A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z
                                         
Emléktáblák Szegeden


Vajtai István
emléktábla

Deák Ferenc u. 2.
Avatták 1995. május 5-én.
Anyaga: mészkő, 40x60 cm

Szövege:
Itt tanított 1936-1951 közt a magyar irodalom szeretetére Vajtai István (1895-1986) gyakorlógimnáziumi tanár 1951-1957 közt tanárképzö főiskolai docens. Születésének 100. évfordulóján elhelyezte a Baross Öregdiákok Szövetsége 1995. május 7.

Az avatóbeszédet dr. Antal Albert ny. főorvos, a Baross Öregdiákok Szövetségének főtitkára mondta. Vajtai Istvánt a forradalmi napokban tett kijelentései miatt 1957-ben nyugdíjazták.


Vántus István
emléktábla

Kölcsey u. 10.
Avatták 1993. október 27-én.
Anyaga: bronz, 50x40 cm

Szövege:
E házban lakott 1982-1992 között Vántus István (*1935 †1992) zeneszerző.

A bronz anyagú emléktábla a szegedi Vántus Társaság kezdeményezésére készült. A városi önkormányzat elhatározása nyomán egységes formátumú, igényes emléktáblákkal kívánták megörökíteni a szegedi zenei emlékhelyeket. A táblák Lapis András szobrászművész tervei alapján egyedi kivitelben készültek. A Vántus-emléktábla volt az első a sorozatban.


Varga Mátyás
domborműves emléktábla

Bécsi krt. 11/A
Avatták 2003. december 3-án. Barta András szobrászművész alkotása. A Szegedi Hagyományőrző és Városképvédő Egyesület kezdeményezésére készült.
Anyaga: bronz, 60x80 cm

Szövege:
Varga Mátyás Kossuth-díjas díszlettervező, Szeged díszpolgára (1910–2002)

A dombormű bal oldala és főmotívuma Varga Mátyásnak, a Kossuth-díjas díszlettervezőnek életnagyságú portré-domborműve, a háttér és a dombormű jobb oldala az István, a király című rockopera színpadi díszlete.


Városháza
emléktábla

Széchenyi tér 10.
Elhelyezték 1883-ban.
Anyaga: vörös mészkő, 80x100 cm

Szövege:
A régi alapon emelte Szeged Sz.k. város. 1883.


Vasúti híd
emléktábla

Alsókikötő sor, az újszegedi hídfő maradványán
Elhelyezték 1988-ban.

Szövege:
Itt állt a Szeged - temesvári vasútvonal kettősvágányú hídja. Építtette a Szabadalmazott Osztrák - Magyar Államvasút Társaság. Lebombázták 1944-ben. MTESz 1988 Városi Tanács

A híd 1857 és 1858 között épült.


Vasúti közlekedés
domborműves emléktábla

Szeged Nagyállomás peronja
Lapis András alkotása. Avatták 2004. március 4-én.
A dombormű anyaga bronz, az emléktábla mészkő, 120x100 cm

Szövege:
1854. március 4-én indult meg a vasúti közlekedés Szegedre. Magyarország vasúthálózata 1854-ben. Állíttatta Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata, MÁV RT. és a Vasúttörténeti Alapítvány


Vasváry Ödön
emléktábla

Mátyás tér 19.
Elhelyezték 1988-ban.
Anyaga mészkő, 40x60 cm

Szövege:
E házban született 1888. október 18-án Vasváry Ödön (1888-1977) református lelkész, az amerikai magyarság történetének kutatója. Születésének centenáriumán elhelyezte gyűjteményének örököse, a Somogyi-könyvtár.


Vaszy Viktor
emléktábla

Somogyi u. 17.
Lapis András alkotása. Avatták 1993. december 17-én.
Anyaga: bronz, 60x90 cm

Szövege:
E házban lakott 1959–1979 között Vaszy Viktor (*1903 †1979) karmester, zeneszerző.

Vaszy Viktor zeneszerző és karmester, érdemes és kiváló művész, a Szegedi Nemzeti Színház operatársulatának igazgatója. A szegedi opera megteremtésével és európai rangra emelésével, az önálló Szimfonikus Zenekar megalakításával, az Oratórium Kórus létrehozásával, a Szegedi Szabadtéri Játékok fölújításával és zenei vezetésével a város zenekultúráját magas színvonalra emelte. A bronz emléktáblát egykori lakóhelyének homlokzatán, születésének 90. évfordulója alkalmából avatták föl.


Vaszy Viktor
emléktábla

Vaszy Viktor tér
Avatták 2004. március 12-én.
Anyaga: vörös mészkő, 30x70 cm

Szövege:
Vaszy Viktor (1903–1979) karmester, zeneszerző, zenepedagógus, színházigazgató

Vaszy Viktor születésének centenáriumán a színház melletti teret róla nevezték el. Az emléktábla erre emlékeztet.


Veress Ferenc
emléktábla

Korányi fasor, Bőr- és Nemikórtani Klinika
Anyaga: mészkő, 30x40 cm

Szövege:
Prof. id. Dr. Veress Ferenc, a Bőr- és Nemikórtani Klinika első igazgatója (1921-1922)


Vidakovits Kamilló
emléktábla

Korányi fasor, Sebészeti Klinika
Anyaga: mészkő, 30x40 cm

Szövege:
Prof. Dr. Vidakovits Kamilló, a Sebészeti Klinika első igazgatója (1921-1945) emlékére.


Vígh Albert
emléktábla

Mars tér 7.
Elhelyezték 1989-ben
Anyaga: mészkő, 25x50 cm

Szövege:
Vígh Albert (1864–1946) építészmérnök, szakiskolai igazgató, épületünk tervezője emlékére. MTESZ 1989 KÉE


Vilmon Gyula
dombormű

Kossuth Lajos sgt. 35., a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem egészségügyi szervezési intézetében
Tóth Sándor alkotása. Avatták 1985. október 11-én.
Anyaga bronz, átmérője 50 cm.

Vilmon Gyula (1897-1966) orvos, egyetemi tanár, egészségügyi miniszterhelyettes, az intézetnek 1960 és 1965 között volt igazgatója.


Vinkler László
emléktába

Gogol u. 2.
Avatták 1992. december 2-án.
Anyaga: mészkő, 80x60 cm

Szövege:
Ebben a házban volt Vinkler László (1912-1980) festőművész első műterme,
ahol rendszeresen találkozott Bálint Sándor néprajztudós, Baróti Dezső irodalmár, Kerényi Károly klasszika-filológus, Sík Sándor esztéta, és Szent-GyörgyiAalbert orvos-botanikus az 1940-es évek első felében.

A jeles szegedi festőművész és grafikus születésének 80. évfordulója alkalmából készült az emléktábla, amely első szegedi műtermét jelöli. A műterem a 30-as-40-es években szellemi műhelyként, baráti találkozóhelyként is működött, tartalmas beszélgetések, viták színhelye volt, fontos szerepet töltött be Szeged akkori szellemi életében. Vinkler utolsó műterme innen nem messze volt, a Kölcsey u. 11. sz. alatt.


Visy József
domborműves emléktába

Tisza Lajos krt. 48.
Ifj. Visy József alkotása. Avatták 2000. november 18-án.
Anyaga: bronz, mészkő 40x80 cm

Szövege:
Itt élt 1941-1958 között Visy József (1911-1988) nemzedékek humanista szellemű tanára és nevelője. Szeged városa és hálás tanítványai 2000.

Az emléktábla felállítását a Baross Öregdiákok Szövetsége kezdeményezte.


Víztorony
emléktába

Szent István tér, a víztorony lépcsőházában
Elhelyezték 1904-ben.
Anyaga: gránit, 100x60 cm

Szövege:
E mű építését tervezte dr. Zielinsky Szilárd mérnök, műegyetemi magántanár. Ellenőrizte: Tóth Mihály városi főmérnök. Végezték: Freund Henrik és fiai építő vállalkozók. 1904