imre 1910-1977


Délmagyarország
emléktábla

Jókai u. 4.
Avatták 1969. november 19-én.
Anyaga: mészkő, 60x90 cm

Szövege:
1944. november 19-én ebben a házban kezdte meg munkáját ismét a fasiszták által betiltott majd felszabadult Délmagyarország. Szeged, 1969. november 19-én megemlékezésül: a Délmagyarország Szerkesztősége, az I. kerületi Tanács VB.

Deportált szegedi zsidók
emléktáblák

Jósika u. 10, a szegedi új zsinagóga előterében, két oldalt a falon
Avatták 1947. szeptember 21-én. Tervezte Fenyő Alajos, készítette a FischerJános és fia kőfaragó cég.

Szövege:
Mártírjaink 1941-1945 (alatta az áldozatok nevei)

A márványkoporsó versfeliratát Gergely Judit írta:
Ti vér voltatok Ábrahám fajtájából,
Ezért haltatok vértanúhalált,
Ezért égtetek iszonyú máglyákon,
És hamvatok a szélben szerteszállt.

Te jelképes sír foglaljad magadba
A sok gyermeket és apát, anyát
S mi eljövünk a lelkek csarnokába
Elsírni szívünk sajgó bánatát.

A templom előcsarnokában elhelyezett márványoszlop héber versét Ben Slomo írta.


Déri Miksa Ipari Szakközépiskola
első világháborús emléktábla

Kálvária tér 7. (az épület emeletén)
Alkotója ismeretlen. Készült 1924 körül.
Anyaga márvány, az alsó rész 124x60 cm, a fölső 120x26 cm, az emléktábla mérete 133x78 cm.

Szövege:
Érett éltük adák honukért a spártai hősök.
Bimbózó tavaszul ontotta vérit e harminc.
Nemzeti szent tavaszunkat akik megéritek egykor,
El ne feledjétek porait megáldani érte!
(A nevek következnek.)
1914-1918

Az oromzaton akantusz és tölgyfaág között keresztbefektetett szurony és gránát látható. Az emléket eredetileg az állami fölsőipariskola Mars téri épületében helyezték el, 1936 novemberében került mai helyére.


Déri Miksa Ipari Szakközépiskola
második világháborús emléktábla

Kálvária tér 7. (az épület emeletén)
Készült 1992-ben.
Anyaga: márvány, 50x70 cm

Szövege:
Emléktábla amásodik világháborúban hősi halált halt iskolatársaink emlékére. „Hazádnak rendületlenül
légy híve, óh magyar!”
Vörösmarty
Elhelyezték az együtt végzett iskolatársak.
1992


Déri Miksa Ipari Szakközépiskola
centenáriumi emléktábla

Kálvária tér 7., a hajdani fölső ipariskola épületében
Elhelyezték 1994-ben.
Anyaga: márvány, mérete 40x60 cm

Szövege:
Déri Miksa Ipari Szakközépiskola, 1894 - 1994, 100 év az iparoktatás szolgálatában


Déri Miksa Gép- és Villamosipari Technikum
emléktábla

Kálvária tér 7., a hajdani fölső ipariskola épületében
A dombormű alkotója Stanzel Antal szobrászművész. Elhelyezték 1969-ben.
Anyaga márvány, a bronz dombormű mérete 25x20 cm.

Szövege:
KGM. Déri Miksa Gép- és Villamosipari Technikum 75, 1894-1969. „A munka, a rend és a béke, az életünknek lelke ő…” 1854-1938


Dettre János
emléktábla

Takaréktár u. 5.
Elhelyezték 1990-ben.
Anyaga: mészkő, 40x60 cm

Szövege:
E házban lakott dr. Dettre János (1886-1944) ügyvéd, az 1918. évi pologári demokratikus forradalom szegedi kormánybiztos főispánja, várospolitikus és közíró, a hitlerizmus áldozata.


Dévény István
emléktábla

Szövetség u., Vízügyi emlékhely
Avatták 1990-ben.
Anyaga: mészkő, 30x40 cm

Szövege:
Dévény István (1890-1978) vízépítő mérnök emlékére. MHT 1990


Dinnyés Ferenc
emléktábla

Szentháromság u. 4.
Elhelyezték 1968-ban.
Anyaga: mészkő, 40x50 cm

Szövege:
Ebben a házban élt és alkotott Dinnyés Ferenc (1886–1958) szegedi festőművész.


Dózsa György
emléktábla

Dózsa u. 7.
Elhelyezték 1972-ben.
Anyaga: műkő, 70x100 cm

Szövege:
„Fehér gyolcsban, setét éjben
- Ezerötszáz tizennégyben -
A kakas épp harmadszor szólt,
Dózsa feje Szegeden volt.”
Juhász Gyula: Dózsa feje
1972. Dózsa György születésének 500. évfordulóján


Dózsa György
dombormű

Szent György tér 7.
Tápai Antal alkotása, készült 1957-ben.
Anyaga: vörösréz lemez, 70x50 cm

Dózsa emlékének megörökítését számos alkalommal kezdeményezték Szegeden. A nagyszabású elképzelésekből végül nem sok valósult meg, mindössze a parasztvezér szerény méretű, de hatásos dekorativitásával figyelmet keltő emléke készült el, a nevét viselő általános iskola kezdeményezésére. Az épület homlokzatán látható.


Dugonics András
emléktábla

Dugonics u. - Osztróvszky u. sarka
Elhelyezték 1876-ban.

Szövege:
E házban született, élt és halt meg Dugonics András (1740-1818).
Alatta a Dugonics Társaság által elhelyezett kiegészítő tábla szövege:
Ez a tábla hirdette 1876–tól 1910-ig Szeged nagy fiának érdemeit. Azóta a múzeum őrizte. Újra felállíttatta 1942-ben az ötven éves fennállását ünneplő
Dugonics-Társaság.


Dugonics András
emléktábla

Dugonics u. - Osztróvszky u. sarka
Készült 1942-ben, az iskola építésekor.

Szövege:
Ezen iskola helyén állott az a ház, a melyben Dugonics András, magyar nemzeti nyelvünknek örökérdemű művelője, irodalmunknak egyik úttörője született és meghalt (1740–1818).


Dugonics András Általános Iskola
emléktábla

Dugonics u. - Osztróvszky u. sarka
Elhelyezték 1987. május 21-én.
Anyaga: színezett fém

Szövege:
Dugonics András iskola. Az iskola fennállásának 75. évfordulója alkalmából Dugonics András nevét vette fel. 1987. május 21.


Durkó Zsolt
dombormű

Vitéz u. 11.
Lapis András alkotása, 1999. május 10-én avatták.
Anyaga: bronz, 60x40 cm

Szövege:
E házban született Durkó Zsolt (1934-1997) Kossuth-díjas zeneszerző, az egyetemes és magyar zeneművészet kiemelkedő alkotóművésze. Állította Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 1999.