A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z
                                         
Emléktáblák Szegeden


Kálmány Lajos
emléktábla

Oltványi u. 2.
Elhelyezték 1947-ben.
Anyaga: mészkő, 30x40 cm

Szövege:
E házban dolgozott és halt meg Kálmány Lajos, a magyar népköltészet fáradhatatlan kutatója. *1852. máj. 3. †1919. dec. 5. Születése 95. évfordulójára készíttette a Kálmány Lajos Kör és a Szegedi 48-as Bizottság.


Kálmány Lajos
domborműves emléktábla

Szerb u. 16.
Tápai Antal alkotása. Avatták 1983. június 12-én.
Dombormű mészkőlapon

Szövege:
1852-1919. Kálmány Lajos. E házban élt és alkotott. 1882-85Kalmár László
emléktábla

Bolyai János u. 28.
Elhelyezték 2003-ban.
Anyaga: fehér mészkő, 40x70 cm

Szövege:
Ebben a házban élt Kalmár László (1905-1976) matematikus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Aakadémia rendes tagja. Állította: Szegedi Tudományegyetem Kalmár Intézet 2003.


Kalmár László
dombormű

Árpád tér 2., a Kibernetikai Intézet félemeletén
Vígh Tamás alkotása. Avatták 1985. március 30-án, készült l981-ben.
A féldombormű anyaga bronz, befoglaló mérete 1 m2.

Szövege:
Kalmár László

Kalmár László (1905-1976) matematikus, egyetemi tanár, a szegedi matematikai iskola kiemelkedő jelentőségű tudósa volt.


Karácsonyi Guidó
dombormű

Temesvári körút 42.
Miholcsa József szobrász alkotása. Avatták 1999. szeptember 22-én.
Kb. 120x120 cm

Szövege:
Karácsonyi Guidó

Dr. Szabó László főorvos, önkormányzati képviselő közbenjárásával és támogatásával készült.


Kardos Pál
domborműves emléktábla

Szent Ferenc u. 25.
Lapis András alkotása. Avatták 2002. március 22-én.
Anyaga: bronz, 60x40 cm

Szövege:
„Mint az égő fáklya, mely setétben lángol,
S magát megemésztve másoknak világol.”
(Batsányi)
Kardos Pál Liszt-díjas karnagy, tanár 1963-72 között itt készítette föl hivatásukra a tanárjelölteket, példát adva elkötelezettségből és művészi alázatból. Szeged Önkormányzata és a Kardos Pál Alapítvány

Kardos Pál Liszt-díjas karnagy, pedagógus és kórusnevelő munkássága zömében Szegedhez kapcsolódott. A róla elnevezett alapítvány születésének 75. évfordulója alkalmából kezdeményezte az emléktáblát. A bronz tábla a tanárképző főiskola egykori ének-zene tanszékének homlokzatán nyert elhelyezést, ahol 11 évig tanított. Ma a Karolina Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Diákotthon működik az épületben.


Katolikus bázisközösség megalakulása
emléktábla

Boldogasszony sgt. 50
Elhelyezték 1991-ben(?).
Anyaga: mészkő, 40x40 cm

Szövege:
E házban alakult meg 1981-ben egy katolikus bázisközösség. Ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben ott vagyok közöttük /MT.18,19/


Kelemen János
dombormű

Korányi fasor, Radiológiai Klinika
Kalmár Márton alkotása. Elhelyezték 1992-ben.
Anyaga: bronz

Szövege:
Dr. Kelemen János egyetemi tanár, a Radiológiai Klinika Igazgatója 1976– 1984. Farmitalia carlo erba.


Kemény Gábor gondolata
emléktábla

Boldogasszony sgt. 6.
Elhelyezésének éve ismeretlen.
Anyaga: márvány, 200x100 cm

Szövege:
„A mai nevelő feladata óriási: felszabadítani a lélek minden képességét.” (Kemény Gábor)


Kereskedelmi és Iparkamara
emléktáblák

Vörösmarty u. 3.
Avatták 2000. június 8-án.
Anyaga: mészkő, 80x100 cm

Szövege:
„Feltétlenül szükségesnek tartom, hogy a kamarák minden alkalommal teljes szabadsággal és függetlenséggel nyilváníthassák véleményüket.” (Baross Gábor közlekedési és kereskedelemügyi miniszter, 1886—1892) E ház volt a Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara rangához méltó otthona 1896 és 1949 között. Az emléktáblát a Szegedi Területi Kamara alapításának 110. évfordulója alkalmából helyezte el a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. 2000. június 8.

A mai Bartók Béla Művelődési Központ eklektikus stílusú épülete volt az otthona 1897 és 1948 között a Szegedi Kereskedelmi és Iparkamarának. 1948-ban államosították. A kamarai mozgalom 110. évfordulójára készült emléktábla avatásával egyidőben emlékülést és kiállítást rendeztek. Az emléktábla elhelyezését a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara kezdeményezte.

Az előcsarnokban két márványtábla található, melyeket 1896-ban avattak, majd 1996 októberében újraavatták őket.

Az 1. tábla szövege:
Épült 1896-ban Magyaroszág ezredéves fennállásának emlékére 1. Ferencz József király uralkodása, Dániel Ernő báró kereskedelemügyi minisztersége idejében. Tervezte Vig Albert műépítész, építette Raichl J. Ferencz műépítész.

A táblát az Iparkamara épületének 1896-ban történt építésekor helyezték el, az akkori szokásoknak megfelelően megörökítették rajta az ezredévi ünnepet éppúgy, mint az építésben közreműködők nevét. Az ötvenes évek elején távolították el, a Bartók Béla Művelődési Központ újravésette.

Az 2. tábla szövege:
A Kereskedelmi és Iparkamarai testület: Gál Ferencz elnök, Rainer Ferencz, Weiner Miksa osztályelnökök, Kulinyi Zsigmond titkár, Bakay Nándor másodtitkár, Vékes Bertalan irodatiszt

Az emléktáblán olvashatók továbbá a bel- és kültagok nevei.


Király König Péter
emléktábla

Tisza Lajos krt . 79.
Lapis András alkotása. Avatták 1994. május 29-én.
Anyaga: bronz, 60x30 cm

Szövege:
Ebben az épületben lakott 1916-1935 között Király König Péter *1870 † 1940 zeneszerző, a zeneiskola igazgatója.

Király-König Péter volt a szegedi zeneiskola első igazgatója, zeneszerző, egyben az első szegedi opera megalkotója is.


Kiss Ernő
domborműves emléktábla

Kiss Ernő u.
Kalmár Márton alkotása. Avatták 1999. október 6-án.
Anyaga: bronz, mészkő, 80x40 cm

Szövege:
Kiss Ernő (1799-1849) honvéd altábornagy, aradi vértanú

A vértanúhalált halt 48-as tábornok halálának 150. évfordulója alkalmából készült az emléktábla.Kiss Ferenc
emléktábla

Tisza Lajos körút 56.
Elhelyezték 1982-ben.
Anyaga: mészkő, 40x70 cm

Szövege:
E házban lakott dr. h.c. Kiss Ferenc erdőmérnök ny. miniszteri tanácsos „a szegedi erdők atyja”. Halálának 30. évfordulójára Országos Erdészeti Egyesület 1982.


Kisteleki Ede
domborműves emléktábla

Maros u. 39/a
Keviczky Hugó alkotása, avatták 1933. július 18-án.
A dombormű anyaga bronz, 50x100 cm, márványkeretben.

Szövege:
Hálával és kegyelettel örökítette meg Szeged város közönsége és a Dugonics Társaság. Kisteleki Ede 1861-1931. Tiszaparti tuskulánumában itt lakott koszorús költőnk, Kisteleki Ede és neje 1900-tól 1920-ig.

Kisteleki Ede így vall Maros utcában című versében:
„Olyan csendes utca ez a Maros utca
Az eleje görbe, végig kátyús útja.”


Kisteleki Ede
emléktábla

Kisteleki Ede u. 1.
Elhelyezték 1975 májusában.
Anyaga: mészkő, 45x60 cm

Szövege:
Ez az utca Kisteleki Ede (1861-1931) költőnek, a Szegedi Napló főmunkatársának emlékezetét őrzi.


Kiszely György
domborműves emléktábla

Somogyi u. 4.
Tóth Sándor alkotása. Avatták 1997. október 18.-án.
Anyaga: bronz

Szövege:
Prof. dr. Kiszely György SZOTE Orvosbiológiai Intézet

Tanszékvezető egyetemi tanár, 1963-tól haláláig oktatott, kutatott a szegedi Orvosbiológiai Intézetben. Emléktáblája a Szegedi Tudományegyetem kezdeményezésére készült.


Klauzál Gábor
emléktábla

Kelemen u. 2.
Elhelyezték 1907-ben. Az eredeti emléktábla megrongálódott, a 80-as évek végén kicserélték.
Anyaga: vörös mészkő, 120x80 cm

Szövege:
E házban lakott 1826-tól 1866-ig Klauzál Gábor Szeged képviselője az országgyűlési szabadelvű ellenzék vezére majd az 1848-as első független felelős minisztérium földművelés- ipar s keresk. ügyi minisztere.
„Hazádé volt: eszed s szíved
ékes szód: ostorod.” Hiador
Kegyelete jeléül: a Szegedi Iparos Ifjak Közműv. Egylete 1907. szept. 15.


Klauzál Gábor
domborműves emléktábla

Tisza Lajos körút 6., a Radnóti Miklós Gimnázium előcsarnokában
Lapis András alkotása. Avatták 1998. március 15-én.
Anyaga: bronz, mészkő, 100x70 cm

Szövege:
Klauzál Gábor 1804-1866. A plakett felirata: Klauzál Gábor, az iskola névadója 1922-1950 között.


Klauzál Gábor
domborműves emléktábla

Klauzál tér 8., a Kis Virág cukrászda belső üzletterében
Györök Natália alkotása. Avatták 2016. augusztus 6-án, a Klauzál Gábor eltemettetésének 150. évfordulóján rendezett Szeged városi megemlékezés napján.
Anyaga: bronz, Jura gelb mészkő, 104x57x2 cm

Szövege:
Az egykor itt álló Prezetska-féle egyemeletes házban lakott Klauzál Gábor (1804-1866) Csongrád Vármegye követe, Szeged országgyűlési képviselője, az 1848-as Batthyány-kormány földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi minisztere.
Állította: Szegedi Közéleti Kávéház, Klauzál Gábor Társaság - Budatétény 2016.


Klauzál Gábor Gimnázium – hősi emlékmű
dombormű és emléktábla

Tisza Lajos körút 6., a Radnóti Miklós Gimnázium udvarán
Tápai Antal alkotása. Avatták 1934. június 17-én.
A dombormű anyaga vörösréz lemez, 200x100 cm.

Szövege:
A két világháború viharának halottai között ott nyugszik iskolánk sok régi tanára, diákja és pedellusa, egyszerre hősök és áldozatok. Bárhol vesztették is életüket: kegyelettel hajtunk fejet emlékük előtt. Radnóti Miklós Gimnázium 1989.

Az emlékművet föliratos tábla egészítette ki, a hetvenes évek derekán levették, 1989-ben pótolták. A dombormű központi figurája a harci sisakban ábrázolt, sugarakkal övezett Patrona Hungariae. Bal kezében babérkoszorút tart, jobbját a Bocskai-sapkás ifjún nyugtatja. A fiú könyvet tart jobb kezében, fölemelt baljában pedig kardot. Az emléket a tanári kar és az öregdiákok köre készíttette.


Klebelsberg Kunó
domborműves emléktábla

Klebelsberg-telep, Fő tér (az óvoda falán)
Kalmár Márton alkotása. A Klebelsberg halálának 60. évfordulóján rendezett szegedi emlékülés keretében avatták föl 1992. október 10-én.
Anyaga: mészkő, bronz, 80x40 cm

Szövege:
Klebelsberg Kunó (1875-1932) kultuszminiszter, településünk apostolának emlékére halálának 60. évfordulóján állíttatta a település lakossága.


Klebelsberg Kunó
dombormű

Temesvári krt. 40.
Kormos István szegedi szobrász alkotása. Elhelyezték 1934-ben.
Anyaga: mészkő

Szövege:
„Gyermek ajkak tegyék nevedet halhatatlanná!” Kisdednevelő intézetünk áldott lelkű alapítója: dr. gróf Klebelsberg Kunó vallás és közoktatás ü. miniszter úr emlékére 1933-34.


Klebelsberg-emlék
dombormű

Rerrich Béla tervei alapján készült, Auer Sándor, szegedi kőfaragó mester munkája. Elhelyezték 1931 márciusában.
Anyaga: mészkő

Szövege:
Cuno ex. comitibus Klebelsberg (alatta klebelsberg családi címere) te saxa loquuntur (= rólad beszélnek e kövek) A. 1930. D.

A Dóm teret az Aradi vértanúk terével összekötő kapu keleti falán ma is látható az egykor ott elhelyezett Klebelsberg-emlék mészkőtábla. Ezt használták föl a Beloiannisz emléktáblához. A szegedi egyetem tanárainak adományaként készült. Rajta domborműves fölirat volt látható. 1992 októberében Kalmár Márton szobrász tervei alapján az eredetihez hasonlóan helyreállították.


Klúg Péter
domborműves emléktábla

Bécsi körút
Popovics Lőrinc alkotása. Avatták: 2001. november 25-én.
Anyaga: bronz, mészkő

Szövege:
Klúg Péter (1876-1970). Készült az intézmény fennállásának 100. évfordulója alkalmából az alapító emlékére 2001.

A hallássérültek intézetének homlokzatán látható az emléktábla, amelynek felavatásakor iskolamúzeumot is nyitottak.


A KMP szegedi szervezetének megalakulása
emléktábla

Kossuth Lajos sgt. 5.
Az emléktáblát a városi közgyűlés 1993. november 2-án hozott határozata nyomán eltávolították.

Egykori szövege:
1918. december 3-án ebben a házban alakult meg a Kommunisták Magyarországi Pártjának szegedi szervezete. Megemlékezésül Szeged kommunistái.


Koch Sándor
emléktábla

Egyetem u. 2., a 2. emeleti folyosón
Az érem Szónoki Miklós alkotása. Elhelyezték 1996-ban.
Anyaga: márvány, 70x50 cm

Szövege:
Koch Sándor (1896 – 1983) mineralógus professzor. A magyar ásványtan nagy tudósa emlékére. Születésének 100. évfordulóján. „Az ásvány a világ építőköve és nincs tökéletesebb nála”.


Kodály Téri Általános Iskola
emléktábla

Kodály Zoltán tér, az iskola előcsarnokában
Készült 1979-ben.
Anyaga mészkő, 30x40 cm

Szövege:
Épült 1979-ben, a nemzetközi gyermekévben.


Kodály Zoltán tér
emléktábla

Kodály Zoltán tér
Készült 1982-ben.
Anyaga mészkő, 50x70 cm

Szövege:
Születésének 100. évfordulóján e teret Kodály Zoltánról nevezte el Szeged megyei Város tanácsa 1982.


A koncepciós perek áldozatai
emléktábla

Mars tér 13., a Csillag börtön falán
Elhelyezték 1990 decemberében.
Anyaga: mészkő, 70x100 cm

Szövege:
Ebben a börtönben töltötték rabságuk éveit az 1945-53 időszak koncepciós pereinek áldozatai. Itt, a bitófán fejezte be fiatal életét Kováts József, az 1956-os szabadságharc vértanúja. E falak között szenvedték börtönéveiket az 56-os szabadságharcot követő megtorlás elítéltjei. 1990. december hó. Magyar Politikai Foglyok Szövetsége

A Politikai Foglyok Szövetsége kezdeményezésére készült. Felül az 1956-ban használt magyar címer vésett ábrája, lejjebb pedig a POFOSZ jelvénye látható.


Kopasz István
emléktábla

Dózsa György u. 9., lépcsőházi előtér
Avatták 2000. május 4-én.
Anyaga: mészkő, 30x40 cm

Szövege:
A Dózsa György u. 9. és 7. számú palotákat építette és tervezte Kopasz István műépítész az 1910-es években.

Kopasz István régi szegedi családból származó építész. Az általa létrehozott cég egyik fővállalkozása volt a beregszászi törvényszék. Számos épület, palotasor építése öregbítette hírnevét. A Fogadalmi templom építéséhez is kikérték szakértői véleményét. Emlékét őrzik az általa tervezett és fölépített épületek, valamint síremlékek. A tábla elhelyezését leánya, Kopasz Márta grafikusművész, Szeged díszpolgára kezdeményezte.


Kossuth Lajos
emléktábla

Victor Hugo u.6.
Elhelyezésének éve ismeretlen.
Anyaga: márvány, 125x90 cm

Szövege:
Ezen épület helyén állott régi emeletes, erkélyes házban lakott 1848. évi október hó 4-6. napjain Kossuth Lajos mint a honvédelmi bizottmány elnöke s a ház előtt elterült „Szabadsajtó téren” egybegyűlt lakossághoz lelkesítő beszédet tartott ezen megszólítással: „Szegednek népe, nemzetem büszkesége, szegény elárult hazám oszlopa!”


Kováts József
emléktábla

Aradi vértanúk tere 1.
Elhelyezték 1990-ben.
Anyaga: gránit, 25x60 cm

Szövege:
Ebben az épületben, a Piarista Gimnáziumban tanult és érettségizett Kováts József, aki vértanúhalált halt az 1956-os magyar forradalomért, 1958. október 6-án.


Kőrösy József
domborműves emléktábla

Stefánia 14., az épület főbejáratának előterében
Alkotója Matzon Frigyes. Elhelyezték 1956-ban.
A dombormű anyaga márvány, a portré életnagyságú.

Szövege:
Kőrösy József 1844-1906. Az emléktábla készült az iskola fennállásának 70. évében. 1956

Az épület (ma: Szegedi Kereskedelmi, Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképző Iskola Kőrösy József Tagintézménye) bejáratától jobbra eső falfelületen eredetileg első világháborús emlék volt. Ezt az ötvenes években úgy távolították el, hogy meghagyták az emléktáblát keretező szegélyt. Ebben helyezték el az iskola névadójának, Kőrösy Józsefnek profilban ábrázolt portréját. Kőrösy József 1870-től három évtizeden át vezette a Fővárosi Statisztikai Hivatalt. Elméleti munkássága jelentős, az indexszámítással kapcsolatos elmélete általánosan elterjedt.


Kőrösy József Közgazdasági Szakközépiskola
emléktábla

Stefánia 14., az iskola főbejáratának előterében
Elhelyezték 1985-ben.
Anyaga: márvány

Szövege:
„Jót, s jól” (Kazinczy) 1885 – 1985. Az iskola fennállásának 100. évfordulója emlékére

Az iskola neve ma: Szegedi Kereskedelmi, Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképző Iskola Kőrösy József Tagintézménye
Közművelődési Palota
emléktáblák

Roosevelt tér 1-3.
Az emléktáblákat az épület elkészültekor helyezték el, magyar és latin felirattal.

Szövege:
A Magyar Állam ezeréves fennállásának örök emlékére 1896 ik évben I. Ferencz József apostoli király dicső uralkodása alatt építtette Szeged szabad kir. város közönsége


Kukovecz Nana
emléktábla

Kossuth Lajos sgt. 57. A városi közgyűlés 1993. november 2-án hozott határozata nyomán az emléktáblát eltávolították.
Anyaga: mészkő, 40x70 cm

Szövege:
Kukovecz Nana 1885-1919. E házban született Kukovecz Nana festőművész, aki 1919-ben a tanácsköztársaság dicső eszméiért mártírhalált halt.