A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z
                                         
Emléktáblák Szegeden


Henszlmann Imre
domborműves emléktábla

Oroszlán u. 1.
Eredeti helyén 1930-ban helyezték el, Bakonyi Sándor alkotása.
Anyaga: bronz, mérete 130x110 cm

Szövege:
Henszlmann Imre archeológus és műtörténész 1819-1888

A domborművet 1988-ig a múzeum kőtárában őrizték. Restaurálás után az Országos Műemléki Felügyelőség dél-alföldi kirendeltségének udvarán, az épület falában (Oroszlán u. 1.) helyezték el, méltó körülmények között. Az emlékmű egykori helyét nem sikerült megállapítani. A dombormű Henszlmannt háromnegyed profilban ábrázolja, babérkoszorú övezi. A felirat alul olvasható.


Herke Sándor
domborműves emléktábla

Herke Sándor u. 1., a Gabonatermesztési Kutatóintézet épületének Herke utcai oldalán
Tápai Antal alkotása, 1976. szeptember 17-én avatták.
A dombormű anyaga vörösréz lemez, 100x100 cm, a tábla mészkő, 120x120 cm

Szövege:
Herke Sándor (1882-1970) a szikjavítás Kossuth–díjas tudósa

Tápai Antal montázs-szerűen komponálta egyetlen felületre a szikjavítás Kossuth-díjas tudósának portréját, az elhelyezett emlékező sorokat és a megjavított sziken folytatható termelőmunka jelképét, az ásót tartó izmos férfikart.


Hetényi Géza
domborműves emléktábla

Korányi fasor 8.
Kalmár Márton alkotása. Készült 1989-ben.
Anyaga bronz, átmérője 40 cm, a márványtábla 80x50 cm.

Szövege:
Hetényi Géza (1894-1959) az I. Belgyógyászati Klinika első igazgatója


Hild József
emléktábla

Oskola és Somogyi u. sarok, az árkádok alatt
Elhelyezték1967-ben.
Anyaga: mészkő, 30x60 cm

Szövege:
Hild József (1789–1867) a klasszicista építészet kiváló alkotója halálának 100. évfordulójára. I. ker. Tanács MÉSZ MTESZ


Hild-kapu
emléktáblák

Palánk, Hild-kapu
Lapis András alkotása. Elhelyezték1979-ben.
Anyaga: mészkő, 100x120 cm

A bal oldali táblán a vár ötszögletű vésett alaprajza, alatta Szeged „szocialista” címere látható.
A jobb oldali tábla szövege: A Magyar Urbanisztikai Társaság Szeged Megyei Jogú Város Tanácsának és társadalmának a gyors ütemű fejlődést követő és kiemelkedő eredményű városfejlesztésért 1979 évben a Hild János emlékérmet adományozta.

A tábla és a kitüntetés ténye mára szinte feledésbe merült. Köszönhető mindez annak is, hogy a táblát évek óta elcsúfítják és olvashatatlanná teszik a graffitik.


A Holokauszt áldozatai
emléktábla

Szeged Nagyállomás, peron
Elhelyezték 2004-ben.
Anyaga: feketegránit, 50x50 cm

Szövege:
Áldott a mártírok emlékezete! Elhelyezte a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség és a Wesley János Lelkészképző Főiskola a Holokauszt 60. évfordulóján 2004. Az emlékhely létesítését a MÁV Árufuvarozási Osztálya támogatta.

A dombormű egy marhavagon részletét ábrázolja.


Hont Ferenc
domborműves emléktábla

Dóm tér, a színpad alatti klubban
Kalmár Márton alkotása. Avatták 1982. július 23-án.
A dombormű anyaga bronz, átmérője 40 cm, az emléktábla 40x80 cm.

Szövege:
Hont Ferenc, a Szegedi Szabadtéri Játékok kezdeményezője és első rendezője


Horthy Miklós szegedi fogadalomtétele
dombormű

Földműves u. 7.
Tápai Antal alkotása. Pálfy József polgármester avatta 1937. május 31-én, a szegedi Hősök kapuja felavatásának napján.
A dombormű anyaga bronz.

A volt Alsóvárosi Népkör épületének falán Horthy szegedi fogadalomtételére emlékeztetett. 1946-ban eltávolították, de a keret ma is látható. A domborműnek fél évszázadig nyoma veszett. A Móra Ferenc Múzeum 2001. novemberében megvásárolta az emlékmű fennmaradt részeit egy magánszemélytől, aki egy padláson bukkant rá. Tápai Antal centenáriumi emlékkiállításán 2002-ben volt látható. A domborművön felül két angyal látszik, a magyar címert tartják. A három személy portréja Zadravecz János tábori püspököt, Horthy Miklóst és Vajas Józsefet, az Alsóvárosi Népkör elnökét ábrázolja.


Horváth Imre
domborműves emléktábla

Lövölde u. 2., az egyetemi Füvészkert bejárati épületén
Alkotója F.P. és T. P.
Anyaga: poncolt, domborított vörösréz lemez, 30x40 cm

Szövege:
Dr. Horváth Imre, a Füvészkert igazgatójának emlékére 1965-1979


Ifj. Horváth István
emléktábla

Egyetem u. 2.
Elhelyezték 1971-ben (?).
Anyaga: mészkő, 40x60 cm

Szövege:
Ifj. Horváth István (†1941) és a szegedi egyetemi ifjúság színjátszó társasága emlékére. JATE-8:15. E.A.S.T. Atlantis
Hősök kapuja
emléktáblák

Aradi vértanúk tere

Az emlékmű elkészülte óta (1937) üresek volta a kapu pillérein elhelyezett mészkőtáblák. Az elesett szegedi hősök neveit vésték volna rájuk, de erre pénzhiány miatt nem került sor.
A később elhelyezett, most látható emléktáblák műanyagból készültek, nyomdatechnikai eljárással, tehát nem hagyományos értelemben vett emléktáblák.
A 2001-ben elhelyezett emléktábla (balról) a Hősök kapuja történetét és freskóit ismerteti, valamint a levakolt freskók kibontásának és restaurálásának folyamatát írja le.
A kapu pillérein lévő többi tábla 2004. májusában került a helyére. Az első világháború több ezer szegedi hősi halottjának neve olvasható rajtuk.
Felavatásukra 2004. június 6-án került sor. Katona Tamás történész mondott ünnepi beszédet, majd az elesett hősök nevét megörökítő emléktáblát Botka László polgármesterrel közösen leplezte le.


Huszák István
domborműves emléktábla

Semmelweis u. 6.
Huszákné Dinnyés Éva alkotása. Avatták 1998. december 2-án.
Anyaga: bronz, mészkő, 80x50 cm

Szövege:
Prof. dr. Huszák István (1906-1995) az Ideg- és Elmekórtani Klinika és Agykutató Intézet igazgatója (1946-1977) emlékére

Az emléktábla a Szegedi Tudományegyetem kezdeményezésére készült, a professzor halálának 3. évfordulóján rendezett emlékülés keretében avatták föl.


Huszár Mátyás
emléktábla és vízmérce

Huszár Mátyás rakpart, a múzeum melletti mellvéden, az északi oldalon
Lapis András szobrászművész alkotása, avatták 2003. március 20-án. Anyaga: mészkő, 200x80 cm

Szövege:
Huszár Mátyás (1784–1843) kora nagy mérnökegyénisége, Vásárhelyi Pál és Lányi Sámuel mestere, az első szegedi vízmérce nulla pontjának megállapítója. Az általa 1819-1820 között, a rondella déli oldalára telepített vízmérce 1879-ig funkcionált, melynek szerepét az egykori vasúti hídon elhelyezett vízmérce vette át. Az emléktáblát Huszár Mátyás halálának 160. évfordulóján emelte Szeged Város Önkormányzata, Csongrád Megyei Mérnöki Kamara, Alsó-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság, a Magyar Hidrológiai Társaság Szegedi Csoportja 2003. március 22.


Huszka Jenő
emléktábla

Tisza Lajos krt. 43-45.
Lapis András alkotása, avatták 1995. május 21-én.
Anyaga: márvány, 35x70 cm

Szövege:
E házban lakott Huszka Jenő (1875-1960) zeneszerző, a magyar operett nagy alakja.