A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z
                                         
Emléktáblák Szegeden


Jáki Gyula
emléktábla

Korányi fasor, az I. sz. Sebészeti Klinika előcsarnokában
Elhelyezésének ideje ismeretlen.
Anyaga: mészkő, 30x40 cm

Szövege:
Prof. Dr. Jáki Gyula, az I. sz. Sebészeti Klinika igazgatója emlékezetére 1947–1958


Jancsó Miklós
emléktábla

Korányi fasor, a Belgyógyászati klinika előcsarnokában
Elhelyezésének ideje ismeretlen.
Anyaga: mészkő 50x80 cm

Szövege:
Gidófalvi Prof. Jancsó Miklós, a szegedi Belgyógyászati Klinika első igazgatója emlékére. Kolozsvár 1911 – Szeged 1930


Jancsó Miklós
emléktábla és érem

Szeged, Kölcsey u. 10.
Az érem Kalmár Márton alkotása. Avatták 2003. december 22-én.
Anyaga márvány, 40x100 cm, az érem átmérője 12 cm.

Szövege:
Ebben a házban élt Jancsó Miklós (1903-1966) farmakológus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Állította: Szegedi Tudományegyetem 2003

Az SZTE Szent-György Albert Orvos- és Gyógyszerésztudományi Centrum kezdeményezésére és finanszírozásában készült.


Jávorka Sándor
emléktábla

Lövölde út 2., Füvészkert
Elhelyezték 1979 áprilisában. Hemmert János alkotása.
A dombormű anyaga alumínium, magassága kb. 100 cm.

Szövege:
Jávorka Sándor akadémikus (1883–1961) emlékére

Elülső oldalán a botanikus professzor neve, születési és halálozási évszáma olvasható. Hátoldalán főművének, az Iconográfiának fölnagyított címlapja látható.


József Attila
emléktábla

Brüsszeli körút 23.
Elhelyezték 1955-ben.
Anyaga márvány, 50x60 cm

Szövege:
„Nem én kiáltok, A föld dübörög.” Ebben a házban lakott egyetemi hallgató korában József Attila (1905–1937). Az emléktáblát elhelyezte: a Dolgozó Ifjúság Szövetsége Szeged Városi Bizottsága a költő születésének 50. évfordulóján.


József Attila
emléktábla

Dugonics tér 13.
Elhelyezték 1963 körül.
Anyaga: mészkő, 120x80 cm

Szövege:
„Én egész népemet fogom… tanítani!” Ebben az épületben kezdte egyetemi tanulmányait József Attila 1924–1925-ben.


Jugoszláv ellenállók
emléktábla

Mars tér 13.
Elhelyezték 1987-ben.
Anyaga: mészkő, 80x120 cm

Szövege:
Nem felejtünk! Az ellenforradalmi rendszer évtizedeiben ebben a börtönben raboskodott számos magyar és jugoszláv hazafi, a munkásmozgalom, az antifasiszta küzdelem harcosa. Sokan közülük mártírhalált haltak. Magyar Ellenállók Antifasiszták Szövetsége, Hazafias Népfront Országos Tanácsa 1987
A szerb nyelvű tábla szövege:
Avljamo! U delenijama kontrarevolucionarnog režima u ovom zatvoru su robovali mnog madarški jugoslovenski patrioti, borci radnič'kog pokreta i antifašističke borbe. Mnogi od njih su poginuli mučeničkom smrcu. Savez Madarških Uċesniki u Otporu i Antifašista, Zemaljski savet Patriotskog Narodnog Fronta 1987Juhász Gyula
emléktábla

Juhász Gyula u. 6.
Elhelyezték 1977-ben.
Anyaga: mészkő, 30x50 cm

Szövege:
Ebben a házban élt és halt meg 1937 április 6 án Juhász Gyula.


Juhász Gyula
domborműves emléktábla

Pécsi u. 2.
Tóth Sándor alkotása, avatták 1983. április 4-én.
A dombormű anyaga bronz, a portré életnagyságú.

Szövege:
„Eltűnik egy ház. Alacsony tetővel Nem ostromolta gőggel az eget, Míg állt, nem tűnt fel senkinek e tájon, Öreg anyó volt, élt már eleget. De nekem a szívembe vág a csákány, Mely falait lebontja, mert nekem E ház volt gyermekségem, ifjúságom, E szürke ház volt színdús életem.” Egy ház 1925. Szeged nagy költőjének emlékére, születésének századik évfordulóján. 1983. április 4. Itt állt Juhász Gyula szülőháza.


Juhász Gyula asztala
domborműves emléktábla

Wesselényi u. 4.
Tóth Sándor alkotása. Avatták 1965. december 6-án.
A dombormű anyaga bronz, 40x40 cm, a mészkő emléktábla 26x50 cm.

Szövege:
1920–1930 között itt állt a haladó gondolkodású újságírók asztala amely mellett naponta ott ült Juhász Gyula.


Julesz Miklós
emléktábla

Korányi fasor 8., a SZOTE Klinika Endokrin Osztályán
Szathmáry Gyöngyi alkotása. Avatták 1988. május 19-én.
A dombormű átmérője 45 cm, anyaga bronz.

Szövege:
Julesz Miklós 1904–1972