A B C D E F G H I J K L M N O, Ö P R S T U V Z
                                         
Emléktáblák Szegeden


Olasz légió
emléktábla

Szőreg, Hősök tere, emlékfal
Elhelyezték 1929-ben
Anyaga: mészkő 60x80 cm

Szövege:
Az 1849. augusztus 5-i szőregi ütközetben résztvett magyar honvédek, a lengyel légionáriusok és a Di Monti Sándor báró ezredes alatt a magyar szabadságért harcolt olasz légió örökös emlékjeléül állította a Hadimúzeum kezdésére Szőreg Község közönsége 1929.

In memoria degli Honvéd Ungheresi, della Legioni Polaca e di quella Italiana combattenti sotto il colonello Alessandro barone di Monti, nella battaglia di Szőreg il 6. agosto 1849. Eretto, per l’ iniziativa del regio Museo Ungherese di querra dalla Comune di Szőreg 1929.


Olimpiai bajnokok
emléktábla

Városi Sportcsarnok előtere
Avatták 2000. október 24-én.
Anyaga: vörös márvány, 40x50 cm

Szövege:
Sydney 2000. Fodor Raymund dr. Molnár Tamás olimpiai bajnokok vízilabda

A Szegedi Vízilabda Egylet kezdeményezésére készült emléktáblát a 2000-ben rendezett Sidney-i olimpián a magyar vízilabda csapatban szereplő Fodor Rajmund és Molnár Tamás olimpiai bajnokok kimagasló teljesítményének megörökítésére helyeztek el. Az olimpikonok maguk leplezték le a róluk készült emléktáblát.


Ortvay Rudolf
emléktábla

Klauzál tér, Kárász-ház
Elhelyezték 1985-ben.
Anyaga: mészkő, 40x60 cm

Szövege:
Dr. Ortvay Rudolf (1885-1945) elméleti fizikus volt egyetemi tanár emlékére. Városi Tanács 1985 MTESZ


Orvosi hivatás
emléktábla

Temesvári krt. 35-37., a gyermekkórház épületében
Elhelyezésének időpontja ismeretlen.
Anyaga: fekete gránit, kb. 80x110 cm

Szövege:
Vivere aliis non sibi constituit essentiam medici. Balassa János (1814–1868)

(Az orvosi hivatás lényege: nem magunkért, hanem mások javára élni.)


Ottovay István
emléktábla

Dóm tér 15.
Elhelyezték 1977-ben.
Anyaga: mészkő, 30x30 cm

Szövege:
Ottovay István (1877–1945) építészmérnök, Szeged városképi jelentőségű alkotója 1977. MTESZ Városi Tanács
Az ötezredik népiskolai tanterem
emléktáblák

Kossuth Lajos sgt. 37.
Avatták 1930. október 25-én.
Anyaga: mészkő, 140x100 cm

Az első tábla szövege:
Magyarország, mely a trianoni szerződés következtében elvesztette területi integritását, hatalmas erőfeszítést tett, hogy megtartsa művelődési épségét. Evégből megalkotta az 1926. évi VII. t.c.-et és ez alapon főleg az Alföldön 1930. október 25-ig 5000 népiskolai tantermet és tanítói lakást emelt, mely szám ezzel az épülettel vált teljessé.

A második tábla szövege:
Dr. Klebelsberg Kuno gróf magyar királyi vallás és közoktatásügyi miniszter áldott emlékét hirdesse e tábla! A magyar népnevelés nagy apostola az 1930. évben ezzel az épülettel mutatta be munkás életének legnagyobb eredményét, az 5000. népiskoláját megtépett nemzetének, hogy vele megmutassa a feltámadás felé vezető utat. Amíg magyar tanító magyar gyermekeket nevel e földön, itt és az ötezer iskolában nemcsak a kövek, de a szívek is róla beszélnek.