A B C D E F G H I J K L M N O P R S, Sz T U V Z
                                         
Emléktáblák Szegeden


Sallai Imre
emléktábla

Csap u. - Sallai u. sarok
Állították 1979-ben, eltávolították 1993-ban.

Szövege:
Sallai Imre (1879-1932), a magyar forradalmi munkásmozgalom kiemelkedő harcosa. a Kommunisták Magyarországi Pártja mártírhalált halt vezetője.


Sas Mihály
emléktábla

Semmelweis u. 1, a SZOTE Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikája földszinti folyosója
Avatták 1999. január 11-én.
Anyaga: márvány 30x40 cm

Szövege:
Dr. Sas Mihály egyetemi tanár emlékére. A női klinika igazgatója, 1975-1990.


Schvarcz Lajos
emléktábla

Takaréktár u. 1.
Avatták 1990. október 23-án.
Anyaga: mészkő, 70x45 cm

Szövege:
Itt vált a sortűz áldozatává 1956. október 26-án Schvarcz Lajos ifjúmunkás. Magyar Politikai Foglyok Szövetsége 1990. okt. 23.


Sebestyén Endre
emléktábla

József Attila sgt. 10.
Elhelyezték 1988-ban.
Anyaga: márvány, 30x60 cm

Szövege:
Itt lakott Sebestyén Endre (1888–1966) építészmérnök, Szeged városképi jelentőségű tervezője. MTESZ 1988 Városi Tanács


Sík Sándor
emléktábla

Aradi vértanúk tere 1.
Elhelyezték 1989-ben (?).
Anyaga: mészkő, 40x50 cm

Szövege:
Sík Sándor piarista paptanár (1889–1963), a cserkészmozgalom kiváló vezetőjének, szervezőjének emlékére


Simády Béla
emléktábla

Gróf Széchenyi István Evezőspálya
Elhelyezték 1998 novemberében.
Anyaga: mészkő, 30x60 cm

Szövege:
Dr. Simády Béla állami díjas mérnök (1931–1993), az evezőspálya megalkotója


Soós István
emléktábla

Gróf Széchenyi István Evezőspálya
Elhelyezték 1998 novemberében.
Anyaga: mészkő, 30x60 cm

Szövege:
Soós István (1910–1987), a szegedi evezés feltámasztója


Sporttelep
emléktábla

Újszeged, sporttelep
Elhelyezésének éve ismeretlen. (1930?) Az emléktábla csonkán kerül vissza helyére a 90-es évek elején.
Anyaga: mészkő, 50x70 cm

Szövege:
Ez a sporttelep épült: ő fő méltósága nagybányai Horthy Miklós kormányzósága, nagyméltóságú gróf Klebelsberg Kunó dr., volt m. kir. vallás és közoktatásügyi minisztersége (…..)


Straub F. Brunó
domborműves emléktábla

Temesvári krt. 62., az MTA Biológiai Intézete előcsarnokában
Szathmáry Gyöngyi alkotása. Avatták 1996. november 26-án.
Anyaga: bronz, 80x60 cm

Szövege:
Straub F. Brúnó (1914-1996). SZBK alapító főigazgatója

Az intézet fennállásának negyedszázados évfordulója alkalmából helyezték el az előcsarnokban az alapító-főigazgató emlékdomborművét.


Szabon József
domborműves emléktábla

Tisza Lajos krt. 111., a Fül- Orr– Gégeklinika bejárati előcsarnokában
Kalmár Márton alkotása. Elhelyezték 1977-ben.
Az emléktábla márvány, 60 x40 cm.

Szövege:
Dr. Szabon József, a szegedi Fül- Orr- Gégeklinika megalapítója (1915–1977)


Szántó Ferenc és Buzágh Aladár
emléktábla

Aradi vértanúk tere 1., Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kar
Avatták 1995. október 5-én.
Anyaga: márvány, 50x70 cm

Szövege:
A szegedi kollodkémia alapítója, dr. Szántó Ferenc születésének 70. évfordulója, a hazai kollodkémia alapítója, dr. Buzágh Aladár születésének 100. évfordulója tiszteletére. Szántó Ferenc Alapítvány Kuratóriuma 1995

Szántó Ferenc egyetemi tanár a kolloidkémiai tanszék vezetője volt. Buzágh Aladár egyetemi tanár, kémikus, akadémikus, kétszeres Kossuth-díjas, az Ostwald-féle kolloid-iskola hazai továbbfejlesztője.


Szatmári Géza
domborműves emléktábla

Stefánia 3.
Lapis András alkotása. Avatták 2003. október 8-án.
Anyaga: bronz, 50x40 cm

Szövege:
Ebben a házban élt Szatmári Géza (1897-1978) zeneszerző, karnagy, a Szegedi Zenekonzervatórium egykori tanára. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 2003.


Széchenyi István
domborműves emléktábla

Maty-éri evezőspálya
Lapis András alkotása. Elhelyezték 1988-ban, avatták 1989. július 25-én.
Féldombormű, anyaga bronz, kétszeres életnagyságú. A tábla fémből készült.

Szövege:
Memorandum: Gróf Széchenyi, Thomas Halifax és John Barneby urak Bécsből indultak gróf Széchenyi kormányos evezősén. 3 óra 52 perc alatt értek a pozsonyi hídhoz. Napló, 1827. május 16.
A dombormű alatt gróf Széchenyi István aláírása látható.

A világversenyek rendezésére is alkalmas sportlétesítmény központi épületére került a szoborportré. A szegedi vízügyi igazgatóság megrendelésére készült, dr. Simády Béla kezdeményezésére. A művet néhány hónappal elhelyezése után az evezős ifjúsági világbajnokság keretében avatták föl, egyben az evezőspályát is ekkor nevezték el Széchenyiről. Gipsz-másolatát 1991 szeptemberében, az országos Széchenyi emlékünnepségek alkalmával helyezték el az ATIVIZIG székházában.


Szeged 750 éves
emléksorok

Tisza Lajos krt. 7-9.
Lapis András alkotása. Avatták 1997. május 21-én.
Anyaga: színezett poliészter gél

Szövege:
Szeged 750 éves (1247-1997) IV. Béla

Szeged városi léte IV. Béla király nevéhez fűződik, aki a tatárjárás után, 1247-ben emelte városi rangra Szegedet. Erre emlékeztet az épület homlokzatán lévő, építészeti címerpajzsban elhelyezett színezett dombormű, amely a 750. évforduló alkalmából készült.


Szeged 1719. évi címere
emléksorok

Tisza Lajos krt. 7-9
Lapis András alkotása. Avatták 1999. május 21-én.
Anyaga: színezett poliészter gél

Szövege:
1719-ben kapott III. Károlytól Szeged szabad királyi város új címert. 1999


Szeged szabad királyi város
emléksorok

Tisza Lajos krt. 7-9.
Lapis András alkotása. Avatták 1997. május 21-én.
Anyaga: színezett poliészter gél

Szövege:
Szeged szabad királyi város. A Mátyás király által adományozott kiváltságokat 1498-ban 500 éve szentesítette II. Ulászló. Állíttatta Szeged városa és az Erste Bank Hungary Rt. 1998


Szeged–Csongrádi Takarékpénztár
emléktábla

Széchenyi tér - Takaréktár u. sarka
Elhelyezték 1904-ben.
Anyaga: fekete gránit, mészkő, 200x120 cm

Szövege:
Szeged-Csongrádi Takarékpénztár. Alapítva 1845
Szeged–Csongrádi Takarékpénztár
emléktáblák

Takaréktár u. 1., az épület bejárati előterében
Elhelyezték 1905-ben.
Anyaga: vörös mészkő 80x100 cm

Az első tábla szövege:
Szeged–Csongrádi Takarékpénztár. Alapíttatott 1845 évben. Ez a székház az 1903. február 8-án tartott közgyűlés határozatából az 1903–1905 években épült. Tervezte Baumhorn Lipót budapesti műépítész. Építette Erdélyi Mihály szegedi építész.

A második tábla szövege:
Az építés idején az intézet ügyeit vezették: elnök: raggambi Fluck Ferenc, alelnök: Gál Kálmán, igazgatóság: id. Aigner József, Kátai László, dr. Nyilasy Pál, dr. várhelyi Rósa Izsó, Schlauch Károly, Szarvady Lajos, felügyelő bizottság: Sányi Sándor, dr. Lázár György, Gál János, dr. Tóth Pál, vezérigazgató: dr. Vass Károly, helyettes vezérigazgató: Koós Elemér, ügyészek: Babarczy József, dr. Kasza Ferencz, főpénztárnok: Lövész Antal, főkönyvelő: Madár Imre.


Szegedi direktórium
emléktábla

Széchenyi tér 10.
Elhelyezték 1969-ben, 1992-ben eltávolították.


Szegedi Forradalmi Nemzetőrség
emléktábla

Honvéd tér 1., az egykori laktanya falán
Avatták 1999. október 22-én. A Dél-alföldi Nemzetőrök Egyesülete helyezte el
Anyaga: mészkő, 30x40 cm

Szövege:
Ezen a helyen alakult meg 1956. október 27-én a Szegedi Forradalmi Nemzetőrség. Állította: a szegedi nemzetőrség 1999


Szegedi Munkásotthon
emléktábla

Hét vezér u. 9. 2004 októberében lebontották az épületet, az emléktábla sorsa ismeretlen.
Anyaga: mészkő, 40x50 cm

Szövege:
„Hirdessük itt nem boldogul más
Csak aki alkot, aki munkás!” (Juhász gyula)
Ez a ház volt a Szegedi Munkásotthon 1926-tól 1944-ig.


Szegedi Nemzeti Tanács
emléktábla

Somogyi u. 13.
Anyaga mészkő, 30x40 cm

Szövege:
Ebben a házban, az akkori Munkásotthonban alakult meg a Szegedi Nemzeti Tanács 1918. október 22-én


Szegedi nyomdászat
emléktábla

Széchenyi tér 13.
Elhelyezték 1976-ban.
Anyaga: fém, 25x50 cm

Szövege:
A 175 éves szegedi nyomdászat emlékére 1976. Szegedi Nyomda + MTESZ


Szegedi tanítóképző
emléktábla

Temesvári krt. 38.
Elhelyezték 1988-ban.
Anyaga: mészkő, 40x50 cm

Szövege:
Az 1844-ben létesült szegedi tanítóképző 1923-1958-ig ebben az épületben
működött.


Szeghy Endre
domborműves emléktábla

Vitéz u. 5.
Lapis András alkotása. Avatták 1998. november 14-én.
Anyaga: bronz, 50x40 cm

Szövege:
E házban élt Szeghy Endre 1898-1972 főiskolai tanár zeneszerző, karnagy, népzenekutató. A jubileum alkalmából állíttatta Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 1998.

Szeghy Endre 1961-ig mint a tanárképző főiskola tanszékvezető tanára nagy érdemeket szerzett az énektanárképzésben, énekkarok szervezésében és vezetésében. Ő teremtette meg Bartók és Kodály zenéjének kultuszát Szegeden. Több zeneművét Szegeden és Budapesten mutatták be. Egykori lakóházán a Szeghy Endre Pedagógus Női Kar kezdeményezésére helyezték el az emléktáblát.


Szent-Györgyi Albert
emléktábla

Szent-Györgyi Albert u. 38.
Elhelyezték 1988-ban.
Anyaga, mérete ismeretlen. 2004.-ben nem volt fellelhető a helyén. (Forrás: Délmagyarország, 1988. dec. 13.)


Szepesi Imre
emléktábla

Bolyai u. 17.
Elhelyezték 1986-ban. A városi közgyűlés 1993. november 2-án hozott határozata nyomán eltávolították.

Szövege:
E házban élt és dolgozott a munkásosztály győzelméért dr. Szepesi Imre (1886-1933) orvos, a szegedi munkásmozgalom kiemelkedő alakja. Szeged, 1986. január 30.


Szikra Könyvkiadó
emléktábla

Kígyó u. 1.
Elhelyezték 1969-ben. A városi közgyűlés 1993. november 2-án hozott határozata nyomán eltávolították.

Szövege:
E házban kezdte el működését 1944 novemberében a Szikra Könyvkiadó: a hazai marxista politikai könyvkiadás úttörője. 1969. november


Szirmai István
domborműves emléktábla

Csongor tér
Fritz Mihály alkotása. Avatták 1978. április 12-én. 1990-ben eltávolították.
A dombormű anyaga fehér márvány, másfélszeres életnagyságú mellszobor, a tábla 70x70 cm.

Szövege:
A kommunista eszmék győzelméért Szirmai István

A tarjáni 2. sz. általános iskola 1975-ben vette föl Szirmai István nevét. Domborművét az iskola bejárata közelében helyezték el.


Szivessy Tibor
emléktábla

Fekete sas u. 20.
Elhelyezték 1984-ben.
Anyaga mészkő, 40x60 cm

Szövege:
Ebben a házban született Szivessy Tibor (1884–1963) építészmérnök, funkcionalista tervező. MTESZ 1984 Városi Tanács


Szontágh Ferenc
emléktábla

Semmelweis u. 5., a Szülészeti Klinika épületében
Anyaga: gránit, 30x50 cm

Szövege:
Dr. Szontágh Ferenc egyetemi tanár emlékére. A Női Klinika igazgatója 1960–1975. Az egyetem rektora 1972–1975


A szovjet kultúra otthona
emléktábla

Dugonics tér 12.
Eltávolították 1990-ben.


Szőkefalvi–Nagy Béla
domborműves emléktábla

Kálvária sgt. 5.
Lapis András alkotása. Avatták 2003. július 25-én.
Fehér carrarai márványtábla, 70x35 cm, a táblán bronzból készült 20 cm átmérőjű portré-plakett

Szövege:
Ebben a házban élt Szőkefalvi-Nagy Béla (1913-1998) matematikus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, Szeged város díszpolgára. Állította Szeged városa 2003.


Szőkefalvi–Nagy Gyula
emléktábla

Bolyai u. 28.

Szövege:
Itt lakott Szőkefalvi-Nagy Gyula (1887-1953) matematikus, egyetemi tanár, akadémikus. MTESZ 1987 Városi Tanács


Szöri József
emléktábla

Szöri u. 2/a
Elhelyezték 1989–ben.
Anyaga: mészkő, 30x50 cm

Szövege:
Szöri József (1878-1914) szegedi festőművész emlékére. HNF Marostő 1988


Szőregi csata
emléktábla

Szőreg, Hősök tere, emlékfal
Avatták 1949. augusztus 5-én.
Anyaga: mészkő, 40x80 cm

Szövege:
A szőregi ütközet emlékére. 1849. aug. 5.–1949. aug. 5.
Már a szabadság napja hanyatlott messze csatában
Dalnoka hű ajkán halt el a dal, s a remény.
Állták még a csatát, védve a nép jogait
Akkor a zsarnokság győzött, de megőrzi a hősök
Emlékét Szőreg népe, mely újra szabad.


Sztrájk
emléktábla

Moszkvai krt. 16.
Elhelyezték 1969-ben, eltávolították 1993-ban.

Szövege:
40 éve, 1919. VI. 15-én délelőtt ebben az épületben mondta ki a szakszervezetek vezetősége az általános sztrájkot, amely Szegeden a Magyar Tanácsköztársaságért vívott harc egyik legszebb fejezete volt. E harcok emlékét örökké őrizzük!